WŚRÓD PORÓWNAŃ I ANALOGII Siwiec Magdalena, red. O Norwidzie komparatystycznie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. 470 S.

Main Article Content

Eliza Kącka

Abstract

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kącka, E. (2019). WŚRÓD PORÓWNAŃ I ANALOGII: Siwiec Magdalena, red. O Norwidzie komparatystycznie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. 470 S. Porównania, 24(1), 311-318. https://doi.org/10.14746/por.2019.1.28
Section
Review articles
Author Biography

Eliza Kącka

Eliza Kącka – ur. 1982. Adiunkt na Wydziale Polonistyki UW. Opublikowała książki akademickie: Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida (Warszawa 2012) oraz Lektura jako spotkanie. Brzozowski– tekst – metoda (Universitas, 2017), a także książki prozatorskie Elizje (Lokator, 2017) i po drugiej stronie siebie (Lokator, 2019). Współredaktorka antologii poezji najnowszej Poeci i poetki przekraczają granice (FA-art, 2011), redaktorka wyborów poezji mniej współczesnej (w tym Norwida). Członkini Zarządu Głównego TLiAM. Recenzentka i czytelniczka literatury najnowszej.

References

 1. Baudelaire, Charles. Kwiaty zła. Przeł. Marcin Ciura. Kraków: nakład tłumacza, 2018.
 2. Baudelaire, Charles. Les Fleurs du Mal et poésies diverses. Introd. et notes G. Roth. Paris: Bibliothèque Larousse, 1927.
 3. Cieśla-Korytowska, Maria. „Karnawał i patos”. O Norwidzie komparatystycznie. Red. M. Siwiec. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. S. 241-256.
 4. Kącka, Eliza. „W przedświcie”. Cyprian Norwid, „Klucze od Echa” – Osobność – Wiersze. Wstęp, wybór i oprac. E. Kącka. Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2018. S. 9-13.
 5. Kuziak Michał. „Norwid – Marks. Dwie nowoczesności”. O Norwidzie komparatystycznie. Red. M. Siwiec. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. S. 59-75.
 6. Łapiński, Zdzisław. „O «Czułości». Kilka przypisów do Gomulickiego”. O Norwidzie. Rzeczy dawne i najdawniejsze. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014. S. 159-170.
 7. van Nieukerken, Arent. „Norwid i scjentyzm – konteksty komparatystyczne”. O Norwidzie komparatystycznie. Red. M. Siwiec. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. S. 13-57.
 8. Niewczas, Łukasz. „Norwid – parnasista?”. O Norwidzie komparatystycznie. Red. M. Siwiec. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. S. 165-177.
 9. Norwid, Cyprian. Pisma wszystkie. T. 1. Wiersze. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971.
 10. Norwid, Cyprian. „Promethidion”. Dzieła wszystkie. T 4. Poematy 2. Oprac. S. Sawicki, P. Chlebowski. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011.
 11. Rzepczyński, Sławomir. „Norwid, Czadajew i problem europeizacji Rosji”. O Norwidzie komparatystycznie. Red. M. Siwiec. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. S. 77-93.
 12. Siwiec, Magdalena. „Norwid – Baudelaire: profanacje”. O Norwidzie komparatystycznie. Red. M. Siwiec. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. S. 129-146.
 13. Ziołowicz, Agnieszka. „W żywiole towarzyskości. Arkana Norwidowskiej rozmowy”. O Norwidzie komparatystycznie. Red. M. Siwiec. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. S. 195-112.
 14. Żurowski, Maciej. „Norwid i Gautier”. Między renesansem a awangardą: o literaturze europejskiej z perspektywy komparatysty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. S. 156-159.
 15. Żurowski, Maciej. „Norwid i symboliści”. W osiemdziesięciolecie śmierci Cypriana Norwida. Sesja Naukowa Katedry Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego 18-19 grudnia 1963, maszynopis.