Trauma zobrazowana

Main Article Content

Katarzyna Szewczyk-Haake

Abstract

Recenzja

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Szewczyk-Haake, K. (2019). Trauma zobrazowana. Porównania, 25(2), 353-367. https://doi.org/10.14746/por.2019.2.20
Section
Review articles
Author Biography

Katarzyna Szewczyk-Haake, Adam Mickiewicz University, Poznań

prof. UAM, literaturoznawczyni, komparatystka. Autorka książek: Poezja Emila Zegadłowicza wobec światopoglądowego i estetycznego projektu ekspresjonizmu (2008), Nowoczesna literatura etyczna. Wokółtwórczości Józefa Wittlina i Pära Lagerkvista (2017), Kolce Grünewalda. Nie tylko o ekfrazach (2018), Moralna strona ludzkiego bytu. O twórczości Józefa Wittlina (2019).E-mail: haaczyk@amu.edu.pl

References

  1. Bal, Mieke. Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik. Przeł. Marta Bucholc. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2012.
  2. Belting, Hans. Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki. Przeł. Tadeusz Zatorski. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2010.
  3. Białostocki Jan, red. „Postanowienia siódmego (nicejskiego) soboru ekumenicznego z 787 roku”. Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 roku. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2001. S. 160-161.
  4. Draguła, Andrzej. Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem. Warszawa: Więź, 2013.
  5. Jan z Damaszku. „O prawowitej wierze”; „Mowa o obrazach”. Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 roku. Red., wybór i oprac. J. Białostocki. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2001. S. 155-158.
  6. Panofsky, Erwin. Studia z historii sztuki. Przeł. Jan Białostocki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971.
  7. Piotrowski, Piotr. Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 1999.
  8. Rosenfeld, Alvin Hirsch, Podwójna śmierć: rozważania o literaturze Holocaustu. Przeł. Barbara Krawcowicz. Warszawa: Cyklady, 2003.
  9. Stankowska Agata, Telicki Marcin, red. Ikonoklazm i ikonofilia. Między historią a współczesnością. Poznań: Wydawnictwo PTPN, 2016.
  10. Stankowska, Agata. Ikona i trauma. Pytania o „obraz prawdziwy” w liryce i sztuce polskiej drugiej połowy XX wieku. Kraków: Universitas, 2019.