Fałszerze pieprzu Moniki Sznajderman w roli lektury uzupełniającej, czyli jeszcze jedna odsłona prawdy o XX wieku

Main Article Content

Agnieszka Kania

Abstrakt

Wiedza o relacjach polsko-żydowskich, zwłaszcza w czasie II wojny światowej i Zagłady, jest w polskim społeczeństwie wciąż niewystarczająca i obarczona wieloma stereotypami. Edukacja polonistyczna w obowiązkowym wymiarze nie pozwala na podjęcie tego trudnego tematu, dlatego w liceum warto uczynić lekturą uzupełniającą książkę Moniki Sznajderman Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna, opowieść o pamięci i tożsamości. Jej omówienie powinno zostać starannie przemyślane, a uczniowie powinni być przygotowani do odbioru. Metodą w zaproponowanych działaniach dydaktycznych jest przede wszystkim myślenie krytyczne. Tak zinterpretowany utwór daje szansę na wykształcenie w młodych ludziach postawy dystansu wobec narodowych mitów dotyczących relacji polsko-żydowskich i przygotowanie ich do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kania, A. (2021). Fałszerze pieprzu Moniki Sznajderman w roli lektury uzupełniającej, czyli jeszcze jedna odsłona prawdy o XX wieku. Polonistyka. Innowacje, (13), 173-186. https://doi.org/10.14746/pi.2021.13.15
Dział
W stronę ucznia i studenta
Biogram autora

Agnieszka Kania, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Agnieszka Kania – dr, adiunkt w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka studiów podyplomowych wiedza o kulturze oraz Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holokauście Instytutu YadVashem w Jerozolimie. Przez kilkanaście lat polonistka w LO, współautorka cyklu podręczników Czarowanie słowem, jurorka i organizatorka eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego. Jej zainteresowania naukowe to interdyscyplinarne aspekty dydaktyki literatury i języka, rola kształcenia literackiego w kształtowaniu tożsamości narodowej i kulturowej młodych ludzi, literatura Holokaustu dla młodego odbiorcy. Autorka książek: „Polak młody” na lekcjach języka polskiego. Edukacja polonistyczna a kształtowanie poczucia tożsamości narodowej (Kraków 2015), Lekcja (nie)obecności. Dziedzictwo polsko-żydowskie w edukacji polonistycznej (Kraków 2017). Kierownik projektu „Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja”, realizowanego w latach 2019–2023 we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach POWER.

Referencje

  1. Chmielewska Katarzyna, 2018, Konstruowanie figury polskiego świadka podczas Zagłady, w: Hopfinger Maryla, Żukowski Tomasz (red.), 2018, Opowieść o niewinności. Kategoria świadka Zagłady w kulturze polskiej (1942–2015), Warszawa, s. 53–97.
  2. Czwordon-Lis Paulina, 2018, Kto jest fałszerzem pieprzu?, „Narracje o Zagładzie” nr 4, s. 472–480.
  3. Kobielska Maria, 2020, Krytyczne pamięcioznawstwo a obowiązki polskie. W stronę pamięci wystarczająco dobrej (z inspiracji „Fałszerzami pieprzu” Moniki Sznajderman), „Teksty Drugie”, nr 3, s. 336–354.
  4. Lipczak Aleksandra, Monika Sznajderman, „Fałszerze pieprzu”, https://culture.pl/pl/dzielo/monika-sznajderman-falszerze-pieprzu (dostęp: 18.01.2021).
  5. Podwójne okulary, Rozmowa Zofii Zaleskiej z Moniką Sznajderman, https://www.dwutygodnik.com/artykul/6884-podwojne-okulary.html (dostęp: 26.01.2021).
  6. Pollack Martin, 2017, Topografia pamięci, Wołowiec.
  7. Sznajderman Monika, 2016, Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna, Wołowiec.
  8. Żukowski Tomasz, 2018, Wielki retusz. Jak zapomnieliśmy, że Polacy zabijali Żydów, Warszawa.
  9. Żukowski Tomasz (red.), 2016, Zagłada w „Medalionach” Zofii Nałkowskiej. Tekst i konteksty, Warszawa.