Pressto.

Nagłowek strony

Szkoła – nauczyciel – grupa w środowisku zróżnicowanym kulturowo na przykładzie uczniów romskich w polskich szkołach

Beata Gromadzka

DOI: https://doi.org/10.14746/pi.2016.1.4.10

Abstrakt


Celem artykułu jest ukazanie wartości pracy w grupach wielokulturowych dla tworzenia zróżnicowanego i korzystnego wychowawczo środowiska edukacyjnego. Współczesna sytuacja migracyjna stanowi wyzwanie dla polskiej szkoły z reguły monokulturowej. Najważniejsze obecnie jest wyposażenie nauczycieli w umiejętności, które pozwolą im rozpoznać i kształtować własne postawy wobec zróżnicowania kulturowego oraz wykorzystać wychowawczo i dydaktycznie pracę w wielokulturowych zespołach. Podstawę mogą stanowić praktyki edukacyjne stosowane w klasach, w których uczą się dzieci romskie. Zdobyte doświadczenia mogą posłużyć do modyfikowania programów studiów nauczycielskich i tworzenia modeli pracy w wielokulturowym środowisku.

Słowa kluczowe


wielokulturowość, międzykulturowość, kompetencje międzykulturowe, edukacja międzykulturowa

Pełny tekst:

Bibliografia


Bourdieu Pierre, 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Biłos P. (przeł.), Warszawa.

Ficowski Jerzy, 2008, Gałązka z Drzewa Słońca. Baśnie cygańskie, Warszawa.

Golka Marian, 2010, Imiona wielokulturowości, Warszawa.

Kompetencja międzykulturowa w kształceniu nauczycieli języków obcych na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej. Teoria i praktyka, 2006, Białek M., Gackowska A., Lewicki R. (red.), Wrocław.

Kozłowska Magdalena, 2012, Zupa z jeża, Gdynia.

Matsumoto David, Juang Linda, 2007, Psychologia międzykulturowa, Nowak A. (przeł.), Gdańsk.

Milewski Jacek, 2008, Dym się rozwiewa, Poznań.

Savidian Patrick, 2012, Wielokulturowość, Kozłowska E. (przeł.), Warszawa.

Taylor Charles, 1995, Źródła współczesnej tożsamości, Pawelec A. (przeł.), w: Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, Michalski K. (red.), Kraków, s. 9-21.

Strony internetowe:

http://www.stowarzyszenie.romowie.net/aktualnosci-2.html (dostęp 29.02.2016).

http://www.dialogpheniben.pl (dostęp 29.02.2016).

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 154 PDF - 142

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016