O STUDIACH KULTUROWYCH NAD KRAJOBRAZEM I STUDIACH NAD PAMIĘCIĄ, A TAKŻE O TYM, CZEGO NAS (NIE) NAUCZYŁA HISTORIA ŚRODOWISKOWA

Main Article Content

Małgorzata Praczyk

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
RECENZJE
Biogram autora

Małgorzata Praczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Dr nauk humanistycznych w zakresie historii. Od 2012 roku adiunktka w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książki Materia pomnika. Studium porównawcze na przykładzie monumentów w Poznaniu i Strasburgu w XIX i XX wieku (Poznań 2015), redaktorka oraz współredaktorka książek: m.in. Pomniki w epoce antropocenu (Poznań 2017), Poznań w działaniu. Społeczne inicjatywy dawniej i dziś (Poznań 2016) czy, wraz z Emilią Kledzik, Edukacja – migracja. Edukacja międzykulturowa w kontekście kryzysu migracyjnego z perspektywy krajów V4 (Poznań 2016). Autorka licznych publikacji z zakresu studiów nad pamięcią, historii środowiskowej, studiów postkolonialnych oraz antropologii miasta. Stypendystka na Notre Dame University w Indianie, USA, w ramach American-Polish Garstka Fellowship Program (2009-2010).

Bibliografia

 1. Agulhon, Maurice. „La statuomanie et l’histoire”. Ethnologie francaise 8 (1978). S. 145-172.
 2. Angutek, Dorota. Kulturowe wymiary krajobrazu. Antropologiczne studium recepcji przyrody na prowincji. Od teorii do empirii. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013.
 3. Bevan, Robert. The Destruction of Memory. Architecture at War. London: Reaktion Books, 2006.
 4. Domańska, Ewa. „Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka?”. Teksty drugie 1-2 (2010). S. 45-55.
 5. Doss, Erika. Memorial Mania. Public Feeling in America. Chicago–London: The University of Chicago Press, 2010.
 6. Frydryczak, Beata. Od estetyki the picturesque do doświadczenia topograficznego. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2013.
 7. Grzesiuk-Olszewska, Irena. Polska rzeźba pomnikowa w latach 1945-1995. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 1995.
 8. Humphrey, Caroline. „Chiefly and Shamanist Landscape in Mongolia”. The Anthorpology of Landscape. Perspectives on Place and Space. Red. E. Hirsch, M. O’Hanlon. Oxford: Clarendon Press, 1995. S. 135-162.
 9. Koshar, Rudy. From Monuments to Traces. Artifacts of German Memory. 1870-1990. Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press, 2000.
 10. Kühne, Olaf. „Przestrzeń, krajobraz i krajobraz kulturowy. Terminologia, definicje”. Przeł. Monika Satizabal Niemeyer. Krajobrazy kulturowe. Sposoby konstruowania i narracje. Red. R. Traba, V. Julkowska, T. Stryjakiewicz. Warszawa–Berlin: Wydawnictwo Neriton – CBH PAN, 2017. S. 25-45.
 11. Michalski, Sergiusz. Public Monuments. Art in Political Bondage 1870-1997. London: Rekation Books, 1998.
 12. Navaro-Yashin, Yael. „Affective spacer, melancholic objects: ruination and the production of anthropological knowledge”. Journal of the Royal Anthropological Institute 15 (2009). S. 1-18.
 13. Nora, Pierre. Les Lieux de mémoire. T. 1. Paris: Éditions Gallimard, 1984.
 14. Praczyk, Małgorzata. Materia pomnika. Studium porównawcze na przykładzie monumentów w Poznaniu i Strasburgu w XIX i XX wieku. Poznań: Instytut Historii UAM, 2015.
 15. Shallcross, Bożena. Rzeczy i Zagłada. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2010.
 16. Stoler, Ann Laura. Imperial Debris. On Ruins and Ruination. Durhan–London: Duke University Press, 2013.
 17. Traba, Robert. „Archipelagi miejsc odzyskiwanych”. Borussia. Kultura – historia – literatura 58 (2016). S. 96-101.