Historia komunizmu splątana między państwami: nowe perspektywy badań w Europie Środkowo-Wschodniej

Main Article Content

Piotr Kowalewski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kowalewski, P. (2020). Historia komunizmu splątana między państwami: nowe perspektywy badań w Europie Środkowo-Wschodniej. Porównania, 26(1), 373-388. https://doi.org/10.14746/por.2020.1.22
Section
Articles
Author Biography

Piotr Kowalewski, Uniwersytet Śląski

dr, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego. Magister filozofii, historii oraz prawa. Doktor nauk społecznych w specjalizacji historia na podstawie pracy Tradycja i aktualność analitycznej filozofii historii. Przypadek Arthura C. Danto (przygotowywana do druku). Zainteresowania badawcze koncentruje wokół współczesnej teorii humanistyki w nauce, literaturze i sztukach wizualnych. Prowadzi również badania z zakresu historii i teorii prawa systemów totalitarnych oraz historii historiografii.E-mail: piotr.kowalewski@us.edu.pl

References

 1. Apor Peter, Iordachi Constantin. “Introduction, Studying Communist Dictatorships: From Comparative to Transnational History”. East Central Europe 40 (2013). S. 1-35.
 2. Backes, Uwe. “Decadent Ideocracies? Specifics and Changes of Regime Legitimation in Real Socialist Countries”. New Perspectives in Transnational History of Communism in East Central Europe. Red. K. Brzechczyn. Bern: Peter Lang, 2019. S. 101-136.
 3. Bayly C. A., et al. “AHR Conversation: On Transnational History”. The American Historical Review 111/5 (December 2006). S. 1441-1464.
 4. Boysen, Jens. “Integration through „Militarism” in the Warsaw Pact: The East German and Polish Leaderships as Soviet Allies”. New Perspectives in Transnational
 5. History of Communism in East Central Europe. Red. K. Brzechczyn. Bern: Peter Lang, 2019. S. 57-76.
 6. Brzechczyn, Krzysztof. “Between Modernization and Enslavement: The Historiosophical Implications of Two Approaches to the Social Divisions in Real Socialism”. New Perspectives in Transnational History of Communism in East Central Europe. Red. K. Brzechczyn. Bern: Peter Lang, 2019. S. 25-42.
 7. Brzechczyn, Krzysztof. “The Transnational Perspective in Research on Communism: Foreword”. New Perspectives in Transnational History of Communism in East Central Europe. Red. K. Brzechczyn. Bern: Peter Lang, 2019. S. 15-21.
 8. Cașu, Igor. “State Terror in Soviet Moldavia, 1940-1989: Categories of Victims, Repressive Methods and Punitive Institutions”. New Perspectives in Transnational History of Communism in East Central Europe. Red. K. Brzechczyn. Bern: Peter Lang, 2019. S. 43-56.
 9. Dalberg, Dirk Mathias. “The ‘Program of Society’s Self-Organization’. The Political Thinking of Petr Uhl”. New Perspectives in Transnational History of Communism in East Central Europe. Red. K. Brzechczyn. Bern: Peter Lang, 2019. S. 293-323.
 10. Friedrich Carl. J., red. Totalitaryzm. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Amerykańską Akademię Sztuk i Nauk w marcu 1953 roku. Przeł. Sebastian Szymański. Warszawa: Instytut Pileckiego, 2019.
 11. Iriye, Akira. Global and Transnational History: The Past, Present, and Future. London: Palgrave Pivot, 2013.
 12. Ivanauskas, Vilius. “Lithuanian Soviet Writers and «Titular Literature»: Three Generations in a Changing Environment”. New Perspectives in Transnational History of Communism in East Central Europe. Red. K. Brzechczyn. Bern: Peter Lang, 2019. S. 137-156.
 13. Klenjánszky, Sarolta. “Entangled Histories of the Hungarian Socialist Workers’ Party and the French Communist Party after the Invasion of Czechoslovakia”. New Perspectives in Transnational History of Communism in East Central Europe. Red. K. Brzechczyn. Bern: Peter Lang, 2019. S. 77-98.
 14. Kocka, Jürgen. “Comparison and Beyond”. History and Theory 42/1 (2003). S. 39-44.
 15. Kocka Jürgen, Haupt Heinz-Gerhard. “Comparison and Beyond. Traditions, Scope and Perspectives of Comparative History”. Comparative and Transnational History: Central European Approaches and New Perspectives. Red. J. Kocka, H-G. Haupt. New York-Oxford: Berghahn, 2009. S. 1-30.
 16. Lóránd, Zsófia. „Idee nowego feminizmu: stawianie państwu wyzwań czy udoskonalanie jugosłowiańskiego socjalizmu?”. Nowe perspektywy badawcze w transnarodowej historii komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Red. K. Brzechczyn. Poznań–Warszawa: IPN, 2019. S. 239-250.
 17. Malczewska-Pawelec Dorota, Pawelec Tomasz. “A Study of Memory Politics as a Research Program for a Transnational History of Communism in East-Central Europe. New Perspectives in Transnational History of Communism in East Central Europe. Red. K. Brzechczyn. Bern: Peter Lang, 2019. S. 327-340.
 18. Marginean, Mara. “Mis/Managing Industrial Labour Productivity by the Late 1950s: Work, Collective Consumption, and Technologies of Nation Building in Romania”. New Perspectives in Transnational History of Communism in East Central Europe. Red. K. Brzechczyn. Bern: Peter Lang, 2019. S. 199-220.
 19. Miedema, Christie. “A Transnational Movement Breaking Down the Blocs? The «Alliance» Between the Western Peace Movement and the Polish Opposition in the 1980s”. New Perspectives in Transnational History of Communism in East Central Europe. Red. K. Brzechczyn. Bern: Peter Lang, 2019. S. 239-269.
 20. Muchowski, Jakub. “Intimacies under State Socialism? Poles Emotional Self-Realization in the 1960s”. New Perspectives in Transnational History of Communism in East Central Europe. Red. K. Brzechczyn. Bern: Peter Lang, 2019. S. 221-235.
 21. Petrás, Eva. “Prevailing Romantic Elements of Hungarian Nationalism at the End of the Socialist Era – Their Origin and Influence on Nationalism”. New Perspectives in Transnational History of Communism in East Central Europe. Red. K. Brzechczyn. Bern: Peter Lang, 2019. S. 159-169.
 22. Polegkyi, Oleksii. “Russian and Ukrainian Struggles over ‘Historical Narratives’: Post-Imperial versus Post-Colonial Perspectives”. New Perspectives in Transnational
 23. History of Communism in East Central Europe. Red. K. Brzechczyn. Bern: Peter Lang, 2019. S. 359-372.
 24. Radeljić, Bronislav. „Stosunki między Wspólnotą Europejską a Jugosławią: dokumenty, które miały znaczenie (1980-1992)”. Nowe perspektywy badawcze w transnarodowej historii komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Red. K. Brzechczyn. Poznań–Warszawa: IPN, 2019. S. 251-266.
 25. Ramšak, Jure. “’Consumption of Revolutionary Ideas’: New Left and Student Criticism in Slovenia 1971-1974”. New Perspectives in Transnational History of Communism in East Central Europe. Red. K. Brzechczyn. Bern: Peter Lang, 2019. S. 271-292.
 26. Rosińska-Bukowska Magdalena, Bukowski Józef. „Transnarodowość – zjawisko determinujące kształt współczesnej gospodarki światowej”. Studia Ekonomiczne 266 (2016). S. 61-70.
 27. Rothert Agnieszka, Wierzchowska Anna, red. Rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej. Studia Politologiczne Tom 27. Warszawa: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.
 28. Stanoeva, Elitza. “Inventing the Socialist Consumer: Worker, Citizen or Customer? Politics of Mass Consumption in Bulgaria, 1956-1968”. New Perspectives in Transnational History of Communism in East Central Europe. Red. K. Brzechczyn. Bern: Peter Lang, 2019. S. 171-198.
 29. Tucker, Robert C. “On the Comparative Study of Communism”. World Politics 19/2 (1967). S. 242-257.
 30. Werner Michael, Zimmermann Bénédicte. “Beyond Comparison: Histoire Croisée and the Challenge of Reflexivity”. History and Theory 45(1) (2006). S. 30-50.
 31. Zadora, Anna. “The Second World War in Belarus: A Fundamental Event for National Building and International Relations”. New Perspectives in Transnational History of Communism in East Central Europe. Red. K. Brzechczyn. Bern: Peter Lang, 2019. S. 341-358.