Obraz wyspy Crusoe: Defoe, Rousseau, Stothard

Main Article Content

Jakub Lipski

Abstrakt

W niniejszym tekście analizie poddane są wybrane ilustracje Thomasa Stotharda przedstawiające wydarzenia z powieści Robinson Crusoe Daniela Defoe. Wyeksponowanie tła naturalnego, wyraźnie widoczne w omawianych ilustracjach, odczytywane jest w kontekście sentymentalnych interpretacji powieści Defoe, które – inaczej niż tekst oryginalny, którego autor wydaje się być nieczuły na piękno natury – zdecydowanie pozytywnie wartościowały samotne życie w harmonii z naturą. Ten aspekt ilustracji Stotharda interpretowany jest w kontekście myśli J. J. Rousseau, a w szczególności tego, jak francuski filozof odczytywał powieść Defoe.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Robinsonada: konteksty intermedialne
Biogram autora

Jakub Lipski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jakub Lipski – dr hab., professor and head of Department of Anglophone Literatures at the Faculty of Literary Studies, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. He is the author of In Quest of the Self: Masquerade and Travel in the Eighteenth-Century Novel. Fielding, Smollett, Sterne (2014) and Painting the Novel: Pictorial Discourse in Eighteenth-Century English Fiction (2018) as well as a number of articles and book chapters on eighteenth-century English literature. Forthcoming are a collection of essays, Rewriting Crusoe: The Robinsonade Across Languages, Cultures, and Media (Bucknell UP, 2020), and the first complete editionof Robinson Crusoe in Polish (for the National Library Series, 2022).E-mail: j.lipski@ukw.edu.pl

Bibliografia

 1. Allingham, Philip V. “Thomas Stothard’s Robinson Crusoe and Friday making a tent to lodge Friday’s father and the Spaniard”, 2018, Web. 3.02.2020. http://www.victorianweb.org/art/illustration/stothard/19.html.
 2. Bainbridge, Simon (ed.). Romanticism: A Sourcebook. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2008.
 3. Baine, Rodney M. “The Evidence from Defoe’s Title Pages”, Studies in Bibliography 25 (1972). 185-191.
 4. Barchas, Janine. Graphic Design, Print Culture, and the Eighteenth-Century Novel. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
 5. Bellhouse, Mary L. “On Understanding Rousseau’s Praise of Robinson Crusoe”, Canadian Journal of Social and Political Theory/Revue canadienne de theorie politique et sociale 6-3 (1982). 120-137.
 6. Blewett, David. The Illustration of Robinson Crusoe, 1719-1920. Gerrards Cross: Smythe, 1995.
 7. Blewett, David. “The Iconic Crusoe: Illustrations and Images of Robinson Crusoe.” In The Cambridge Companion to “Robinson Crusoe.” Edited by John Richetti. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. 159-90.
 8. Coetzee, J. M. Foe. London: Penguin Books, 1987.
 9. Defoe, Daniel. The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe (1719). The Novels of Daniel Defoe. Edited by W. R. Owens and P. N. Furbank. Vol. 1. London: Pickering & Chatto, 2008.
 10. Genette, Gérard. Palimpsests: Literature in the Second Degree, trans. Channa Newman and Claude Doubinsky. Lincoln and London: University of Nebraska Press, 1997.
 11. Genette, Gérard. Paratexts: Thresholds of Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
 12. Hagstrum, Jean H. The Sister Arts: The Tradition of Literary Pictorialism and English Poetry from Dryden to Gray. Chicago: University of Chicago Press, 1958.
 13. Hogarth, William. The Analysis of Beauty. Ed. Ronald Paulson. New Haven: Yale University Press, 1997.
 14. Marzec, Robert. An Ecological and Postcolonial Study of Literature: from Daniel Defoe to Salman Rushdie. New York: Palgrave, 2007.
 15. Moszyński, August Fryderyk. Rozprawa o ogrodnictwie angielskim, 1774. Ed. Agnieszka Morawińska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.
 16. Novak, Maximillian E. Transformations, Ideology, and the Real in Defoe’s Robinson Crusoe and Other Narratives: Finding “The Thing Itself ”. Newark: University of Delaware Press, 2015.
 17. Patten, Robert L. George Cruikshank’s Life, Times, and Art. Volume 1: 1792-1835.
 18. New Brunswick: Rutgers University Press, 1992.
 19. Rousseau, Jean-Jacques. “Julie, or the New Heloise” in The Collected Writings of Rousseau, vol. 6, trans. Philip Stewart and Jean Vaché. Hanover, NH: University Press of New England, 1997.
 20. Rousseau, Jean-Jacques. The Reveries of a Solitary, trans. John Gould Fletcher. New York: Burt Franklin, 1971.
 21. Vickers, Ilse. Defoe and the New Sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.