Zabawy literackie w szkole podstawowej – czytanie, pisanie i interpretacja głosowa

Main Article Content

Maciej Wróblewski

Abstrakt

Zawarte w artykule refleksje i uwagi, odnoszące się do podstawowych umiejętności uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego, a w szczególności do czytania ze zrozumieniem, interpretacji głosowej oraz pisania są efektem realizacji projektu „Zabawy literackie. Piękne czytanie. Piękne pisanie”, finansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego uczestnicy wykonywali ćwiczenia związane z czytaniem, interpretacją głosową i twórczym pisaniem w związku z lekturą wybranych fragmentów powieści, opowiadań czy reportaży polskich i zagranicznych pisarzy dawnych i współczesnych, m.in. M. Reja, H. Sienkiewicza, M. Wańkowicza, J. R. R. Tolkiena, S. Mrożka, S. Lema, O. Tokarczuk i R. Kosika. Warsztaty składały się zazwyczaj z trzech części: ćwiczeń wprowadzających opartych na działaniach skojarzeniowych, uważnego czytania wcześniej przygotowanych fragmentów i interpretacji głosowej tekstów literackich oraz twórczego pisania. Celem pierwszej części było mentalne pobudzenie uczniów do kreatywnej pracy związanej, w dalszej kolejności z doskonaleniem umiejętności uważnego czytania i kreatywnego pisania. Niestety, w wyniku poczynionych obserwacji należy stwierdzić, że większość uczniów czytała teksty literackie powierzchownie i nie potrafiła ustalić, które informacje w nich zawarte są ważne. Również uczniowskie teksty, wywiedzione z jednego bądź kilku zdań czytanego utworu, pod względem fabularnym miały charakter wtórny w stosunku do oryginału i świadczyły o ubogim słownictwie ich autorów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wróblewski, M. (2020). Zabawy literackie w szkole podstawowej – czytanie, pisanie i interpretacja głosowa. Polonistyka. Innowacje, (12), 185-198. https://doi.org/10.14746/pi.2020.12.11
Dział
W stronę ucznia i studenta
Biogram autora

Maciej Wróblewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Maciej Wróblewski – literaturoznawca, adiunkt, kierownik Pracowni Badań Kultury i Literatury dla Dzieci i Młodzieży oraz Katedry Antropologii Literatury i Nowych Mediów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publikował swoje artykuły w językach polskim i angielskim, m. in. w „Pamiętniku Literackim, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Archiwum Emigracji”, „Ruchu Literackim”, „Polonistyce”, „Literaturze Ludowej”, „Childhood Remix Journal”, „Filoteknosie”. Jest pomysłodawcą i redaktorem naukowym serii „Biblioteczka Dziecięca”, w której do tej pory ukazały się 4 tomy poświęcone literaturze oraz sztuce dla dzieci i młodzieży. Dotychczas wydał 6 monografii: Proza niefikcjonalna w edukacji polonistycznej ucznia szkoły średniej [1855-1939] (2003), Jan Rymarkiewicz – XIX-wieczny humanista (2006), Czytanie przyszłości. Polska fantastyka naukowa dla młodego czytelnika (2009), Człowiek w przestrzeniach szkoły. Studium antropologiczne (2014), Literatura i maszyna (2015) oraz Doświadczanie dzieciństwa. Studium z antropologii literatury (2019). Od roku 2018 pełni obowiązki przewodniczącego jury Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego.

Referencje

  1. Caillois Roger, 1997, Gry i ludzie, Tatarkiewicz A., Żurowska M. (przeł.), Warszawa.
  2. Huizinga Johan, 1964, Homo ludens: zabawa jako źródło kultury, Kurecka M., Wirpsza W. (przeł.), Warszawa.
  3. Kłakówna Agnieszka, 2016, Akademicki Podręcznik myślenia o zawodzie szkolnego polonisty. Język polski. Wykłady z metodyki, Kraków.
  4. Koc Krzysztof, 2011, Sztuka mówienia, słuchania, pisania, czytania, Kwiatkowska-Ratajczak M. (red.), Innowacje i metody. W kręgu teorii i praktyki. Podręcznik akademicki dydaktyki kształcenia polonistycznego, Poznań.
  5. Korolko Mirosław, 1998, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, wyd. 2., Warszawa.
  6. Myrdzik Barbara, 2020, O potrzebie kształtowania autonomii poznawczej i egzystencjalnej na lekcjach nie tylko języka polskiego, „Polonistyka. Innowacje”, nr 11.
  7. Stan czytelnictwa w Polsce w 2019 roku. Wstępne wyniki, https://www.bn.org.pl/download/document/1587585168.pdf (dostęp: 8.09.2019).
  8. Wróblewski Maciej, 1998, Uwarunkowania kompozycyjne tekstu udanego, Porayski-Pomsta J., Podracki J. (red.). Tekst, wypowiedź, dyskurs w dydaktyce szkolnej: materiały z III z konferencji „Z badań nad kompetencją i świadomością językową dzieci i młodzieży”, Warszawa, 12-13 czerwca 1997 roku, Warszawa.