O NIEKTÓRYCH ASPEKTACH TRADYCJI CZYTANIA I PRZEKŁADANIA LITERATURY DLA DZIECI. NA KANWIE RECENZJI KSIĄŻKI JOANNY DYBIEC- -GAJER, ZŁOTA RÓŻDŻKA – OD KSIĄŻKI DLA DZIECI PO DRESZCZOWIEC RACZEJ DLA DOROSŁYCH

Main Article Content

Eliza Pieciul-Karmińska

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest recenzji książki Joanny Dybiec-Gajer pt. Złota różdżka – od książki dla dzieci po dreszczowiec raczej dla dorosłych (Kraków 2017), w której autorka analizuje polską historię przekładu i recepcji światowego bestselleru Heinricha Hoffmanna pt. Struwwelpeter. W dalszej części artykułu zaprezentowany został nowy polski przekład dzieła Hoffmanna pt. Złota różdżka (Egmont 2017). Rezultaty badań Dybiec-Gajer stają się następnie asumptem do refleksji nad tradycją czytania i przekładania literatury dla dzieci w Polsce przy szczególnym uwzględnieniupolskojęzycznej recepcji baśni braci Grimm i związanego z nimi stereotypowego przekonania o ich szczególnym „okrucieństwie”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
POLEMIKA
Biogram autora

Eliza Pieciul-Karmińska

Dr hab. prof. nadzw. UAM, pracuje w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne zainteresowania naukowe: badania nad przekładem literatury dla dzieci i młodzieży, recepcja i przekład baśni braci Grimm w Polsce, dydaktyka przekładu niemiecko-polskiego. Autorka książek: Literarische Personennamen in deutsch-polnischer Translation (Frankfurt a. M. 2003), Językowy obraz Boga i świata. O przekładzie teologii niemieckiej na język polski (Poznań 2007), Przekład literatury dla dzieci – między manipulacją a autonomicznością estetyczną (wraz z Beate Sommerfeld i Anną Fimiak-Chwiłkowską, Poznań 2017). Tłumaczka literatury pięknej i tekstów naukowych z języka niemieckiego, w tym pełnego wydania baśni braci Grimm: Baśnie dla dzieci i dla domu (Poznań 2010) oraz utworów E.T. A. Hoffmanna: Dziadek do Orzechów i Król Myszy (Poznań 2011), Tajemnicze dziecko (Poznań 2014), Złoty garnek, Piaskun, Don Giovanni (Poznań 2015). Obecnie pracuje nad krytycznym przekładem oryginalnego wydania baśni braci Grimm (1812/1815), które nie było dotąd tłumaczone na język polski.

Bibliografia

 1. Brinker-von der Heyde Claudia et al. 200 Jahre Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Kongressband. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag, 2015.
 2. Hoffmann, Heinrich. Piotruś Rozczochraniec. Wesołe historyjki i zabawne rysunki. Przeł. Lech Konopiński. Heidelberg: Edition Tintenfass, 2015.
 3. Hoffmann, Heinrich. Złota różdżka, czyli bajki dla niegrzecznych dzieci. Przeł. Anna Bańkowska, Karolina Iwaszkiewicz, Zuzanna Naczyńska, Adam Pluszka, Marcin Wróbel. Warszawa: Egmont, 2017.
 4. Dybiec-Gajer, Joanna. Złota różdżka – od książki dla dzieci po dreszczowiec raczej dla dorosłych. Kraków: Tertium 2017.
 5. Kostecka Weronika, red. Grimm – potęga dwóch braci. Kulturowe konteksty Kinder- und Hausmärchen. Warszawa: ASPRA-JR, 2013.
 6. Koźmińska Irena, Olszewska Elżbieta. Wychowanie przez czytanie. Warszawa: Świat Książki, 2010.
 7. Krysztofiak, Maria. Przekład literacki a translatologia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1999.
 8. Krzemiński, Adam. „Te straszne baśni braci Grimm. Czy bać się braci Grimm?”. Polityka 51 (2012). Web. 12.09.2018. <https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1533939,1,te-straszne-basnie-bracigrimm.read>
 9. Kuc, Natalia. „Bracia Grimm na ławie oskarżonych. Z problemów recepcji”. Grimm – potęga dwóch braci. Kulturowe konteksty Kinder- und Hausmärchen. Red. W. Kostecka. Warszawa: ASPRA-JR, 2013. S. 39-46.
 10. Leszczyński, Grzegorz. Wielkie małe książki. Poznań: Media Rodzina, 2015.
 11. Martus, Steffen. Die Brüder Grimm. Eine Biographie. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2013.
 12. Pieciul-Karmińska, Eliza. „«Niebieska broda», czyli dlaczego nie należy tłumaczyć baśni braci Grimm z języka rosyjskiego”. Język – Komunikacja – Informacja 8 (2013). S. 58-77.
 13. Pieciul-Karmińska, Eliza. „Polska seria przekładowa «Dziadka do Orzechów i Króla Myszy» E. T. A. Hoffmanna”.
 14. Studia interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej 8 (2014). S. 56-87.
 15. Pieciul-Karmińska, Eliza. „O konieczności polskiego przekładu pierwszego wydania Baśni dla dzieci i dla domu braci Grimm z lat 1812 i 1815”. Rocznik Przekładoznawczy 11 (2016). S. 77-92.
 16. Pieciul-Karmińska Eliza, Sommerfeld Beate, Fimiak-Chwiłkowska Anna. Przekład literatury dla dzieci – między manipulacją a autonomicznością estetyczną. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017.
 17. Rölleke, Heinz. Es war einmal: Die wahren Märchen der Brüder Grimm und wer sie ihnen erzählte. Frankfurt a. Main: Eichborn, 2011.
 18. Rusinek, Michał. „Wstęp”. Heinrich Hoffmann. Złota różdżka, czyli bajki dla niegrzecznych dzieci. Warszawa: Egmont, 2017. S. 5-6.
 19. Simonides, Dorota. „J. i W. Grimmowie a folklor polski”. Bracia Grimm i folklor narodów słowiańskich. Red. M. Czurak, J. Śliziński. Wrocław: Ossolineum, 1989. S. 25-50.
 20. Shavit, Zohar. Poetics of Children’s Literature. London: Athens Georgia, 1986.