Okołoliteracka edukacja obywatelska w Kanadzie a potrzeba polskich rozwiązań programowych
PDF

Słowa kluczowe

podstawa programowa
Zagłada
kształcenie literackie
kształcenie obywatelskie
edukacja polonistyczna

Jak cytować

Kania, A. (2022). Okołoliteracka edukacja obywatelska w Kanadzie a potrzeba polskich rozwiązań programowych. Polonistyka. Innowacje, (15), 47–56. https://doi.org/10.14746/pi.2022.15.5

Abstrakt

W artykule został opisany przykład fragmentu programu / propozycji działań projektowych autorstwa Shawntelle Nesbitt wokół książek dla młodego odbiorcy z kanadyjskiej serii Holocaust Remembrance Series for Young Readers. W kontekście propozycji podstawy programowej do języka polskiego, sformułowanej przez Krzysztofa Biedrzyckiego, omówiono walory pakietu dydaktycznego dla kanadyjskich szkół, w którym kształcenie literackie łączy się ściśle z edukacją obywatelską, a także celami wychowawczymi. Zagraniczne rozwiązania wskazane zostały jako wartościowy przykład dla twórców nowej podstawy programowej dla polskiej szkoły.

https://doi.org/10.14746/pi.2022.15.5
PDF

Bibliografia

Biedrzycki Krzysztof, 2020, Propozycja podstawy programowej do języka polskiego, „Polonistyka. Innowacje”, nr 12.

Nesbitt Shawntelle, Elementary Social Justice Teacher Resource: Introduction, Section One – Historical Context, Section Two – Creating a Context to Teach Social Issues, Section Three – Before Reading Activities, Section Four & Five – During & After Reading Activities, Second Story Press, Toronto, Kanada.

Rasfeld Margaret, Breidenbach Stephan, 2015, Budząca się szkoła, Skowrońska E. (przeł.), Słupsk.

Sławek Tadeusz, 2021, A jeśli nie trzeba się uczyć…, Katowice.