Raport z oblężonego świata

Main Article Content

Piotr Kołodziej

Abstrakt

Tekst ma formę „raportu” z zajęć prowadzonych w większości w trybie zdalnym w ramach języka polskiego jako przedmiotu edukacji szkolnej. Autor zrealizowanego w praktyce i opisanego w niniejszym „raporcie” projektu kształcenia humanistycznego wykorzystuje własne doświadczenia pedagogiczne (szkolne, akademickie oraz zdobyte przy współtworzeniu podręczników), wyciągając przy tym wszystkie konsekwencje z użycia formuły „edukacja humanistyczna”. W efekcie otrzymujemy propozycję o charakterze antropologicznym, formacyjnym, na ile to możliwe respektującą podmiotowość ucznia i nauczyciela. Głównym celem działań podejmowanych w ramach projektu jest refleksja nad tożsamością i pamięcią, a tym samym wspólne (uczniów, studentów i nauczyciela) poszukiwanie i odkrywanie „prawdy”: o sobie samym, o człowieku w ogóle, o świecie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kołodziej, P. (2020). Raport z oblężonego świata. Polonistyka. Innowacje, (12), 109-140. https://doi.org/10.14746/pi.2020.12.7
Dział
W stronę ucznia i studenta
Biogram autora

Piotr Kołodziej, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Piotr Kołodziej – profesor Uniwersytetu Pedagogicznego, doktor habilitowany nauk humanistycznych, literaturoznawca, dydaktyk, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UP. Zainteresowania naukowe: literatura a sztuki wizualne, zwłaszcza malarstwo; kształcenie humanistyczne (perspektywa antropologiczna); ikonizacja kultury; komunikacja wizualna. Autor wielu publikacji poświęconych tym zagadnieniom (np. monografii Czas na obraz oraz Dwadzieścia pięć twarzy dziewczyny z perłą). Współtwórca koncepcji edukacji ogólnej i humanistycznej oraz prezentujących ją książek (Pakt dla szkoły; Edukacja w czasach cyfrowej zarazy). W zespole Zofii Agnieszki Kłakówny był współautorem programu i serii podręczników do języka polskiego dla ucznia i nauczyciela (To lubię! – szkoły ponadgimnazjalne). W latach 2003-2008 należał do Kolegium Redakcyjnego „Nowej Polszczyzny”. W roku 2019 uzyskał Certyfikat Tutora I Stopnia, po ukończeniu Szkoły Tutorów Akademickich. Współtwórca formacyjnego Teatru Interakcji, antologii dramatów i książki na ten temat (Szkolny Teatr Interakcji. Od pomysłu do przedstawienia). Od 1997 roku jest nauczycielem języka polskiego w VIII Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Prowadzi w kraju i za granicą (USA, Francja, Węgry, Litwa, Niemcy) zajęcia dla studentów, nauczycieli i licealistów, wykłady otwarte z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz międzynarodowe warsztaty teatralne.

 

Referencje

 1. Bloom Harold, 2019, Jak czytać i po co, Kunicka A. (przeł.), Warszawa.
 2. Bruner Jerome, 2006, Kultura edukacji, Brzostowska-Tereszkiewicz T. (przeł.), Kraków.
 3. Camus Albert, 1978, Dżuma, Guze J. (przeł.), Warszawa.
 4. https://kobieta.wp.pl/faustyna-morzycka-nauczycielka-ktora-zostala-terrorystka-6006422658671745a (dostęp: 20.04.2020)
 5. https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/podstawa-programowa-ksztalcenia-ogolnego-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-jezyk-polski.pdf
 6. Kasprzak Paweł, Kłakówna Zofia Agnieszka, Kołodziej Piotr, Regiewicz Adam, Waligóra Janusz, 2016, Edukacja w czasach cyfrowej zarazy, Toruń.
 7. Kłakówna Zofia Agnieszka, 2003, Przymus i wolność. Projektowanie procesu kształcenia kulturowej kompetencji. Język polski w klasach IV–VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i liceum, Kraków.
 8. Kłakówna Zofia Agnieszka, 2016, Język polski. Wykłady z metodyki. Akademicki podręcznik myślenia o zawodzie szkolnego polonisty, Kraków.
 9. Kłakówna Zofia Agnieszka, Kołodziej Piotr, Waligóra Janusz, 2012, Pakt dla szkoły. Zarys koncepcji kształcenia ogólnego. Zaproszenie do dyskusji, Gdańsk.
 10. Kołodziej Piotr, 2004, Primum non nocere… Kształcenie umiejętności retorycznych w liceum, „Nowa Polszczyzna”, nr 5.
 11. Kołodziej Piotr, 2018, Dwadzieścia pięć twarzy dziewczyny z perłą. Praktyka czytania dzieł malarskich w procesie kształcenia kulturowo-literackiego, Kraków.
 12. Kordys Jan, 2006, Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna. Szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury, Kraków.
 13. Koziołek Ryszard, 2016, Dobrze się myśli literaturą, Wołowiec – Katowice.
 14. Łotman Jurij, 1984, Struktura tekstu artystycznego, Tanalska A. (przeł.), Warszawa.
 15. McQueen Michael, 2016, Pokolenie Y. Współistnienie czy współdziałanie. Nowe zasady komunikacji międzypokoleniowej, Grzegrzółka L. (przeł.), Warszawa.
 16. Mead Margaret, 2000, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Hołówka J. (tłum.), Warszawa.
 17. Młodzież – Kultura – Tożsamość, 2012, Bajkowski T., Sawicki K. (red.), Białystok.
 18. Narracja i tożsamość (1). Narracja w kulturze, 2004, Bolecki W., Nycz R. (red.), Warszawa.
 19. Narracja i tożsamość (2). Antropologiczne problemy literatury, 2004, Bolecki W., Nycz R. (red.), Warszawa.
 20. Natorski Rafał, 2016, https://kobieta.wp.pl/faustyna-morzycka-nauczycielka-ktora-zostala-terrorystka-6006422658671745a (dostęp: 20.04.2020).
 21. Podemski Krzysztof, 2020, Rodzi się na naszych oczach nowe pokolenie. Pokolenie pandemii, https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,89336,25889112,rodzi-sie-na-naszych-oczach-nowe-pokolenie-pokolenie-pandemii.html (dostęp:20.05.2020).
 22. Tokarczuk Olga, 2020, Ognozja, w: Czuły narrator, Kraków.
 23. Rosner Katarzyna, 2006, Narracja, tożsamość i czas, Kraków.
 24. Sacks Olivier, 1996, Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, Lindenberg B. (przeł.), Poznań.
 25. Taylor Charles, 2012, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Gruszczyński M., Latek O., Lipszyc A., Michalak A., Rostkowska A., Rychter M., Sommer Ł. (tłum.), Warszawa.
 26. Waligóra Janusz, 2014, Ani rytuał, ani karnawał… O interpretacji tekstu literackiego w szkole (ponadgimnazjalnej). Warunki – strategie – perspektywy, Kraków.
 27. Waśko Andrzej, 2019, O edukacji literackiej (nie tylko dla polonistów) Kraków.
 28. Wrzesień Witold, 2009, Europejscy poszukiwacze. Impresje na temat współczesnego pokolenia polskiej młodzieży, Warszawa.