Między przeszłością a teraźniejszością. Literackie portrety prześladowanych w perspektywie dydaktyki polonistycznej

Main Article Content

Marianna Szumal

Abstrakt

Autorka, opierając się na literaturoznawczych ustaleniach dotyczących konstrukcyjnych podobieństw postaci Żyda i uchodźcy w literaturze dziecięcej, prezentuje propozycję cyklu lekcji poświęconych powieściom: Arka Czasu Marcina Szczygielskiego oraz Kot Karima i obrazki Liliany Bardijewskiej. W artykule pokazano różnorodne ćwiczenia wspomagające pracę z tekstem literackim i angażujące uczniów do poszukiwania sensu utworów. Kontekstowe czytanie obu powieści ma pobudzić młodych czytelników do refleksji na temat pamięci, odpowiedzialności, powtarzalności wydarzeń i relacji z Innym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szumal, M. (2021). Między przeszłością a teraźniejszością. Literackie portrety prześladowanych w perspektywie dydaktyki polonistycznej. Polonistyka. Innowacje, (13), 127-144. https://doi.org/10.14746/pi.2021.13.12
Dział
W stronę ucznia i studenta
Biogram autora

Marianna Szumal, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Marianna Szumal - doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej, zdobywała doświadczenie również jako edukatorka muzealna. Autorka artykułów z zakresu dydaktyki polonistycznej. Uczestniczka projektów realizowanych przez Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Polonistyki UJ: W poszukiwaniu „przepisu na historię najnowszą” w edukacji polonistycznej oraz Polish and Israeli pre-service teachers: The healing process. Zainteresowania badawcze autorki koncentrują się wokół zagadnień wielokulturowości w edukacji polonistycznej.

Referencje

 1. Ackerman Diane, 2009, Azyl. Opowieść o Żydach ukrywanych w warszawskim zoo, Warszawa.
 2. Bardijewska Liliana, 2016, Kot Karima i obrazki, Łódź.
 3. Bobiński Witold, 2004, Konteksty kulturowe w dydaktyce literatury, w: Janus-Sitarz A. (red.), Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, Kraków.
 4. Bortnowski Stanisław, 2005, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa.
 5. Handzel Agnieszka, 2019, Lektura w kręgu – czytanie inspirowane metodyką Responsive Classroom, w: Janus-Sitarz A. (red.), Szumal M. (współpraca red.), Lektury w ręku nauczyciela. Perspektywa polska i zagraniczna, Kraków.
 6. Janus-Sitarz Anna, 2009, Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze, Kraków.
 7. Kania Agnieszka, 2017, Lekcja (nie)obecności. Dziedzictwo polsko-żydowskie w edukacji polonistycznej, Kraków.
 8. Pietrusińska Marta Jadwiga, 2020, Reprezentacje uchodźców w polskiej literaturze dziecięcej – przykład dyskursu prouchodźczego, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 1 (175), s. 47–66.
 9. Rybak Krzysztof, 2017, Żyd i uchodźca. Znaczące powinowactwa narracyjne w polskiej literaturze dziecięcej ostatniej dekady, „Czy/tam/czy/tu. Literatura dziecięca i jej konteksty”, nr 2, s. 44–62.
 10. Szczygielski Marcin, 2015, Arka Czasu, Warszawa.
 11. Szumal M., 2020, Polin, czyli Polska ojczyzną Żydów. O wprowadzaniu elementów kultury żydowskiej na lekcjach języka polskiego, w: Kania A., Wątki polsko-żydowskie w edukacji humanistycznej, Kraków.
 12. Świerczyńska-Jelonek Danuta, 2016, Nota recenzencka dotycząca Kota Karima i obrazków przygotowana w związku z konkursem Książka Roku 2016 Polskiej Sekcji IBBY, http://www.ibby.pl/?page_id=3795 (dostęp: 20.01.2021).
 13. Warszawski Ogród Zoologiczny. Willa Żabińskich – wirtualna wycieczka: http://zoo.waw.pl/willa/wirtualna-wycieczka.html (dostęp: 27.01.2021).
 14. YouTube: Żydzi ocaleni przez Polaków w warszawskim ZOO – Teresa Żabińska-Zawadzki. Świadkowie Epoki https://www.youtube.com/watch?v=YZ_cR1ZzYyk&feature=emb_rel_end (dostęp: 27.01.2021).
 15. Żabiński Jan, 1968, Relacja, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 5.
 16. Żygowska Joanna, 2017, To jest właśnie ta chwila. Uchodźcy w najnowszych polskich książkach i teatrze dla młodych odbiorców (przegląd), „Polonistyka. Innowacje”, nr 6, s. 131-145.