5 DYWIZJA SYBERYJSKA W PUBLICYSTYCE „SYBIRAKA”

Main Article Content

Zbigniew Kopeć

Abstrakt

Kwartalnik „Sybirak” ukazywał się w latach 1934-1939. Jednym z jego celów było przewartościowanie i przedefiniowanie miejsca Syberii w polskiej tradycji. Redakcja starała się częściowo zneutralizować martyrologiczny wymiar Syberii, przedstawiając ją jako zwykłą krainę geograficzną. Ważne miejsce w „Sybiraku” zajmowała 5 Dywizja Syberyjska. Jej pozytywny i bohaterski obraz kreowany w kwartalniku został poważnie zakłócony przez książkę czeskiego dyplomaty Jana Šeby (Szeby), która sprowokowała szereg polemicznych publikacji na łamach pisma.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
SYBERIA I ROSJA W BADANIACH HUMANISTYCZNYCH
Biogram autora

Zbigniew Kopeć, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. UAM dr hab. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne zainteresowania naukowe: literatura dwudziestolecia międzywojennego, literatura współczesna, kultura europejska, tematyka rosyjska w literaturze polskiej. Autor publikacji Jerzy Andrzejewski (Poznań 1999), Niepokorni, brudni, źli: ludzie marginesu w prozie polskiej XX wieku (Poznań 2010). Współredaktor m.in. książek: Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata (2011), Przechadzki po polskiej literaturze najnowszej (2014), Obraz Rosji w literaturze polskiej XX wieku (2014), Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej (2015), Poznań pisarek i pisarzy (2016), Pokolenie „Współczesności”. Twórcy. Dzieła. Znaczenie (2016).

Bibliografia

 1. Andrzejewski, Jerzy. O człowieku radzieckim. Warszawa: KiW, 1951.
 2. Anusz, Antoni. „O Dywizji Syberyjskiej”. Sybirak 1/2 (1938). S. 2.
 3. Axer, Jerzy. „Był cały dalszym ciągiem”. Bo królom był równy… Przemówienie Józefa Piłsudskiego przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich 28 czerwca 1927 roku. Oprac. J. Axer. Warszawa –Kraków: OBTA, 2002.
 4. Biegański, Stanisław. „Położenie polityczne zaczątków wojska polskiego na Syberii w lecie 1918 r.”. Sybirak 1 (1938). S. 3-11.
 5. „Bohaterowie Sybiru”. „Sybirak” 1 (1936). S. 24-26.
 6. Chłusewicz, Benedykt. „W obronie honoru żołnierzy 5-tej Dywizji Syberyjskiej”. Sybirak 1 (1937). S. 8-19.
 7. Domaszewski, Adam. „Generał Janin o Dywizji Syberyjskiej”. Sybirak 3 (1936). S. 36-42.
 8. Gintowt-Dziewałtowski, Kazimierz. „Patriotyzm wygnańczy”. Sybirak 2 (1934). S. 5-16.
 9. Grzegorczyk, Piotr. „Marceli Poznański”. „Pamiętnik Literacki” 3 (1962). S. 105.
 10. Janin, Maurice. Ma Mission en Sibérie, 1918-1920. Paris: Payot, 1933.
 11. Komitet Redakcyjny i Redaktor. „Po roku milczenia”. Sybirak 1 (1938). S. 1.
 12. Komitet Redakcyjny. Zarząd Związku Sybiraków. „Przedsłowie”. Sybirak 1 (1934). S. 2-3.
 13. Lepecki, Mieczysław Bohdan. Sybir bez przekleństw. Podróż do miejsc zesłania Marszałka Piłsudskiego. Warszawa: Rój, 1934.
 14. Lepecki, Mieczysław Bohdan. „Podróż na Powołże i Sybir (Sprawozdanie z wyprawy)”. Sybirak 4 (1936). S. 6-9.
 15. M. Poz. [Poznański, Marceli]. „Marszałek Sybirak. Nierozerwalnem spojeni z Komendantem ogniwem Sybiracy”. Sybirak 1 (1934). S. 3-5.
 16. Maciesza, Aleksander. „Ś.p. Prof. Inż. Michał Stanisławski”. Sybirak 1938 1/2 (1938). S. 64-70.
 17. „Oświadczenie b. żołnierzy V-ej Dywizji Syberyjskiej”. Sybirak 1 (1937). S. 26-27.
 18. „Poszukiwania zaginionych sybiraków”. Sybirak 3/4 (1934). S. 26-27.
 19. Radziwiłowicz, Dariusz. Polskie formacje zbrojne we wschodniej Rosji oraz na Syberii i dalekim wschodzie w latach 1918-1920. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2009.
 20. Sabatowicz, Michał. „Anhelli. Księga naszej Golgoty i zmartwychwstania”. Sybirak 4 (1935). S. 23-27.
 21. Sacharov, Konstantin V. Das weisse Sibirien: der russische Bürgerkrieg 1918-1910. München: Verlag von A. Laubereau. Alpenfreund-Verlag A.-G., 1925.
 22. Skorobohaty-Jakubowski, Jan. „Kapitulacja V-tej Syberyjskiej dywizji w świetle prawdy historycznej”. Sybirak 1 (1937). S. 3-7.
 23. Skorobohaty-Jakubowski, Jan. „Cieniom towarzyszy broni pod Tajgą”. Sybirak 4 (1935). S. 53-55.
 24. Słowacki, Juliusz. „Anhelli”. Dzieła wybrane. T. 1. Wiersze i poematy. Oprac. P. Hertz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. S. 252-253.
 25. Suchenek-Suchecki, Henryk. „O groby żołnierzy-sybiraków”. Sybirak 3/4 (1934). S. 24.
 26. W. G. „Sybiracy”. Kurier Wileński. Niezależny Dziennik Demokratyczny 174 (1935). S. 5.
 27. Wojstomski, Stefan W. Sprzymierzeńcy. Czesi z Syberii 1918-1920. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, 1938.
 28. Zabęski, Artur. „W perspektywie 300 lat”. Sybirak 2 (1934). S. 30-38.
 29. Zabęski, Artur, „Czesi a polska tragedia syberyjska (w oświetleniu książki gen. Sacharowa p.t. „Biały Sybir”)”. Sybirak 1 (1937). S. 23-26.
 30. Zemła, Józef. „Ideowe znaczenie dwudziestej rocznicy powstania wojska polskiego na Syberii”. Sybirak 4 (1938). S. 2-7.
 31. Zemła, Józef. „Niezatarte karty dziejów pielgrzymstwa polskiego na Syberii”. Sybirak 3 (1935). S. 3-10.
 32. Związek Młodzieży z Dalekiego Wschodu. „My cię, żołnierzu, szczerze kochamy”. Sybirak 3/4 (1934). S. 30-31.