Katarzyna Wądolny-Tatar’s Proposal to Read Books about Children
PDF (Język Polski)

Keywords

Katarzyna Wądolny-Tatar
childhood
monograph
review

How to Cite

Szczukowski, I. (2023). Katarzyna Wądolny-Tatar’s Proposal to Read Books about Children. Porównania, 33(1), 425–434. https://doi.org/10.14746/por.2023.1.23

Abstract

The purpose of the review is to discuss the monograph by Katarzyna Wądolny Tatar Reconstructive Narrations, Intervention Narrations, Literary Representations of Childhood, Warsaw 2021

https://doi.org/10.14746/por.2023.1.23
PDF (Język Polski)

References

Biernacka-Licznar Katarzyna, Jamróz-Stolarska Elżbieta, Paprocka Natalia (2018), Lilipucia rewolucja. Awangardowe wydawnictwa dla dzieci i młodzieży wPolsce wlatach 2000–2015. Produkcja wydawnicza. Bibliografia, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa.

Czabanowska-Wróbel Anna (2013), [Ta dziwna] instytucja zwana literaturą dla dzieci. Historia literatury dla dzieci w perspektywie kulturowej, „Teksty Drugie”, nr 5, s. 13–24.

Kaniewska Bogumiła (2015), Czwarta, osobna, inna, mniejsza? Kilka uwag (rozproszonych...) o literaturze dziecięcej i jej badaniu, w: Widnokręgi literatury– wielogłosy krytyki. Prace ofiarowane Profesor Teresie Walas, red. Tomasz Kunz i in., Wydawnictwo UJ, Kraków, s 123–136.

Kostecka Weronika (2017), Dziwne– odmienne– obce. Dziecko jako Inny wewspółczesnej polskiej prozie dziecięcej i młodzieżowej, „Litteraria Copernicana”, nr 3, s. 91–109. DOI: https://doi.org/10.12775/LC.2017.052

Mielhorski Robert (2017), Zawsze niezakończona przeszłość. Dzieciństwo i jego sąsiedztwa w poezji polskiej drugiej połowy XX wieku, Wydawnictwo Epigram, Bydgoszcz.

Neumann Brigid (2009), Literatura, pamięć, tożsamość, przeł. Artur Pełka, w: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków, s. 249–284.

Olek-Redlarska Zofia (2019), W kręgu literatury i kultury dla dzieci, wyd. 2 popr., Wydawnictwo UwB, Białystok.

Szwagrzyk-Dalasińska Aleksandra (2018), Dyskursywność badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży, „Kultura Ludowa”, z. 4–5, s. 35–41.

Wójcik-Dudek Małgorzata (2016), W(y)czytać zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXIwieku dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo UŚ, Katowice.

Zabawa Krystyna (2013), Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej, Wydawnictwo Ignatianum, Kraków.