„Polonistyka w kontakcie”, czyli o przekraczaniu dyskursywnych granic

Main Article Content

Agata Stankowska

Abstract

Recenzja

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Stankowska, A. (2019). „Polonistyka w kontakcie”, czyli o przekraczaniu dyskursywnych granic. Porównania, 25(2), 343-351. https://doi.org/10.14746/por.2019.2.19
Section
Review articles
Author Biography

Agata Stankowska, Adam Mickiewicz University, Poznań

prof. dr hab., zatrudniona w Instytucie Filologii Polskiej UAM, kieruje Zakładem Literatury i Kultury Nowoczesnej. Wykłada historię literatury XX wieku, teorię literatury i historię reprezentacji. Jest członkiem redakcji „Pamiętnika Literackiego” i redaktorem naukowym serii wydawniczej PoznańskiegoTowarzystwa Przyjaciół Nauk zatytułowanej „Literatura i sztuka”. Autorka książek Kształt wyobraźni. Z dziejów sporu o wizję” i „równanie” (TAiWPN Universitas, Kraków 1998), Poezji nie pisze się bezkarnie. Z teorii i historii tropu poetyckiego (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007), „żeby nie widzieć oczu zapatrzonych w nic”. O twórczości Czesława Miłosza (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013), „Wizja przeciw równaniu”. Wokół popaździernikowego sporu o wyobraźnię twórczą (Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa PrzyjaciółNauk, Poznań, 2013), Ikona i trauma. Pytania o „obraz prawdziwy” w liryce i sztuce polskiej drugiej połowy XX wieku (TAiWPN Universitas, Kraków 2019).E-mail: stankowska.a@gmail.com

References

  1. Borkowska, Grażyna. „Polskie doświadczenie kolonialne”. Teksty Drugie 4 (2007). S. 40-52.
  2. Domańska, Ewa. „Historia ratownicza”. Teksty Drugie 5 (2014). S. 12-26.
  3. Hejmej, Andrzej. Komparatystyka. Studia literackie – Studia kulturowe. Kraków: Universitas, 2013.
  4. Janion, Maria. Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006.
  5. Joachimsthaler, Jürgen. Philologie der Nachbarschaft. Erinnerungskultur, Literatur und Wissenschaft zwischen Deutschland und Polen. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2002.
  6. Spivak, Gayatri Chakravorty. Death of a Discipline. Nowy Jork: Columbia University Press, 2003.
  7. Zduniak-Wiktorowicz, Małgorzata. Filologia w kontakcie. Polonistyka, germanistyka, postkolonializm. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018.