THE SIBERIAN DIVISION IN THE TEXTS OF “THE SYBIRAK” QUARTERLY

Main Article Content

Zbigniew Kopeć

Abstract

“The Sybirak“ quarterly appeared in the years 1934-1939. One of its goals was to re-evaluate and redefine the place of Siberia in the Polish tradition. The editors tried to partially neutralize the martyrological dimension of Siberia, presenting it as a mere geographic land. The Polish 5th Siberian Rifle Division (Polish: 5 Dywizja Syberyjska, i.e. the 5th Siberian Division) occupied an important place in the Sybirak. Its positive and heroic picture created in the quarterly was seriously disturbed by the book of the Czech diplomat, Jan Šeba, which provoked a number of polemical publications in the quarterly.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kopeć, Z. (2019). THE SIBERIAN DIVISION IN THE TEXTS OF “THE SYBIRAK” QUARTERLY. Porównania, 22(1), 315-325. https://doi.org/10.14746/p.2018.22.18219
Section
Articles
Author Biography

Zbigniew Kopeć, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. UAM dr hab. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne zainteresowania naukowe: literatura dwudziestolecia międzywojennego, literatura współczesna, kultura europejska, tematyka rosyjska w literaturze polskiej. Autor publikacji Jerzy Andrzejewski (Poznań 1999), Niepokorni, brudni, źli: ludzie marginesu w prozie polskiej XX wieku (Poznań 2010). Współredaktor m.in. książek: Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata (2011), Przechadzki po polskiej literaturze najnowszej (2014), Obraz Rosji w literaturze polskiej XX wieku (2014), Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej (2015), Poznań pisarek i pisarzy (2016), Pokolenie „Współczesności”. Twórcy. Dzieła. Znaczenie (2016).

References

 1. Andrzejewski, Jerzy. O człowieku radzieckim. Warszawa: KiW, 1951.
 2. Anusz, Antoni. „O Dywizji Syberyjskiej”. Sybirak 1/2 (1938). S. 2.
 3. Axer, Jerzy. „Był cały dalszym ciągiem”. Bo królom był równy… Przemówienie Józefa Piłsudskiego przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich 28 czerwca 1927 roku. Oprac. J. Axer. Warszawa –Kraków: OBTA, 2002.
 4. Biegański, Stanisław. „Położenie polityczne zaczątków wojska polskiego na Syberii w lecie 1918 r.”. Sybirak 1 (1938). S. 3-11.
 5. „Bohaterowie Sybiru”. „Sybirak” 1 (1936). S. 24-26.
 6. Chłusewicz, Benedykt. „W obronie honoru żołnierzy 5-tej Dywizji Syberyjskiej”. Sybirak 1 (1937). S. 8-19.
 7. Domaszewski, Adam. „Generał Janin o Dywizji Syberyjskiej”. Sybirak 3 (1936). S. 36-42.
 8. Gintowt-Dziewałtowski, Kazimierz. „Patriotyzm wygnańczy”. Sybirak 2 (1934). S. 5-16.
 9. Grzegorczyk, Piotr. „Marceli Poznański”. „Pamiętnik Literacki” 3 (1962). S. 105.
 10. Janin, Maurice. Ma Mission en Sibérie, 1918-1920. Paris: Payot, 1933.
 11. Komitet Redakcyjny i Redaktor. „Po roku milczenia”. Sybirak 1 (1938). S. 1.
 12. Komitet Redakcyjny. Zarząd Związku Sybiraków. „Przedsłowie”. Sybirak 1 (1934). S. 2-3.
 13. Lepecki, Mieczysław Bohdan. Sybir bez przekleństw. Podróż do miejsc zesłania Marszałka Piłsudskiego. Warszawa: Rój, 1934.
 14. Lepecki, Mieczysław Bohdan. „Podróż na Powołże i Sybir (Sprawozdanie z wyprawy)”. Sybirak 4 (1936). S. 6-9.
 15. M. Poz. [Poznański, Marceli]. „Marszałek Sybirak. Nierozerwalnem spojeni z Komendantem ogniwem Sybiracy”. Sybirak 1 (1934). S. 3-5.
 16. Maciesza, Aleksander. „Ś.p. Prof. Inż. Michał Stanisławski”. Sybirak 1938 1/2 (1938). S. 64-70.
 17. „Oświadczenie b. żołnierzy V-ej Dywizji Syberyjskiej”. Sybirak 1 (1937). S. 26-27.
 18. „Poszukiwania zaginionych sybiraków”. Sybirak 3/4 (1934). S. 26-27.
 19. Radziwiłowicz, Dariusz. Polskie formacje zbrojne we wschodniej Rosji oraz na Syberii i dalekim wschodzie w latach 1918-1920. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2009.
 20. Sabatowicz, Michał. „Anhelli. Księga naszej Golgoty i zmartwychwstania”. Sybirak 4 (1935). S. 23-27.
 21. Sacharov, Konstantin V. Das weisse Sibirien: der russische Bürgerkrieg 1918-1910. München: Verlag von A. Laubereau. Alpenfreund-Verlag A.-G., 1925.
 22. Skorobohaty-Jakubowski, Jan. „Kapitulacja V-tej Syberyjskiej dywizji w świetle prawdy historycznej”. Sybirak 1 (1937). S. 3-7.
 23. Skorobohaty-Jakubowski, Jan. „Cieniom towarzyszy broni pod Tajgą”. Sybirak 4 (1935). S. 53-55.
 24. Słowacki, Juliusz. „Anhelli”. Dzieła wybrane. T. 1. Wiersze i poematy. Oprac. P. Hertz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. S. 252-253.
 25. Suchenek-Suchecki, Henryk. „O groby żołnierzy-sybiraków”. Sybirak 3/4 (1934). S. 24.
 26. W. G. „Sybiracy”. Kurier Wileński. Niezależny Dziennik Demokratyczny 174 (1935). S. 5.
 27. Wojstomski, Stefan W. Sprzymierzeńcy. Czesi z Syberii 1918-1920. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, 1938.
 28. Zabęski, Artur. „W perspektywie 300 lat”. Sybirak 2 (1934). S. 30-38.
 29. Zabęski, Artur, „Czesi a polska tragedia syberyjska (w oświetleniu książki gen. Sacharowa p.t. „Biały Sybir”)”. Sybirak 1 (1937). S. 23-26.
 30. Zemła, Józef. „Ideowe znaczenie dwudziestej rocznicy powstania wojska polskiego na Syberii”. Sybirak 4 (1938). S. 2-7.
 31. Zemła, Józef. „Niezatarte karty dziejów pielgrzymstwa polskiego na Syberii”. Sybirak 3 (1935). S. 3-10.
 32. Związek Młodzieży z Dalekiego Wschodu. „My cię, żołnierzu, szczerze kochamy”. Sybirak 3/4 (1934). S. 30-31.