“The Gaps in History Need to be Closed and, Above All, Described”: Hungarian Literature on the Holocaust between 1944–1948

Main Article Content

Sylwia Karolak

Abstract

The author discusses Kinga Piotrowiak-Junkiert’s book From Idyll to Irony. Hungarian Literature on the Holocaust between 1944–1948 (Adam Mickiewicz University Press, Poznan 2020).


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Karolak, S. (2021). “The Gaps in History Need to be Closed and, Above All, Described”: Hungarian Literature on the Holocaust between 1944–1948. Porównania, 29(2), 431-441. https://doi.org/10.14746/por.2021.2.24
Section
Review articles
Author Biography

Sylwia Karolak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sylwia Karolak – dr, literaturoznawczyni, adiunktka w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Autorka monografii Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej 1947–1991. Kanon, który nie powstał (Poznań 2014) oraz Sporów o Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego (Poznań 2019). Współredaktorka pracy zbiorowej Ślady II wojny światowej i Zagłady w najnowszej literaturze polskiej (Poznań 2016), Ameryki Barańczaka (Kraków 2018), tomów Stulecia poznańskiej polonistyki (1919–2019) (Poznań 2018–2019). Publikowała w „Czasie Kultury”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”, „Slavii Occidentalis”, „Politei”, „Polonistyce”, a także wielu tomach zbiorowych.

E-mail: skarolak@amu.edu.pl; ORCID: 0000–0002–2438–4577

References

  1. Halasi Zoltan (2017), Droga do pustego nieba, przeł. Kinga Piotrowiak-Junkiert, Nisza, Warszawa.
  2. Kertész Imre (2016), Ostatnia gospoda. Zapiski 2001–2009, przeł. Kinga Piotrowiak-Junkiert, W.A.B., Warszawa.
  3. Piotrowiak-Junkiert Kinga (2014), Świadomość zwrócona przeciwko sobie samej. Imre Kertész wobec Zagłady, IBL PAN, Warszawa.
  4. Piotrowiak-Junkiert Kinga (2020), Od idylli do ironii. Literatura węgierska wobec Zagłady w latach 1944–1948, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
  5. Radnóti Miklós (1980), Spienione niebo, wybór, posłowie i przypisy Konrad Sutarski, przeł. Tadeusz Nowak i in., Wydawnictwo Literackie, Kraków.
  6. Röhrig Géza (2016), Oskubana papuga Rebego. Zmyślone opowieści chasydzkie, przeł. Kinga Piotrowiak-Junkiert, Austeria, Kraków.
  7. Steinlauf Michael C. (2001), Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady, przeł. Agata Tomaszewska, Cyklady, Warszawa.
  8. Szép Ernő (2017), Woń człowieka, przeł. Łukasz Woiński, „Zeszyty Literackie”, nr 2, s. 14–25.