LITERACKIE ŚLADY LUDOBÓJSTWA Morawiec, Arkadiusz. Literatura polska wobec ludobójstwa. Rekonesans. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. 416 S.

Main Article Content

Katarzyna Taczyńska

Abstract

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Taczyńska, K. (2019). LITERACKIE ŚLADY LUDOBÓJSTWA: Morawiec, Arkadiusz. Literatura polska wobec ludobójstwa. Rekonesans. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. 416 S. Porównania, 24(1), 303-310. https://doi.org/10.14746/por.2019.1.27
Section
Review articles
Author Biography

Katarzyna Taczyńska

Katarzyna Taczyńska – dr, asystent w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się między innymi dyskursem literackim dotyczącym jugosłowiańskich obozów politycznych, twórczością literacką kobiet i pamięcią zbiorową (p) o komunizmie. W latach 2015-2018 realizowała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu projekt Pamięć (o) przemocy. Kulturowa historia kobiet w serbskim i chorwackim dyskursie historycznym i literackim w XX wieku (Fuga 4, nr 2015/16/S/HS2/00092, opiekunka stażu: dr hab. Magdalena Koch, prof. UAM). Była wykonawczynią w grancie Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierownik dr Rigels Halili, Sonata 2, nr 2011/03/D/HS2/06170). Autorka międzyinnymi monografii Dowcip trwający dwa i pół roku. Obraz Nagiej Wyspy w serbskim dyskursieliterackim i historycznym końca XX i początku XXI wieku (2016), współredaktorka (wraz z Magdaleną Koch) numeru tematycznego „Studia Judaica”: Balkan Female Jews and Cultural Representations of Memory (1/2018). Wiceprzewodnicząca Polskiej Komisji Bałkanistyki Historycznej i Kulturoznawczej afiliowanej przy AIESEE, członkini między innymi the Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES).

References

  1. Domańska, Ewa. „Historia ratownicza”. Teksty Drugie 5 (2014). S. 12-26.
  2. Jezernik, Božidar. Naga Wyspa. Gułag Tity. Przeł. Joanna Pomorska, Joanna Sławińska. Wołowiec: Czarne, 2013.
  3. Kosić, Ivan. Goli otok. Najveći Titov konclogor. Zagreb: Udruga Goi otok „Ante Zemljar”, 2009.
  4. Mihailović, Dragoslav. Goli otok. T. 5. Beograd: Službeni glasnik, 2012.
  5. Morawiec, Arkadiusz. Literatura polska wobec ludobójstwa. Rekonesans. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018a.
  6. Morawiec, Arkadiusz. „Wstęp”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica: Lager, łagier, obóz – zapis. Lektury 1 (2018b). S. 5-6.
  7. Simić Dragoslav, Trifunović Boško, red. Ženski logor na Golom otoku. Ispovesti kažnjenica i islednice. Beograd: ABC Product, 1990.
  8. Taczyńska, Katarzyna. Dowcip trwający dwa i pół roku. Obraz Nagiej Wyspy w serbskim dyskursie literackim i historycznym końca XX i początku XXI wieku. Warszawa, Bellerive-sur-Allier: DiG, 2016.