Współczesne robinsonady w literaturze niemieckojęzycznej

Main Article Content

Rafał Pokrywka

Abstrakt

Niemal natychmiast po opublikowaniu Robinsona Crusoe robinsonada stała się częścią tradycji literatury niemieckojęzycznej. Także powieść współczesna odwołuje się do gatunku lub charakterystycznych motywów samotnika w hermetycznym (najczęściej wyspiarskim) środowisku bądź małej grupy w anormalnych warunkach społecznych. W artykule przedstawione zostały trzy warianty robinsonady: (1) narracje historyczno-polityczne, krytycznie odnoszące się do przeszłości lub do polityki współczesnej, przede wszystkim na gruncie postkolonialnym; (2) narracje postapokaliptyczne, opowiadające o współczesnych Robinsonach po katastrofie, w świecie przyszłości lub w kosmosie; (3) narracje miłosne, w których wyspa stanowi miejsce zejścia się kochanków, miejsce utopijnej izolacji i samotności we dwoje.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Robinsonada: konteksty narodowe
Biogram autora

Rafał Pokrywka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Rafał Pokrywka – adiunkt w Katedrze Literatury Powszechnej i Komparatystyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, redaktor tomu Der Liebesroman im 21. Jahrhundert (2017), autor monografii Współczesna powieść niemieckojęzyczna (2018).E-mail: rafalpok@o2.pl

Bibliografia

 1. Baßler, Moritz. „Interpretation und Gattung“. Handbuch Gattungstheorie. Red. R. Zymner. Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler, 2010. S. 54-56.
 2. Defoe, Daniel. Przypadki Robinsona Kruzoe. Opr. W. L. Anczyc. Gdańsk: Tower Press, 2000 [wydanie pierwsze 1868].
 3. Defoe, Daniel. Robinson Crusoe. Jego życia losy, doświadczenia i przypadki. Przeł. Franciszek Mirandola. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Zdrój”, 1924 [wersja cyfrowa udostępniona na stronie: <https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/robinson-crusoe/>. Web. 30.09.2019].
 4. Defoe, Daniel. Robinson Crusoe. London: Joseph Mawman, 1815.
 5. Graziadei, Daniel. „Nissopoiesis: Wie Robinsone ihre Inseln erzählen“. Handbuch Literatur & Raum. Red. J. Dünne, A. Mahler. Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2015. S. 421-430.
 6. Jasnowski, Paweł. „Depresja i neoliberalny kapitalizm. Kilka uwag na marginesie Koali Lukasa Bärfussa”. Teksty Drugie 3 (2019). S. 283-304.
 7. Krämer, Lisa. Das Motiv der Einsamkeit in den „Jonas-Romanen“ von Thomas Glavinic. Bamberg: University of Bamberg Press, 2015.
 8. Lehr, Thomas. 42. München: dtv, 2017.
 9. Masłowski, Damian. „L’analyse hypertextuelle de L’Empreinte à Crusoé de Patrick Chamoiseau”. Svět literatury – Časopis pro novodobé literatury. Special Issue: Le monde de la littérature (2015). S. 157-166.
 10. Otto, Wolf Dieter. „»Insularisches Denken« und das Problem der Kulturbegegnung. Eine xenologische Skizze“. Aus Politik und Zeitgeschichte (Inseln) 32-33 (2018). S. 35-40.
 11. Plummer, Patricia. „Robinsonade“. Metzler Lexikon Literatur. Begriffe und Definitionen. Red. D. Burdorf, Ch. Fasbender, B. Moenninghoff. Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler, 2007. S. 656.
 12. Schalansky, Judith. Atlas wysp odległych. Pięćdziesiąt wysp, na których nigdy nie byłam i nigdy nie będę. Przeł. Tomasz Ososiński. Warszawa: Dwie Siostry, 2013.
 13. Seiler, Lutz. Kruso. Przeł. Dorota Stroińska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.
 14. Stuhlfauth, Mara. Moderne Robinsonaden. Eine gattungstypologische Untersuchung am Beispiel von Marlen Haushofers Die Wand und Thomas Glavinics Die Arbeit der Nacht. Würzburg: Ergon, 2011.
 15. Tommek, Heribert. „Wendejahr 1995 – Einführung“. Wendejahr 1995. Transformationen der deutschsprachigen Literatur. Red. H. Tommek, M. Galli, A. Geisenhanslüke. Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2015. S. 1-7.
 16. Ullrich, Heiko. „Lutz Seilers Kruso – soziale Utopie, pastoraler Feuilletonroman und pikareske Robinsonade“. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi – Studien zur deutschen Sprache und Literatur 2 (2015). S. 47-58.
 17. Zollitsch, Jan-Martin. „Guam als Archipel? Einführung in die Island Studies“. Aus Politik und Zeitgeschichte (Inseln) 32-33 (2018). S. 41-46.