DEDALUS’ GRIN. ANDRZEJ KIJOWSKI’S CONFRONTATIONS WITH PARIS

Main Article Content

Michał Kopczyk

Abstract

Michał Kopczyk, DEDALUS’ GRIN. ANDRZEJ KIJOWSKI’S CONFRONTATIONS WITH PARIS. “PORÓWNANIA” 1 (24), 2019. Vol. XXIV, P. 147-162. ISSN 1733-165X. The article offers a reading of Andrzej Kijowski’s works which constitute a record of the writer’s stay in the capital of France – the essay Sezon w Paryżu [A Season in Paris] and fragments of his diary. The author of the article focuses especially on the intellectual aspect of these experiences, reconstructs the political diagnoses of the author-protagonist, analyses his perception of the relationship between his native culture and that of Western Europe (especially of France), and the condition of both at the time. The intellectual dimension of the texts is closely bound with their personal dimension, as can be seen for example in the way that A Season in Paris praises culture – and the human being – as particularly “non-aseptic” phenomena, resisting rationalization. The intellectual ferment in which the visitor found France, engrossed in the “Algerian war,” became in this perspective an equivalent of the reevaluations provoked in the writer by his journey. The author of the article points to the similarities between the writer’s diagnoses and those formulated today within the framework of postcolonial research on Central-Eastern Europe.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kopczyk, M. (2019). DEDALUS’ GRIN. ANDRZEJ KIJOWSKI’S CONFRONTATIONS WITH PARIS. Porównania, 24(1), 147-162. https://doi.org/10.14746/por.2019.1.13
Section
Articles
Author Biography

Michał Kopczyk, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

polonista, dr, hab., profesor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, redaktor naczelny półrocznika naukowego „Świat i Słowo”, Autor publikacji podejmujących zagadnienia literatury autobiograficznej, wspólnotowości oraz postkolonializmu w odniesieniu do krajów Europy Środkowej. Wydał m.in.: Arkadia i Apokalipsa. Refleksja nad kulturą w pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego (2003) Pytanie o wspólnotę. W kręgu twórczości Zbigniewa Herberta, Andrzeja Bobkowskiego i Mieczysława Jastruna (2013) oraz Obecność innego. Studia o literaturze współczesnej (2013)

References

 1. Bieńczyk, Marek. „Herezja i melancholia”. Cioran, Emil. Historia i utopia. Przeł. Marek Bieńczyk. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2008. S. 165-210.
 2. Cioran, Emil. Historia i utopia. Przeł. Marek Bieńczyk. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2008.
 3. Grand Larousse de la langue française, Paryż: Librairie Larousse, 1975.
 4. Heck, Dorota. Personalista w czasach kolektywizmu. O twórczości Andrzeja Kijowskiego. Wrocław: Gajt, 2002.
 5. Jedlicki, Jerzy. „Przedmowa”. Kijowski, Andrzej. Rachunek naszych słabości. Warszawa: Bellona, 2009. S. 7-13.
 6. Kijowski, Andrzej. „Biografia”. Kijowski, Andrzej. Szósta dekada. Warszawa: PIW, 1972. S. 50-56.
 7. Kijowski, Andrzej. „W labiryncie”. Twórczość 6 (1966). S. 165-170.
 8. Kijowski, Andrzej. Dziennik. T. 1-3. Oprac., wybór K. Kijowska, J. Błoński. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1998.
 9. Kijowski, Andrzej. Sezon w Paryżu. Warszawa: Wydawnictwo MON, 1962.
 10. Kijowski, Andrzej, „Grymas Baudelaire’a”. Baudelaire, Charles. Sztuka romantyczna. Oprac. C. Pichois. Przeł. Ewa Burska i in. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, 2003. S. 5-30.
 11. Lottman, Herbert R. Lewy brzeg. Od Frontu Ludowego do zimnej wojny. Przeł. Jacek Giszczak. Warszawa: PIW, 1997.
 12. Maciąg, Włodzimierz. „Andrzej Kijowski”. Andrzeja Kijowskiego portret wielokrotny. Pamięci pisarza w dwudziestą rocznicę śmierci. Wybór, oprac. W. Tomaszewska, współpraca K. Kijowska, T. Burek. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008. S. 121-136.
 13. Rimbaud, Arthur. Sezon w piekle. Iluminacje. Przeł. Artur Międzyrzecki. Kraków: Prószyński i S-ka, 1998.
 14. Said, Edward. Orientalizm. Przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska. Poznań: Zysk i S-ka, 2005.
 15. Skórczewski, Dariusz. Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.
 16. Tannery, Claude. Malraux. The Absolute Agnostic or Metamorphosis. Przeł. Teresa Lavender Fagan. Universal Law, Chicago: The University of Chicago Press, 1991.
 17. Tomasik, Agnieszka. (Nie)napisane arcydzieło. Znaczenie „Dziennika” w twórczości Andrzeja Kijowskiego. Gdańsk: słowo/obraz/terytoria, 2009.