NIENAPISANA KSIĄŻKA MIŁOSZA O ROSJI

Main Article Content

Ewa Pogonowska

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Pogonowska, E. (2019). NIENAPISANA KSIĄŻKA MIŁOSZA O ROSJI. Porównania, 22(1), 398-412. https://doi.org/10.14746/p.2018.22.18235
Section
Review articles
Author Biography

Ewa Pogonowska

Dr hab., pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania naukowe: ideologiczne uwarunkowania dyskursu literackiego, pogranicze historii literatury i historii idei, etniczny wymiar literatury, badania imagologiczne zwłaszcza obrazy Rosji w piśmiennictwie polskim. Autorka dwóch monografii: Dzikie biesy. Wizja Rosji Sowieckiej w antybolszewickiej poezji polskiej lat 1917-1932 (2002) oraz Czytanie Nowej Rosji. Polskie spotkania ze Związkiem Sowieckim lat trzydziestych XX wieku (2012); współautorka (z Moniką Bednarczuk) Znani, nieznani, nierozpoznani. O kilku figurach zbiorowej wyobraźni (2009). Wkrótce ukaże się jej książka Klucze do Rosji. Tematy i strategie współczesnych narracji podróżniczych.

References

 1. Błoński, Jan. Błoński przekorny. Dziennik / Wywiady. Wywiady zebrał i oprac. M. Zaczyński. Kraków: Znak, 2011.
 2. Cavanagh, Clare. „Wstęp. Miłosz i Rosja Dostojewskiego”. Przeł. Agnieszka Pokojska. Rosja. Widzenia transoceaniczne. T. I. Dostojewski – nasz współczesny. Wybór B. Toruńczyk i M. Wójciak, oprac. i układ tomu B. Toruńczyk. Warszawa: Zeszyty Literackie, 2010. S. 5-16.
 3. Miłosz, Czesław. Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1994.
 4. Franaszek, Andrzej. Miłosz. Biografia. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2011.
 5. Grudzińska-Gross, Irena. Piętno rewolucji. Custine, Tocqueville i wyobraźnia romantyczna. Przeł. Bożena-Shallcross. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.
 6. Janion, Maria. Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów. Warszawa: Wydawnictwo PEN, 1991.
 7. Kasperski, Edward. „Wokół ‘Syberii’ Norwida. Dwa modele etyki, historiozofii i patriotyzmu”. Kresy, Syberia, literatura. Doświadczenie dialogu i uniwersalizmu. Red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski. Warszawa: Trio, 1995. S. 153-172.
 8. Kijowski, Andrzej. Bolesne prowokacje. Poznań: W drodze, 1989.
 9. Kopeć, Zbigniew. „Wat – Rosja – Miłosz”. Porównania 10 (2012). S. 71-86.
 10. Kornat, Marek. „Wstęp. Czesława Miłosz spotkania z Rosją”. Rosja. Widzenia transoceaniczne. Tom II. Mosty napowietrzne. Wybór, oprac. i układ tomu B. Toruńczyk, współpraca M. Wójciak, M. Nowak-Rogoziński. Warszawa: Zeszyty Literackie, 2011. S. 5-53.
 11. Miłosz, Czesław. „Przypis po latach”. Ziemia Ulro. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2013. S. 7-11.
 12. Miłosz, Czesław. Ogród nauk. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1986.
 13. Miłosz, Czesław. Prywatne obowiązki. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001.
 14. Miłosz, Czesław. Rodzinna Europa. Warszawa: Czytelnik, 1990.
 15. Miłosz, Czesław. Rosja. Widzenia transoceaniczne. T. I. Dostojewski – nasz współczesny. Wybór B. Toruńczyk i M. Wójciak. Oprac. i układ tomu B. Toruńczyk. Warszawa: Zeszyty Literackie, 2010.
 16. Miłosz, Czesław. Rosja. Widzenia transoceaniczne. Tom II. Mosty napowietrzne. Wybór, oprac. i układ tomu B. Toruńczyk, współpraca M. Wójciak, M. Nowak-Rogoziński. Warszawa: Zeszyty Literackie, 2011a.
 17. Miłosz, Czesław. Wiersze wszystkie. Kraków: Znak, 2011b.
 18. Miłosz, Czesław. Rok myśliwego. Kraków: Znak, 2001.
 19. Przebinda, Grzegorz. Piekło z widokiem na niebo. Spotkania Z Rosją 1999-2004. Kraków: Znak, 2004.
 20. Stala, Marian. Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce. Kraków: Znak, 1991.
 21. Sucharski, Tadeusz. „Miłosz i ‘herezje’ Dostojewskiego”. Czesława Miłosza „północna strona”. Red. M. Czermińska, K. Szalewska. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, [2011]. S. 215-226.
 22. Walicki, Andrzej. Zniewolony umysł po latach. Warszawa: Czytelnik, 1993.
 23. Wodziński, Cezary. Trans, Dostojewski, Rosja czyli O filozofowaniu siekierą. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2005.
 24. Wójciak, Monika. Enklawy wolności. Literatura rosyjska w Polsce 1956-1989. Kraków: Universitas, 2010.