Jak opowiadać dziecku o Zagładzie? Opis przypadku (na podstawie twórczości Irit Amiel)

Main Article Content

Marta Tomczok

Abstrakt

W artykule wstępnie analizuję zagadnienie przekazywania małym dzieciom, wychowanym w rodzinach nieżydowskich, wiedzy o Zagładzie. Sięgam w tym celu po przykład siedmioletniej córki, która pod wpływem mojej pracy nad monografią twórczości ocalałej Irit Amiel zainteresowała się Holokaustem, jego historią, oddziaływaniem na biografie pojedynczych ludzi oraz literaturę. Dzięki zebranemu wywiadowi staram się zrozumieć, które z obiektów łączących się z osobą pisarki i dlaczego oddziałały na siedmioletnie dziecko, i czy można moje własne doświadczenie uczynić pomocnym w edukowaniu innych małych dzieci.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tomczok, M. (2021). Jak opowiadać dziecku o Zagładzie? Opis przypadku (na podstawie twórczości Irit Amiel). Polonistyka. Innowacje, (13), 11-20. https://doi.org/10.14746/pi.2021.13.4
Dział
Teksty i konteksty
Biogram autora

Marta Tomczok, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Marta Tomczok - pracuje jako profesor uczelni w Uniwersytecie Śląskim, zajmuje się literaturą Zagłady oraz krytyką literacką, interesuje się także studiami nad energią, paliwami kopalnymi, przemysłem i jego rolą kulturotwórczą. Ostatnio opublikowała monografię Czy Polacy i Żydzi nienawidzą się nawzajem? Literatura jako mediacja (Łódź 2019). Niebawem ukaże się jej książka poświęcona biografii i twórczości Irit Amiel. Redaktor naczelna „Narracji o Zagładzie”. 

Referencje

  1. Amiel Irit, 2010,Kartka z pamiętnika, w: Osmaleni, Głowiński M. (posł.), Warszawa.
  2. Amiel Irit, 2016, Nie zdążyłam, w: Spóźniona / Delayed, Kazmierski M. (przeł.), Frymorgen B. (przedm.), Kraków – Budapeszt.
  3. Mitzner Piotr, 2011,Biedny język. Szkice o kryzysie słowa i literaturze wojennej, Warszawa.
  4. Montessori Maria, 2019, O kształtowaniu się człowieka, Krolczuk-Wyganowska L. (przeł.), Camarda S. (red. nauk.), Warszawa.
  5. Patalas Agata, 2018, Proza Irit Amiel wobec „sublokatorstwa” jako kategorii kulturowej („osmaleni” wobec „sublokatorek” i „sublokatorów”), w: Historia najnowsza w literaturze i kulturze a edukacja polonistyczna, Janus-Sitarz A., Kania A. (red.), Kraków, s. 199-216.
  6. Wieviorka Annette, 2015, Czym było Auschwitz. Rozmowy z moją córką, Tarasewicz P. (przeł.), Gdańsk.