Pressto.

Nagłowek strony

Nr 4 (2016)

Spis treści

Humanistyczna dydaktyka uniwersytecka i szkolna – przemiany i kontynuacja PDF
Maria Kwiatkowska-Ratajczak 1-4

Teksty i konteksty

Badania, dydaktyka, rynek pracy – koncepcja studiów dwuprzedmiotowych PDF
Krzysztof Skibski 5-16
Nowa edukacja akademicka. Laboratorium na przecięciu teorii, praktyki badawczej i artystycznej PDF
Agata Siwiak 17-30
Kształcenie dziennikarzy. Wyzwania, koncepcje, metody PDF
Barbara Sobczak 31-44
Rozszerzanie granic PDF
Monika Grzelka 45-56
Kształcenie humanistyczne w nowej rzeczywistości społeczno-medialnej PDF
Elżbieta Winiecka 57-70
Jak to robią w Nowym Jorku? Polonisty obrazki z podróży do Ameryki PDF
Witold Bobiński 71-82

W stronę ucznia i studenta

Projekt „Literatura” PDF
Urszula Kowalska 83-96
Gry (dy)wersyfikacyjne, czyli o praktykowaniu poetyki w dydaktyce uniwersyteckiej PDF
Joanna Grądziel-Wójcik 97-108
Kompetencje informatyczne studentów filologii polskiej w latach 2010-2016 PDF
Mirosław Wobalis 109-124
Szkoła – nauczyciel – grupa w środowisku zróżnicowanym kulturowo na przykładzie uczniów romskich w polskich szkołach PDF
Beata Gromadzka 125-136
Charlie i fabryka czekolady Roalda Dahla jako szkolna lektura. Rozumienie – doświadczenie – metafora – emocje PDF
Dorota Michułka 137-154
Duch Hamleta na szklanym ekranie PDF
Agnieszka Kwiatkowska 155-166

Dyskusje, recenzje i przeglądy

Edukacja polonistyczna w perspektywie najnowszych zmian - panel dyskusyjny (27 września 2016 roku) PDF
  167-190
Stanowisko w sprawie zapowiadanej reformy edukacji polonistycznej - list dydaktyków z 15 polskich uczelni (4 października 2016 roku) PDF
  191-196
Poznańscy dydaktycy o projekcie podstawy programowej ogłoszonym 30 listopada 2016 roku PDF
  197-202
Poznańscy dydaktycy o projekcie podstawy programowej ogłoszonym 30 grudnia 2016 roku PDF
- -
III Kongres Dydaktyki Polonistycznej w Lublinie - 22-25 listopada 2017 PDF
- -

Laboratorium metodyczne nr 4

Jaka dydaktyka akademicka? PDF
Maria Kwiatkowska-Ratajczak 203-204
Historia literatury romantyzmu - projekt cyklu zajęć PDF
Dominika Dymek 205-217
Historia literatury romantyzmu - projekt cyklu zajęć (załącznik) PDF
Dominika Dymek


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo