Pytania bez odpowiedzi. Krajobrazy Zagłady z perspektywy kulturowej

Main Article Content

Karolina Ćwiek-Rogalska

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ćwiek-Rogalska, K. (2020). Pytania bez odpowiedzi. Krajobrazy Zagłady z perspektywy kulturowej. Porównania, 26(1), 361-371. https://doi.org/10.14746/por.2020.1.21
Section
Articles
Author Biography

Karolina Ćwiek-Rogalska, Instytut Slawistyki PAN w Warszawie

kulturoznawczyni i etnolożka, pracuje jako adiunktka w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie. Autorka monografii Zapamiętane w krajobrazie. Krajobraz kulturowy czesko-niemieckiego pogranicza w czasach przemian (Scholar 2017). W swoich badaniach podejmuje tematy związane z wpływem wysiedleń społeczności niemieckojęzycznych z Czech, Słowacji i Polski po roku 1945 z perspektywy antropologii krajobrazu i badań nad kulturą materialną.E-mail: karolina.rogalska@ispan.waw.pl

References

  1. Cole, Tim. „Crematoria, barracks, gateway. Survivors’ return visit to the memory landscape of Auschwitz”. History & Memory 25.2 (2013). S. 102-131.
  2. Ingold, Tim. „Kultura i postrzeganie środowiska”. Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Red. M. Kempny, E. Nowicka. Warszawa: PWN, 2005. S. 73-86.
  3. Izdebski, Adam. „Konwergencja nauk przyrodniczych i historycznych: teoretyczny potencjał i praktyczne trudności”. Historyka. Studia Metodologiczne 44 (2014). S. 67-93.
  4. Janicka, Elżbieta. „Pamięć przyswojona. Koncepcja polskiego doświadczenia zagłady Żydów jako traumy zbiorowej w świetle rewizji kategorii świadka”. Studia Litteraria et Historica 3-4 (2015). S. 148-227.
  5. Pietraszko, Stanisław. „Krajobraz i kultura”. Krajobrazy. Antologia tekstów. Red. D. Angutek, B. Frydryczak. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2014. S. 55-62.
  6. Praczyk, Małgorzata. Pamięć środowiskowa we wspomnieniach osadników na „Ziemiach Odzyskanych”. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 2018.
  7. Sekula, Allan. „The Body and the Archive”. October 39 (1986). S. 3-64.
  8. Snyder, Timothy. Czarna ziemia. Holocaust jako ostrzeżenie, Kraków: Znak Horyzont, 2015.