THE ANATOMY OF POST-TOTALITARIANISM.

Main Article Content

Michał Kwiecień

Abstract

The purpose of this article is to critically analyze the main theses of Aviezer Tucker’s book The Legacies of Totalitarianism. A Theoretical Framework. Tucker’s views on the political transformation in Central and Eastern Europe are confronted with conclusions of Janine J. Wedel, Andrzej Zybertowicz and Krzysztof Brzechczyn.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Michał Kwiecień, M. K. (2019). THE ANATOMY OF POST-TOTALITARIANISM. Porównania, 24(1), 257-261. https://doi.org/10.14746/por.2019.1.21
Section
Articles
Author Biography

Michał Kwiecień, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Michał Kwiecień – mgr, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu. Ukończył studia magisterskie z dziedziny filozofii i ekonomii. Jest stypendystąNanjing University, gdzie spędził dwa semestry w ramach kursu Master of Business Administration.Celem jego pracy doktorskiej jest skonfrontowanie euro- i sinocentrycznych narracjidotyczących powstania nowożytnego kapitalizmu.

References

  1. Brzechczyn, Krzysztof. „Polska – deKODowanie systemu”. Arcana. Kultura – Historia – Polityka 127-128 (2016). S. 34-48.
  2. Brzechczyn, Krzysztof. „O ewolucji społeczeństw socjalistycznych. Próba wstępnej konceptualizacji”. Analizy metodologiczne w nauce. T. 4. Red. T. Grabińska, M. Zabierowski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1997. S. 105-121.
  3. Brzechczyn, Krzysztof. „Upadek realnego socjalizmu w Europie Wschodniej a załamanie się hiszpańskiego imperium kolonialnego w Ameryce Łacińskiej. Próba analizy porównawczej”. Ścieżki transformacji. Ujęcia teoretyczne i opisy empiryczne. Red. K. Brzechczyn. Poznań: Zysk i S-ka, 2003. S. 37-80.
  4. Brzechczyn, Krzysztof. „Dziedzictwo Solidarności a przebieg transformacji systemowej w Polsce”. Solidarność i opozycja polityczna w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 80. XX wieku. Wybrane zagadnienia. Red. J. R. Sielezin, M. Golińczak. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. S. 217-239.
  5. Tucker, Aviezer. The Legacies of Totalitarianism. A Theoretical Framework. New York: Cambridge University Press, 2015.
  6. Wedel, Janine R. “Clans, Cliques and Captured States: Rethinking Transition in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union”. Journal of International Development 15 (2003). S. 427-440.
  7. Zybertowicz, Andrzej. „Konstytucja antywartości: jak działają pasożytnicze grupy interesu (czyli przypadek imputacji kulturowej) – uwagi metodologiczne”. Aksjologiczne źródła pojęć: zbiór rozpraw. Red. A. Pałubicka, G. A. Dominiak. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram, 2005. S. 169-187