SOME ASPECTS OF THE TRADITIONAL APPROACH TO READING AND TRANSLATING CHILDREN’S LITERATURE. BASED ON THE REVIEW OF JOANNA DYBIEC-GAJER’S BOOK: ZŁOTA RÓŻDŻKA – OD KSIĄŻKI DLA DZIECI PO DRESZCZOWIEC RACZEJ DLA DOROSŁYCH

Main Article Content

Eliza Pieciul-Karmińska

Abstract

The paper is first of all a review of Joanna Dybiec-Gajer’s book Złota różdżka – od książki dla dzieci po dreszczowiec raczej dla dorosłych (2017) which discusses the translation and reception of the worldwide bestseller by Heinrich Hoffmann Struwwelpeter in Poland. Apart from this, a contemporary Polish adaptation of the German original is presented (Złota różdżka, Warsaw: Egmont 2017). Dybiec-Gajer’s research, presented in the discussed book, opens up questions concerning reception and translation of (German) children’s literature in Poland, including the Children’s and Household Tales by Brothers Grimm, especially the concept of their “cruelty” which seems to be based on prejudice and results from lacking knowledge of the original fairy tales.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Pieciul-Karmińska, E. (2019). SOME ASPECTS OF THE TRADITIONAL APPROACH TO READING AND TRANSLATING CHILDREN’S LITERATURE. BASED ON THE REVIEW OF JOANNA DYBIEC-GAJER’S BOOK: ZŁOTA RÓŻDŻKA – OD KSIĄŻKI DLA DZIECI PO DRESZCZOWIEC RACZEJ DLA DOROSŁYCH. Porównania, 22(1), 383-397. https://doi.org/10.14746/p.2018.22.18228
Section
Articles
Author Biography

Eliza Pieciul-Karmińska

Dr hab. prof. nadzw. UAM, pracuje w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne zainteresowania naukowe: badania nad przekładem literatury dla dzieci i młodzieży, recepcja i przekład baśni braci Grimm w Polsce, dydaktyka przekładu niemiecko-polskiego. Autorka książek: Literarische Personennamen in deutsch-polnischer Translation (Frankfurt a. M. 2003), Językowy obraz Boga i świata. O przekładzie teologii niemieckiej na język polski (Poznań 2007), Przekład literatury dla dzieci – między manipulacją a autonomicznością estetyczną (wraz z Beate Sommerfeld i Anną Fimiak-Chwiłkowską, Poznań 2017). Tłumaczka literatury pięknej i tekstów naukowych z języka niemieckiego, w tym pełnego wydania baśni braci Grimm: Baśnie dla dzieci i dla domu (Poznań 2010) oraz utworów E.T. A. Hoffmanna: Dziadek do Orzechów i Król Myszy (Poznań 2011), Tajemnicze dziecko (Poznań 2014), Złoty garnek, Piaskun, Don Giovanni (Poznań 2015). Obecnie pracuje nad krytycznym przekładem oryginalnego wydania baśni braci Grimm (1812/1815), które nie było dotąd tłumaczone na język polski.

References

 1. Brinker-von der Heyde Claudia et al. 200 Jahre Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Kongressband. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag, 2015.
 2. Hoffmann, Heinrich. Piotruś Rozczochraniec. Wesołe historyjki i zabawne rysunki. Przeł. Lech Konopiński. Heidelberg: Edition Tintenfass, 2015.
 3. Hoffmann, Heinrich. Złota różdżka, czyli bajki dla niegrzecznych dzieci. Przeł. Anna Bańkowska, Karolina Iwaszkiewicz, Zuzanna Naczyńska, Adam Pluszka, Marcin Wróbel. Warszawa: Egmont, 2017.
 4. Dybiec-Gajer, Joanna. Złota różdżka – od książki dla dzieci po dreszczowiec raczej dla dorosłych. Kraków: Tertium 2017.
 5. Kostecka Weronika, red. Grimm – potęga dwóch braci. Kulturowe konteksty Kinder- und Hausmärchen. Warszawa: ASPRA-JR, 2013.
 6. Koźmińska Irena, Olszewska Elżbieta. Wychowanie przez czytanie. Warszawa: Świat Książki, 2010.
 7. Krysztofiak, Maria. Przekład literacki a translatologia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1999.
 8. Krzemiński, Adam. „Te straszne baśni braci Grimm. Czy bać się braci Grimm?”. Polityka 51 (2012). Web. 12.09.2018. <https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1533939,1,te-straszne-basnie-bracigrimm.read>
 9. Kuc, Natalia. „Bracia Grimm na ławie oskarżonych. Z problemów recepcji”. Grimm – potęga dwóch braci. Kulturowe konteksty Kinder- und Hausmärchen. Red. W. Kostecka. Warszawa: ASPRA-JR, 2013. S. 39-46.
 10. Leszczyński, Grzegorz. Wielkie małe książki. Poznań: Media Rodzina, 2015.
 11. Martus, Steffen. Die Brüder Grimm. Eine Biographie. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2013.
 12. Pieciul-Karmińska, Eliza. „«Niebieska broda», czyli dlaczego nie należy tłumaczyć baśni braci Grimm z języka rosyjskiego”. Język – Komunikacja – Informacja 8 (2013). S. 58-77.
 13. Pieciul-Karmińska, Eliza. „Polska seria przekładowa «Dziadka do Orzechów i Króla Myszy» E. T. A. Hoffmanna”.
 14. Studia interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej 8 (2014). S. 56-87.
 15. Pieciul-Karmińska, Eliza. „O konieczności polskiego przekładu pierwszego wydania Baśni dla dzieci i dla domu braci Grimm z lat 1812 i 1815”. Rocznik Przekładoznawczy 11 (2016). S. 77-92.
 16. Pieciul-Karmińska Eliza, Sommerfeld Beate, Fimiak-Chwiłkowska Anna. Przekład literatury dla dzieci – między manipulacją a autonomicznością estetyczną. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017.
 17. Rölleke, Heinz. Es war einmal: Die wahren Märchen der Brüder Grimm und wer sie ihnen erzählte. Frankfurt a. Main: Eichborn, 2011.
 18. Rusinek, Michał. „Wstęp”. Heinrich Hoffmann. Złota różdżka, czyli bajki dla niegrzecznych dzieci. Warszawa: Egmont, 2017. S. 5-6.
 19. Simonides, Dorota. „J. i W. Grimmowie a folklor polski”. Bracia Grimm i folklor narodów słowiańskich. Red. M. Czurak, J. Śliziński. Wrocław: Ossolineum, 1989. S. 25-50.
 20. Shavit, Zohar. Poetics of Children’s Literature. London: Athens Georgia, 1986.