Raport z oblężonego świata
PDF

Słowa kluczowe

edukacja humanistyczna
projektowanie procesu kształcenia
postgimnazjalne pokolenie pandemii
tożsamość i pamięć
Stefan Żeromski

Jak cytować

Kołodziej, P. (2020). Raport z oblężonego świata. Polonistyka. Innowacje, (12), 109–140. https://doi.org/10.14746/pi.2020.12.7

Abstrakt

Tekst ma formę „raportu” z zajęć prowadzonych w większości w trybie zdalnym w ramach języka polskiego jako przedmiotu edukacji szkolnej. Autor zrealizowanego w praktyce i opisanego w niniejszym „raporcie” projektu kształcenia humanistycznego wykorzystuje własne doświadczenia pedagogiczne (szkolne, akademickie oraz zdobyte przy współtworzeniu podręczników), wyciągając przy tym wszystkie konsekwencje z użycia formuły „edukacja humanistyczna”. W efekcie otrzymujemy propozycję o charakterze antropologicznym, formacyjnym, na ile to możliwe respektującą podmiotowość ucznia i nauczyciela. Głównym celem działań podejmowanych w ramach projektu jest refleksja nad tożsamością i pamięcią, a tym samym wspólne (uczniów, studentów i nauczyciela) poszukiwanie i odkrywanie „prawdy”: o sobie samym, o człowieku w ogóle, o świecie.

https://doi.org/10.14746/pi.2020.12.7
PDF

Bibliografia

Bloom Harold, 2019, Jak czytać i po co, Kunicka A. (przeł.), Warszawa.

Bruner Jerome, 2006, Kultura edukacji, Brzostowska-Tereszkiewicz T. (przeł.), Kraków.

Camus Albert, 1978, Dżuma, Guze J. (przeł.), Warszawa.

https://kobieta.wp.pl/faustyna-morzycka-nauczycielka-ktora-zostala-terrorystka-6006422658671745a (dostęp: 20.04.2020)

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/podstawa-programowa-ksztalcenia-ogolnego-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-jezyk-polski.pdf

Kasprzak Paweł, Kłakówna Zofia Agnieszka, Kołodziej Piotr, Regiewicz Adam, Waligóra Janusz, 2016, Edukacja w czasach cyfrowej zarazy, Toruń.

Kłakówna Zofia Agnieszka, 2003, Przymus i wolność. Projektowanie procesu kształcenia kulturowej kompetencji. Język polski w klasach IV–VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i liceum, Kraków.

Kłakówna Zofia Agnieszka, 2016, Język polski. Wykłady z metodyki. Akademicki podręcznik myślenia o zawodzie szkolnego polonisty, Kraków.

Kłakówna Zofia Agnieszka, Kołodziej Piotr, Waligóra Janusz, 2012, Pakt dla szkoły. Zarys koncepcji kształcenia ogólnego. Zaproszenie do dyskusji, Gdańsk.

Kołodziej Piotr, 2004, Primum non nocere… Kształcenie umiejętności retorycznych w liceum, „Nowa Polszczyzna”, nr 5.

Kołodziej Piotr, 2018, Dwadzieścia pięć twarzy dziewczyny z perłą. Praktyka czytania dzieł malarskich w procesie kształcenia kulturowo-literackiego, Kraków.

Kordys Jan, 2006, Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna. Szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury, Kraków.

Koziołek Ryszard, 2016, Dobrze się myśli literaturą, Wołowiec – Katowice.

Łotman Jurij, 1984, Struktura tekstu artystycznego, Tanalska A. (przeł.), Warszawa.

McQueen Michael, 2016, Pokolenie Y. Współistnienie czy współdziałanie. Nowe zasady komunikacji międzypokoleniowej, Grzegrzółka L. (przeł.), Warszawa.

Mead Margaret, 2000, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Hołówka J. (tłum.), Warszawa.

Młodzież – Kultura – Tożsamość, 2012, Bajkowski T., Sawicki K. (red.), Białystok.

Narracja i tożsamość (1). Narracja w kulturze, 2004, Bolecki W., Nycz R. (red.), Warszawa.

Narracja i tożsamość (2). Antropologiczne problemy literatury, 2004, Bolecki W., Nycz R. (red.), Warszawa.

Natorski Rafał, 2016, https://kobieta.wp.pl/faustyna-morzycka-nauczycielka-ktora-zostala-terrorystka-6006422658671745a (dostęp: 20.04.2020).

Podemski Krzysztof, 2020, Rodzi się na naszych oczach nowe pokolenie. Pokolenie pandemii, https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,89336,25889112,rodzi-sie-na-naszych-oczach-nowe-pokolenie-pokolenie-pandemii.html (dostęp:20.05.2020).

Tokarczuk Olga, 2020, Ognozja, w: Czuły narrator, Kraków.

Rosner Katarzyna, 2006, Narracja, tożsamość i czas, Kraków.

Sacks Olivier, 1996, Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, Lindenberg B. (przeł.), Poznań.

Taylor Charles, 2012, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Gruszczyński M., Latek O., Lipszyc A., Michalak A., Rostkowska A., Rychter M., Sommer Ł. (tłum.), Warszawa.

Waligóra Janusz, 2014, Ani rytuał, ani karnawał… O interpretacji tekstu literackiego w szkole (ponadgimnazjalnej). Warunki – strategie – perspektywy, Kraków.

Waśko Andrzej, 2019, O edukacji literackiej (nie tylko dla polonistów) Kraków.

Wrzesień Witold, 2009, Europejscy poszukiwacze. Impresje na temat współczesnego pokolenia polskiej młodzieży, Warszawa.