Pomoc wykluczonych, czyli o daremności – Zagłada w Śladach Ludwika Heringa

Main Article Content

Beata Przymuszała

Abstrakt

Artykuł pokazuje sposób przedstawiania Zagłady w opowiadaniach Ludwika Heringa. Skupia się na konstrukcji narratora i bohatera, analizując ich stosunek do sytuacji Żydów. W kontekście przywoływanego w tekstach antysemityzmu protagoniści nie tylko się wobec niego dystansują, ale starają się pomóc Żydom. Zdają sobie jednak przy tym sprawę z ograniczonego charakteru tej pomocy, odsłaniają jej realia. Pomagający Polak, sam społecznie wykluczony, ma świadomość siły społecznych reguł, które samą pomoc niszczą.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przymuszała, B. (2021). Pomoc wykluczonych, czyli o daremności – Zagłada w Śladach Ludwika Heringa. Polonistyka. Innowacje, (13), 43-54. https://doi.org/10.14746/pi.2021.13.6
Dział
Teksty i konteksty
Biogram autora

Beata Przymuszała, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Beata Przymuszała, dr hab., profesorka UAM – Zakład Semiotyki Literatury, literaturoznawczyni, teoretyczka, badaczka literatury XX i XXI wieku. Zajmuje się literaturą Zagłady, afektywnymi i emocjonalnymi aspektami tekstów, relacjami między tekstami kultury. Ostatnio opublikowała m.in.: Smugi Zagłady. Emocjonalne i konwencjonalne aspekty tekstów ofiar i ich dzieci (2016); Smugi Zagłady – książki przeoczone. Borwicz i inni (2019).

Referencje

  1. Czapski Józef, Hering Ludwik, 2017, Listy 1939-1982, t. II, Gdańsk.
  2. Hering Ludwik, 2011, Ślady, Warszawa.
  3. Karolak Sylwia, 2014, Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej 1947-1991. Kanon, który nie powstał, Poznań.
  4. Keff Bożena, 2020, Strażnicy fatum. Literatura dekad powojennych o Zagładzie, Polakach i Żydach. Dyskurs publiczny wobec antysemityzmu, Warszawa.
  5. Kofta Mirosław, Bilewicz Michał, 2011, Wprowadzenie. Zagrożenie psychologiczne a stosunki międzygrupowe: nowe idee, w: Kofta M., Bilewicz M. (red.), Wobec obcych. Zagrożenia psychologiczne a stosunki międzygrupowe, Warszawa.
  6. Krawczyńska Dorota, 2004, Empatia? Substytucja? Identyfikacja? Jak czytać teksty o Zagładzie? „Teksty Drugie”, nr 5.
  7. Lipszyc Adam, 2018, Ludwik Hering: racja milczenia, w: Czerwone listy. Eseje frankistowskie o literaturze polskiej, Kraków.
  8. Światło w ciemności świeci. Rozmowa z Jackiem Leociakiem, 2018, „Krytyka Polityczna”, nr 46.
  9. Tokarska-Bakir Joanna, 2004, Kontekst ocalenia. O empatii i żałobie w historii, literaturoznawstwie i gdzie indziej, „Teksty Drugie”, nr 5.