O STUDIACH KULTUROWYCH NAD KRAJOBRAZEM I STUDIACH NAD PAMIĘCIĄ, A TAKŻE O TYM, CZEGO NAS (NIE) NAUCZYŁA HISTORIA ŚRODOWISKOWA

Main Article Content

Małgorzata Praczyk

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Praczyk, M. (2019). O STUDIACH KULTUROWYCH NAD KRAJOBRAZEM I STUDIACH NAD PAMIĘCIĄ, A TAKŻE O TYM, CZEGO NAS (NIE) NAUCZYŁA HISTORIA ŚRODOWISKOWA. Porównania, 22(1), 413-424. https://doi.org/10.14746/p.2018.22.18236
Section
Review articles
Author Biography

Małgorzata Praczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Dr nauk humanistycznych w zakresie historii. Od 2012 roku adiunktka w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książki Materia pomnika. Studium porównawcze na przykładzie monumentów w Poznaniu i Strasburgu w XIX i XX wieku (Poznań 2015), redaktorka oraz współredaktorka książek: m.in. Pomniki w epoce antropocenu (Poznań 2017), Poznań w działaniu. Społeczne inicjatywy dawniej i dziś (Poznań 2016) czy, wraz z Emilią Kledzik, Edukacja – migracja. Edukacja międzykulturowa w kontekście kryzysu migracyjnego z perspektywy krajów V4 (Poznań 2016). Autorka licznych publikacji z zakresu studiów nad pamięcią, historii środowiskowej, studiów postkolonialnych oraz antropologii miasta. Stypendystka na Notre Dame University w Indianie, USA, w ramach American-Polish Garstka Fellowship Program (2009-2010).

References

 1. Agulhon, Maurice. „La statuomanie et l’histoire”. Ethnologie francaise 8 (1978). S. 145-172.
 2. Angutek, Dorota. Kulturowe wymiary krajobrazu. Antropologiczne studium recepcji przyrody na prowincji. Od teorii do empirii. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013.
 3. Bevan, Robert. The Destruction of Memory. Architecture at War. London: Reaktion Books, 2006.
 4. Domańska, Ewa. „Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka?”. Teksty drugie 1-2 (2010). S. 45-55.
 5. Doss, Erika. Memorial Mania. Public Feeling in America. Chicago–London: The University of Chicago Press, 2010.
 6. Frydryczak, Beata. Od estetyki the picturesque do doświadczenia topograficznego. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2013.
 7. Grzesiuk-Olszewska, Irena. Polska rzeźba pomnikowa w latach 1945-1995. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 1995.
 8. Humphrey, Caroline. „Chiefly and Shamanist Landscape in Mongolia”. The Anthorpology of Landscape. Perspectives on Place and Space. Red. E. Hirsch, M. O’Hanlon. Oxford: Clarendon Press, 1995. S. 135-162.
 9. Koshar, Rudy. From Monuments to Traces. Artifacts of German Memory. 1870-1990. Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press, 2000.
 10. Kühne, Olaf. „Przestrzeń, krajobraz i krajobraz kulturowy. Terminologia, definicje”. Przeł. Monika Satizabal Niemeyer. Krajobrazy kulturowe. Sposoby konstruowania i narracje. Red. R. Traba, V. Julkowska, T. Stryjakiewicz. Warszawa–Berlin: Wydawnictwo Neriton – CBH PAN, 2017. S. 25-45.
 11. Michalski, Sergiusz. Public Monuments. Art in Political Bondage 1870-1997. London: Rekation Books, 1998.
 12. Navaro-Yashin, Yael. „Affective spacer, melancholic objects: ruination and the production of anthropological knowledge”. Journal of the Royal Anthropological Institute 15 (2009). S. 1-18.
 13. Nora, Pierre. Les Lieux de mémoire. T. 1. Paris: Éditions Gallimard, 1984.
 14. Praczyk, Małgorzata. Materia pomnika. Studium porównawcze na przykładzie monumentów w Poznaniu i Strasburgu w XIX i XX wieku. Poznań: Instytut Historii UAM, 2015.
 15. Shallcross, Bożena. Rzeczy i Zagłada. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2010.
 16. Stoler, Ann Laura. Imperial Debris. On Ruins and Ruination. Durhan–London: Duke University Press, 2013.
 17. Traba, Robert. „Archipelagi miejsc odzyskiwanych”. Borussia. Kultura – historia – literatura 58 (2016). S. 96-101.