PYTANIA ZADAWANE MIŁOSZOWI (I SOBIE) Stankowska, Agata. „żeby nie widzieć oczu zapatrzonych w nic” O twórczości Czesława Miłosza. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013. 281 S.

Main Article Content

Danuta Opacka-Walasek

Abstract

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Opacka-Walasek1D. (2019). PYTANIA ZADAWANE MIŁOSZOWI (I SOBIE): Stankowska, Agata. „żeby nie widzieć oczu zapatrzonych w nic” O twórczości Czesława Miłosza. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013. 281 S. Porównania, 24(1), 293-301. https://doi.org/10.14746/por.2019.1.26
Section
Review articles
Author Biography

Danuta Opacka-Walasek

Danuta Opacka-Walasek – prof. dr hab., literaturoznawczyni (Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego). Autorka licznych publikacji o poezji współczesnej, ważniejsze artykuły i książki poświęciła twórczości Z. Herberta, Cz. Miłosza, S. Barańczaka oraz zagadnieniom czasu w poezji (między innymi: „…pozostać wiernym niepewnej jasności” Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta, Katowice 1996; Potęga smaku. Zbigniew Herbert, Warszawa 1997; Czytając Herberta, Katowice 2001; Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku, Katowice 2005; Pasaże liryczne, Katowice 2013).

References

  1. Błoński, Jan. Miłosz jak świat. Kraków: Znak, 2011.
  2. Miłosz, Czesław. Poezje. T. 2. Paryż: Instytut Literacki, 1980.
  3. Miłosz, Czesław. Druga przestrzeń. Kraków: Znak, 2002.
  4. Kaźmierczyk, Zbigniew. Dzieło demiurga. Zapis gnostyckiego doświadczenia egzystencji we wczesnej poezji Czesława Miłosza. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2011
  5. Stankowska, Agata. „żeby nie widzieć oczu zapatrzonych w nic” O twórczości Czesława Miłosza. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013.