In the World of Species: Environmental Humanities and Human-Nonhuman Relations. Introduction

Main Article Content

Małgorzata Praczyk

Abstract

In the World of Species: Environmental Humanities and Human-Nonhuman Relations. Introduction

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Praczyk, M. (2021). In the World of Species: Environmental Humanities and Human-Nonhuman Relations. Introduction. Porównania, 29(2), 12-17. https://doi.org/10.14746/por.2021.2.1
Section
INTRODUCTION
Author Biography

Małgorzata Praczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Małgorzata Praczyk – dr hab., prof. UAM, historyczka, pracuje na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorką książki Pamięć środowiskowa we wspomnieniach osadników na „Ziemiach Odzyskanych” (Poznań 2018), która uzyskała nagrodę za najlepszą monografię poświęconą problematyce pamięci, oraz monografii Materia pomnika. Studium porównawcze na przykładziemonumentów w Poznaniu i Strasburgu w XIX i XX wieku (Poznań 2015) wydanej ostatnio w tłumaczeniu na język angielski (Berlin 2020). Ponadto jest redaktorką oraz współredaktorką kilku książek: m.in. Pomniki w epoce antropocenu (Poznań 2017), Poznań w działaniu. Społeczne inicjatywy dawniej i dziś (Poznań 2016) czyEdukacja – migracja. Edukacja międzykulturowa w kontekście kryzysu migracyjnego z perspektywy krajów V4, wraz z Emilią Kledzik (Poznań 2016). Interesuje się historią środowiskową, a szerzej – humanistyką środowiskową, studiami nad pamięcią oraz studiami postkolonialnymi.

E-mail: praczyk@amu.edu.pl; ORCID: 0000–0001–9002–3270