Lekcje (polskiego) z wielokulturowości. Praca z serią „Wojny dorosłych – historie dzieci” w szkole podstawowej na wybranych przykładach

Main Article Content

Karolina Wawer

Abstrakt

Artykuł podejmuje temat wielokulturowości, rzadko obecny na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Autorka dokonuje przeglądu i charakterystyki serii wydawniczej  Wojny dorosłych – historie dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem książek, które podejmują temat kryzysu migracyjnego. W części poświęconej praktyce polonistycznej omówione zostały szczegółowo dwa cykle lekcji zaplanowane i przeprowadzone wokół książek Która to Malala? Renaty Piątkowskiej oraz Teraz tu jest nasz dom Barbary Gawryluk. Opisano konkretne, sprawdzone w praktyce działania dydaktyczne wraz z ich celami i funkcją edukacyjną.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wawer, K. (2021). Lekcje (polskiego) z wielokulturowości. Praca z serią „Wojny dorosłych – historie dzieci” w szkole podstawowej na wybranych przykładach. Polonistyka. Innowacje, (13), 145-162. https://doi.org/10.14746/pi.2021.13.13
Dział
W stronę ucznia i studenta
Biogram autora

Karolina Wawer, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Karolina Wawer - literaturoznawczyni, dydaktyk literatury i języka polskiego, adiunkt
w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książki Drugi plan. Twórczość Wiesława Myśliwskiego w perspektywie postkolonialnej (WUJ, 2018). Interesuje się teorią postkolonialną, sposobami jej stosowania w krytyce literackiej oraz w edukacji polonistycznej, a także cyfrowymi narzędziami polonistyki szkolnej i funkcjonalnym włączaniem ich do warsztatu nauczyciela polonisty.

Kontakt: karolinaanna.wawer@uj.edu.pl

Referencje

 1. Antydyskryminacja. Pakiet edukacyjny, 2005, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa.
 2. Gawryluk B., 2016, Teraz tu jest nasz dom, Szymanowicz M. (il.), Wydawnictwo Literatura, Łódź.
 3. Grzymała-Moszczyńska H., Kownacka E., 2005, Szok kulturowy – zło konieczne?„Alma Mater” nr 71.
 4. Grzymała-Moszczyńska J., 2014, Psychologiczne aspekty powrotów z emigracji-przegląd teoretyczny, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 4.
 5. Lipińska M. (red), 2008, Warsztaty kompetencji międzykulturowych – podręcznik dla trenerów, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Warszawa.
 6. Nelsen J., Lott L., Glenn S., 2020, Pozytywna dyscyplina w klasie, tłum. A. Milik, Milanówek.
 7. Piątkowska R., 2015, Która to Malala?, Szymanowicz M., (il.), Wydawnictwo Literatura, Łódź.
 8. Simpson D., 2014, Ekspatrianci wobec szoku kulturowego i odwróconego szoku kulturowego, „Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej”, nr 3.
 9. Źródła internetowe:
 10. Dearden K., SánchezDionis M., Black J., Laczko F., 2020, Calculating “death rates” in the context of migration journeys: Focus on the Central Mediterranean, https://publications.iom.int/system/files/pdf/mortality-rates.pdf (dostęp: 14.05.2020);
 11. International Migration Report 2019, 2019, NowyJork, https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/InternationalMigration2019_Report.pdf (dostęp: 26.10.2020).
 12. Statystyka migracji w roku 2020, Urząd do Spraw Cudzoziemców, https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/dokumenty/widok/wykresy/rok/2020/, (dostęp: 12.05.2020).