Nauczanie zdalne – wyzwanie dla edukacji nie tylko w czasie pandemii

Main Article Content

Anna Sałatarow

Abstrakt

Niniejszy artykuł zwraca uwagę na rozwiązania w zakresie nauczania zdalnego, które zostały wypracowane jeszcze przed tym, gdy świat musiał zacząć mierzyć się z kryzysem epidemiologicznym i rozpocząć wdrażanie form pracy odpowiadających na potrzeby nowej rzeczywistości. Dokonany został przegląd rozmaitych form zdalnej pracy z uczniami, między innymi webinarów, indywidualnych wideospotkań oraz interaktywnych zadań i testów, a także pokrótce omówiony ich potencjał. Aby zweryfikować to, jakie narzędzia są postrzegane przez odbiorców za najbardziej efektywne oraz które są dla nich najatrakcyjniejsze, przeprowadzona została internetowa ankieta wśród grupy studentów korzystających z różnych form nauczania zdalnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sałatarow, A. (2020). Nauczanie zdalne – wyzwanie dla edukacji nie tylko w czasie pandemii. Polonistyka. Innowacje, (12), 175-184. https://doi.org/10.14746/pi.2020.12.10
Dział
W stronę ucznia i studenta
Biogram autora

Anna Sałatarow, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Anna Sałatarow – doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ w dyscyplinie literaturoznawstwo, absolwentka polonistyki ze specjalnością nauczycielską. Autorka m.in. artykułów w książkach serii „Edukacja nauczycielska polonisty”. Główne obszary zainteresowań to dydaktyka literatury, literatura dokumentu osobistego i związana z tematyką Zagłady.

Bibliografia

  1. Basińska Anna, 2017, Język angielski we wczesnej edukacji językowej. Teoria w pigułce, Warszawa, http://www.bc.ore.edu.pl/Content/990/JO_8_1.pdf (dostęp: 10.10.2020).
  2. Grochowska Weronika, Krenc Anna, Przybysz Magdalena, 2020, Nauczanie zdalne – jak powtarzać wiadomości?, w: Kania A., Mucha-Iwaniczko K., Szumal M. (red.), Nauczanie zdalne w dobie pandemii. Wyzwania i doświadczenia edukacji polonistycznej, Kraków, s. 45-49.
  3. Meger Zbigniew, 2008, Czynniki afektywne w zdalnej edukacji, „E-mentor”, nr 25.
  4. Ptaszek Grzegorz, Stunża Grzegorz D., Pyżalski Jacek, Dębski Maciej, Bigaj Magdalena, 2020, Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?, Gdańsk, https://zdalnenauczanie.org/wp-content/uploads/2020/10/ZDALNA-EDUKACJA_FINAL.pdf (dostęp: 11.11.2020).
  5. Wedeł-Domaradzka Agnieszka, Raczyńska Anita, 2013, Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik, Warszawa.
  6. Włodarski Ziemowit, 1979, Odbiór treści w procesie uczenia się, Warszawa.