DYBBUK OR THE JEWISH (NON)PRESENCE IN UMAN

Main Article Content

Alina Molisak

Abstract

Alina Molisak, DYBBUK OR THE JEWISH (NON)PRESENCE IN UMAN. “PORÓWNANIA” 1 (24), 2019. Vol. XXIV, P. 111-121. ISSN 1733-165X. In this article, I describe the functioning of memory and Jewish (non)presence within the space of contemporary Humań. In my analysis, I focus on both Krzysztof Kopczyński’s film “Dybbuk. A Tale of Wandering Souls” and the book by Kopczyński and Sajewich entitled “Dybbuk. A story about the world’s insignificance”. While at it, I analyze different formulas of memory and various kinds of identity articulations by both chasidic Jews as well as Ukrainians.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Molisak, A. (2019). DYBBUK OR THE JEWISH (NON)PRESENCE IN UMAN. Porównania, 24(1), 111-121. https://doi.org/10.14746/por.2019.1.10
Section
Articles
Author Biography

Alina Molisak, Uniwersytet Warszawski

pracuje w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczała również na Uniwersytecie Humboldtów (Berlin 2007/2008) oraz na Uniwersytecie w Hamburgu (2015/2016). Należy do Gesellschaft für europäisch-jüdische Literaturstudien, Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich. Opublikowała ostatnio opracowanie Żydowska Warszawa – żydowski Berlin. Literacki portret miasta w pierwszej połowie XX wieku (2016). Współredaktorkam. in. książek: Galician Polyphony. Places and Voices (2015); Turystyka i polityka. Ideologie współczesnychopwieści o przestrzeniach (2017), Pomniki pamięci.Miejsca niepamięci. (2017), The Trilingual Literature of Polish Jews from Different Perspectives. In Memory of I. L. Peretz (2017). Zainteresowania– literatura polsko-żydowska i literatura jidysz, nowoczesna tożsamość żydowska, problematyka Zagłady, poetyka przestrzeni miejskich.

References

 1. Anderson, Benedict. Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Przeł. Stefan Amsterdamski. Kraków: Znak, 1997.
 2. Bendowska, Magdalena. „Taszlich”. Web. 16.05.2018. http://www.jhi.pl/psj/taszlich
 3. Bojanowski, Michał. „Dybuki współczesnej Ukrainy”. Web. 10.05.2018. https://chidusz.com/dybuk-rzecz-o-wedrowce-dusz-krzysztof-kopczynski-anna-sajewicz-human-ukraina-chasydzi-braclaw/
 4. Chasydzi bracławscy. Web. 12.05.2018. http://www.chasydyzm.lauder.lodz.pl/braclaw.htm
 5. Doktór, Jan. Początki chasydyzmu polskiego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2017.
 6. Fijałkowski, Paweł. „Powstanie Chmielnickiego”. Web. 19.05.2018. http://www.jhi.pl/psj/Chmielnickiego_powstanie
 7. Halbwachs, Maurice. Społeczne ramy pamięci. Przeł. Marcin Król. Warszawa: PWN, 2008.
 8. Janion, Maria. Niesamowita Słowiańszczyzna. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2016.
 9. Kopczyński Krzysztof, Reszka Paweł. „Ukraina w łupinie orzecha”. Web. 15.05.2018. https://www.tygodnikpowszechny.pl/ukraina-w-lupinie-orzecha-28367
 10. Kopczyński Krzysztof, Sajewicz Anna. Dybuk. Opowieść o nieważności świata. Warszawa: Gazeta Agora,
 11. Kuczerenko, Igor. „Ukraińskie multi-kulri, czyli żydowska wyspa w morzu bloków”. Web. 15.05.2018 https://www.eastbook.eu/2016/08/23/ukrainskie-multi-kulti-czyli-zydowska-wyspa-w-morzu-blokow/
 12. Młynarczyk, Agnieszka. „Spotkanie z . Recenzja filmu Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz Krzysztofa Kopczynskiego”. Web. 16.05.2018 http://polishdocs.pl/pl/wywiady/2457/spotkanie_z_innym__recenzja_filmu_dybuk_rzecz_o_wedrowce_dusz_krzysztofa_kopczynskiego
 13. Piwowar, Małgorzata. „Dusza Chasyda i Ukraińca”. Web. 15.05.2018. https://www.rp.pl/artykul/1204857-Dusza-chasyda-i-Ukrainca.html
 14. Szwedowicz. Agata. „Reportaż Dybuk. Opowieść o nieważności świata z Nagrodą im. Beaty Pawlak”.
 15. Web. 15.05.2018. https://dzieje.pl/ksiazki/reportaz-dybuk-opowiesc-o-niewaznosci-swiata-z-nagroda-
 16. im-beaty-pawlak
 17. Unterman, Alan. Encyklopedia tradycji i legend żydowskich. Przeł. Olga Zienkiewicz. Warszawa: KIW, 1998.
 18. Zarębski, Konrad J. „Dybuki i inne duchy”. Web. 14.05.2018. http://wiez.com.pl/2017/08/06/dybuki-i-inne-duchy/
 19. Žižek, Slavoj. Patrząc z ukosa. Do Lacana przez kulturę popularną. Przeł. Janusz Margański. Warszawa: Aletheia, 2003.