A Re-run of Bad Presence: Polish Independent Literature in the Central European Perspective

Main Article Content

Emilia Kledzik

Abstract

The article presents the book Nie zależności. Przypadki literatury i kultury poza cenzurą w latach 1976–1989 by Bogusław Bakuła.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kledzik, E. (2021). A Re-run of Bad Presence: Polish Independent Literature in the Central European Perspective. Porównania, 29(2), 455-468. https://doi.org/10.14746/por.2021.2.26
Section
Review articles
Author Biography

Emilia Kledzik, Adam Mickiewicz University Poznan

Emilia Kledzik – dr, adiunkt w Pracowni Komparatystyki Literackiej i Kulturowej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2013 roku opublikowała książkę pt. Prowincjonalizowanie. Twórczość Jurija Brězana, Wolfganga Hilbiga i Andrzeja Stasiuka w perspektywiepostkolonialnej. Redaktorka naczelna czasopisma komparatystycznego „Porównania”. Autorka prac naukowych z zakresu romologii, studiów postkolonialnych i polskiej literatury najnowszej.

E-mail: emilia.kledzik@amu.edu.pl; ORCID: 0000–0003–1432–4017

References

 1. Bakuła Bogusław (2018), Parallele Welt. Beiträge zur unabhängigen Kultur in Polen 1976–1989, Societas Pars Mundi Publishing, Bielefeld.
 2. Barańczak Stanisław (1979), Fasada i tyły, w: tenże, Etyka i poetyka, Instytut Literacki, Paryż, s. 253–259.
 3. Błażejowska Justyna (2010), Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Polsce 1976–1989/1990, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa.
 4. Czapliński Przemysław (1997), Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976–1996, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 5. Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr (1999), Literatura polska 1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 6. Dabert Dobrochna (1998), Zbuntowane wiersze. O języku poezji stanu wojennego, Wydawnictwo WiS, Poznań.
 7. Dabert Dobrochna (2014), Między wizją a spełnieniem. Profile ideowe i artystyczne czasopism literackich w drugim obiegu wydawniczym 1982–1989, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 8. Dunin Kinga (2004), Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności, W.A.B., Warszawa.
 9. Gajkowska Cecylia i in. (1995), Kto był kim w drugim obiegu? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976–1989, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa.
 10. Głowiński Michał, (1981) Socparnasizm, „Polityka”, nr 6, s. 6.
 11. Janion Maria (1996), Zmierzch paradygmatu, w: taż, Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś?, Sic!, Kraków, s. 5–23.
 12. Jarzębski Jerzy (1997), Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie współczesnej, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 13. Kandziora Jerzy, Szymańska Zyta (1999), Bez cenzury: 1976–1989. Literatura. Ruch wydawniczy. Teatr, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa.
 14. Krupa Bartłomiej (2013), Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987–2003), TAiWPN Universitas, Kraków.
 15. Kuroń Jacek (1985), O filmie „Shoah”, „Tygodnik Mazowsze”, nr 145, s. 4.
 16. Leszczyński Adam (2020), Ludowa historia Polski, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
 17. Nasiłowska Anna (2006), Literatura okresu przejściowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Smoczyński Rafał, Zarycki Tomasz (2017), Totem inteligencki. Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 19. Sowiński Paweł (2011), Zakazana książka. Uczestnicy drugiego obiegu 1977–1989, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 20. Stańczak-Wiślicz Katarzyna i in. (2020), Kobiety w Polsce 1945–1989. Nowoczesność, równouprawnienie, komunizm, TAiWPN Universitas, Kraków.
 21. Szulc Łukasz (2018), Transnational Homosexuals in Communist Poland. Cross-Border Flows in Gay and Lesbian Magazines, Palgrave Macmillan, New York.
 22. Świetlicki Marcin (2011), Wiersze, Wydawnictwo EMG, Kraków.
 23. Tomczok Marta (2019), Czy Polacy i Żydzi nienawidzą siebie nawzajem? Literatura jako mediacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 24. Wojda Dorota (2015), Polska Szeherezada. Swoje i obce z perspektywy postkolonialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 25. Zieniewicz Andrzej (1995), Postmodernizm jako socrealizm, czyli Manuela Gretkowska na tle epoki, „Rocznik Towarzystwa im. Adama Mickiewicza”, nr 30, s. 29–35.