Zadania polonistów w szkole pomyślanej na nowo. Jak uczyć uczenia się

Main Article Content

Kinga Białek

Abstrakt

Sytuacja pandemii i marcowego lockdownu pozwala spojrzeć na edukację w Polsce jako na element złożonego systemu wpływów i heterotopię, zgodnie z koncepcją Foucaulta. Uświadomienie sobie ważności dobrze zaplanowanej polityki edukacyjnej w kontekście potrzeb społecznych pozwoli celniej i skutecznej postawić cele działalności nauczycieli. Pandemia wzmocniła istniejące w Polsce nierówności społeczne, które mają wpływ na efektywność kształcenia. Odpowiedzią na gruncie polonistyki szkolnej może być kształcenie nastawione na upodmiotowienie, realizowane przez wzmacnianie autonomii poznawczej na lekcjach krytycznego czytania. W tekście zaproponowano także propozycję działań lekcyjnych opartych na metodzie czytania proceduralnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Białek, K. (2020). Zadania polonistów w szkole pomyślanej na nowo. Jak uczyć uczenia się. Polonistyka. Innowacje, (12), 141-158. https://doi.org/10.14746/pi.2020.12.8
Dział
W stronę ucznia i studenta
Biogram autora

Kinga Białek, Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego

Kinga Białek – polonistka i hebraistka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, z pracą w szkole związana od 2007 roku. Jako współpracowniczka IBE i CKE miała okazję uczestniczyć w zespołach projektowych związanych z badaniami edukacyjnymi na poziomie krajowym (m.in. badania SSM, K3) oraz międzynarodowym (PISA, PIRLS). Od 2015 roku pracuje w Szkole Edukacji PAFW i UW jako dydaktyczka i tutorka. Pracę doktorską Kształcenie umiejętności odbiorczych uczniów w wieku 13-15 lat w odniesieniu do tekstów argumentacyjnych napisaną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Biedrzyckiego obroniła na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje ją wszystko, co jest związane z dydaktyką języka polskiego, z uczniami, z nowoczesną, efektywną i wartościową edukacją.

Referencje

 1. Archacka Magdalena, 2016, Szkoła. Społeczna rola heterotopii, w: Gromysz J., Włodarczyk R. (red.), Utopia a edukacja, t. I, Wrocław.
 2. Beers Kylene, Probst Robert E., 2012, Notice & Note: Strategies for Close Reading, Portsmouth, NH: Heinemann.
 3. Bendyk Edwin, 2020, W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata, Warszawa.
 4. Foucault Michel, 2005, Inne przestrzenie, Rejniak-Majewska A. (przeł.), „Teksty Drugie”, nr 6/2005, s. 117-125.
 5. Harari Noah, 2018. Homo deus. Krótka historia jutra, Romanek M. (przeł.), Warszawa.
 6. Hattie John, 2015, Widoczne uczenie się dla nauczycieli, Janowska Z. (przeł.), Warszawa.
 7. Marzano Robert J., 2012, Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Kasprzak A., Czernik J., Kurzemska A. (przeł.), Warszawa.
 8. Nussbaum Martha C., 2016, Nie dla zysku: dlaczego demokracja potrzebuje humanistów, Pawłowski Ł. (przeł.), Warszawa.
 9. Stiegler Bernard, 2017, Wstrząsy. Głupota i wiedza XXI wieku, Krzykawski M. (przeł.), Warszawa.
 10. Wasilewska-Kamińska Ewa, 2016, Myślenie krytyczne jako cel kształcenia, Warszawa.
 11. Prace badawcze
 12. Blanchet Thomas, Chancel Lucas, Gethin Amory, 2019, How Unequal Is Europe? Evidence from Distributional National Accounts, 1980-2017, „WID.world Working Paper”, nr 2019/06, https://wid.world/document/bcg2019-full-paper (dostęp: 06.06.2020).
 13. Bukowski Pawel, Novokmet Filip, 2017, Inequality in Poland: Estimating the whole distribution by g-percentile, 1983-2015, “WID.world Working Paper”, nr 2017/21, https://wid.world/document/bukowski-novokmet-poland-1983-2015-wid-world-working-paper-2017-21 (dostęp: 06.06.2020).
 14. Dorn Emma, Hancock Bryan, Sarakatsannis Jimmy, Viruleg Ellen, 2020, COVID-19 and student learning in the United States: The hurt could last a lifetime, McKinsey & Company, https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-student-learning-in-the-united-states-the-hurt-could-last-a-lifetime (dostęp: 25.07.2020).
 15. Dyrektorzy do zadań specjalnych – edukacja zdalna w czasach izolacji. Prezentacja wyników badania, 2020, Sobiesiak-Penszko P., Pazderski F., https://lekcjaenter.pl/strona/28/raport-%22dyrektorzy-do-zadan-specjalnych---edukacja-zdalna-w-czasach-izolacji%22 (dostęp: 25.07.2020).
 16. National Reading Panel. Teaching Children to Read: An Evidence-based Assessment of the Scientific Research Literature on Reading and Its Implications for Reading Instruction. Reports of the Subgroups, 2000, Washington, DC.
 17. Sitek Michał, Ostrowska Barbara (red.), 2020, PISA 2018. Czytanie, rozumienie, rozumowanie, Warszawa.
 18. Uczenie (się) w czasach epidemii, trzyetapowe badanie postaw nauczycieli pod kierunkiem B. Walczaka i M. Wąsowskiej, Szkoła Edukacji (marzec-czerwiec 2020), raport w trakcie publikacji.