Robinson w postantropocenie

Main Article Content

Marta Tomczok

Abstract

This article attempts to explain the relationship between the expression „Robinson of Warsaw” and the novel Robinson Crusoe by Daniel Defoe and a contemporary reference to it in the futureska Two Ends of the World by Antoni Słonimski. The analytical part demonstrates the dependence of Słonimski’s prose on the role model and essay writing by Jan Kott and Ian Watt devoted to exceeding the individualistic perspective in the European novel. Towards the end, a question is asked about the preposterous reading of Two Ends of the World in the context of Rossi Braidotti’s concept of posthumanism.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Tomczok, M. (2019). Robinson w postantropocenie. Porównania, 25(2), 277-288. https://doi.org/10.14746/por.2019.2.16
Section
Articles
Author Biography

Marta Tomczok, Uniwersytet Śląski

Marta Tomczok – badaczka Zagłady i jej najnowszych reprezentacji kulturowych, pracuje na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Autorka m. in. książek Czyja dzisiaj jest Zagłada? Retoryka – ideologia – popkultura (Warszawa 2017) oraz Czy Polacy i Żydzi nienawidzą się nawzajem? Literaturajako mediacja (Łódź 2019). Redaktor naczelna „Narracji o Zagładzie”. Publikowała m. in. w „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Zagładzie Żydów. Studia i Materiały”, „Pracach Filologicznych. Seria Literaturoznawstwo”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”, „Poznańskich StudiachSlawistycznych”. Współpracuje z „Nowymi Książkami”.E-mail: marta.tomczok@us.edu.pl

References

 1. Bal, Mieke. „Czytanie sztuki?”. Przeł. Maciej Maryl. Teksty Drugie 1-2 (2012). S. 39-58.
 2. Będkowski, Leszek. „O dawniejszych oraz współczesnych kontekstach «Dwóch końców świata» Antoniego Słonimskiego”. Literatura popularna. T. 1. Red. E. Bartos, M. Tomczok. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. S. 119-135.
 3. Braidotti, Rosi. Po człowieku. Przeł. Joanna Bednarek, Agnieszka Kowalczyk. Warszawa: PWN, 2014.
 4. Haska, Agnieszka, Stachowicz, Jerzy. Śniąc o potędze. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2012.
 5. Konarzewska, Marta. „Robinsonada”. Słownik rodzajów i gatunków literackich. Red. Grzegorz Gazda, Słowinia Tynecka-Makowska. Kraków: UNIVERSITAS, 2006. S. 635-639.
 6. Kott, Jan. Szkoła klasyków. Warszawa: Czytelnik, 1955.
 7. Leociak, Jacek. „Epilog: Miejsce-Po-Getcie”. Engelking Barbara, Leociak Jacek. Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście. Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2013. S. 820-837.
 8. Maryl, Maciej. „Sztuka czytania? Mieke Bal w teorii i w praktyce”. Teksty Drugie, 4 (2013). S. 312-326.
 9. Roskies David G., Wolski Paweł. „Nie spieszy mi się domykać kanon” [rozmowa]. Narracje o Zagładzie 1 (2015). S. 15-30.
 10. Ruszała, Jadwiga. Robinson w literaturze polskiej. Teoria – historia – recepcja. Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydawnictwa Uczelniane, 1998.
 11. Słonimski, Antoni. Dwa końce świata. Warszawa: Książka i Wiedza, 1991.
 12. Stankowska, Agata. Ikona i trauma. Pytania o „obraz prawdziwy” w liryce i sztuce polskiej drugiej połowy XX wieku. Kraków: Universitas, 2019.
 13. Studniarek, Michał. „Dzieje warszawskich Robinsonów jako problem badawczy”. Dzieje najnowsze 2 (2015). S. 63-78.
 14. Szpilman, Władysław. Pianista. Warszawskie wspomnienia 1939-1945. Wstęp i oprac. A. Szpilman. Fragmenty pamiętnika W. Hosenfeld. Posłowie W. Biermann. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2001.
 15. Watt, Ian. Narodziny powieści. Studia o Defoe’em, Richardsonie i Fieldingu. Przeł. Agnieszka Kreczmar. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.