Czytelnicy zaangażowani na lekcji języka polskiego
PDF

Słowa kluczowe

zaangażowanie czytelnicze
szkolny odbiór literatury
dydaktyka polonistyczna
program nauczania języka polskiego
badania czytelnictwa dzieci i młodzieży

Jak cytować

Zasacka, Z. (2022). Czytelnicy zaangażowani na lekcji języka polskiego. Polonistyka. Innowacje, (15), 103–116. https://doi.org/10.14746/pi.2022.15.9

Abstrakt

Artykuł, wychodząc od wyników badań empirycznych śledzących motywacje czytelnicze uczniów w relacji do osiągnięć edukacyjnych, analizuje właściwości zaangażowania czytelniczego. Rozpatrywane są okoliczności sprzyjające zaangażowaniu czytelniczemu jako postawie niwelującej nierówności edukacyjne. Poddane zostały dyskusji możliwe działania dydaktyczne, które pozwoliłyby na rozwijanie motywacji czytelniczych uczniów. Wśród najistotniejszych przesłanek wskazujących na okoliczności budujące taką postawę jest ciekawość, zainteresowanie czytanym tekstem oraz umiejętność czerpania satysfakcji z recepcji złożonych narracji, także fikcjonalnych. Synergia między lekturami szkolnymi i pozaszkolnymi może stanowić taką szansę. Dyskusja na lekcji języka polskiego to najlepszy sposób uruchomienia społecznego wymiaru motywacji czytelniczych – relacje rówieśnicze mogą zostać wykorzystane do budowania zaangażowania czytelniczego.

https://doi.org/10.14746/pi.2022.15.9
PDF

Bibliografia

Biedrzycki Krzysztof, Dobosz-Leszczyńska Wioleta, Burski Jan, 2018, Rozumienie czytanego tekstu, w: Sitek M., Ostrowska E.B. (red.), PISA 2018: czytanie, rozumienie, rozumowanie, Warszawa, s. 39-129, https://pisa.ibe.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/PISA_2018_wyniki_raport.pdf (dostęp: 11.11.2021).

Brzezińska Anna, 1987, Gotowość do czytania i pisania i jej rozwój w wieku przedszkolnym, w: Brzezińska A. (red.), Czytanie i pisanie – nowy język dziecka, Warszawa, s. 30–38.

Delgado Pablo, Vargas Cristina, Ackerman Rakefet, Salmerón Ladislao, 2018, Don’t throw away your printed books: A meta-analysis on the effects of reading media on comprehension, „Educational Research Review”, nr 25, s. 23-38.

Fredricks Jennifer A., Blumenfeld Phyllis C., Paris Alison H., 2004, School Engagement: Potential of the Concept, State of the Evidence, „Review of Educational Research”, Spring, tom 74, nr 1, s. 59-109.

Guthrie John T., Wigfield Allan, 2000, Engagement and motivation in reading, w: Kamil M.L., Mosenthal P.B., Pearson P.D., Barr R. (red.), Handbook of reading research: Volume III, Mahwah, New Yersey, s. 403-422.

Ivey Gay, Johnston Peter H., 2013, Engagement with young adult literature: Outcomes and processes, „Reading Research Quarterly”, nr 48, s. 255-275.

Marinak Barbara A., Gambrell Linda B., Mazzoni Susan A., 2013, Maximizing motivation for literacy learning: Grades K-6, New York, London.

Miall David S., 2006, Literary reading: Empirical nd theoretical studies, New York.

Miall David S., 2011, Emotions and the Structuring of Narrative Responses, „Poetics Today”, nr 2, s. 323-348.

Ryan Richard M, Deci Edward L., 2000, Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new directions, „Contemporary Educational Psychology”, nr 25, s. 54-67.

Zasacka Zofia, 2020, Czytelnictwo młodzieży szkolnej 2017, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, nr 51, s. 11-242.

Zasacka Zofia, 2018, Socjalizacja do czytania – edukacja szkolna i kręgi rówieśnicze, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, nr 49, s.187-217.

Zasacka Zofia, 2014, Czytelnictwo dzieci i młodzieży, Warszawa.

Zasacka Zofia, Bulkowski Krzysztof, 2015, Zaangażowanie w czytanie a osiągnięcia szkolne gimnazjalistów, „Edukacja”, nr 4 (135), s. 107–129.