Nr 3 (2022)

Artykuły

Waldemar Sługocki
5-16
Wdrażanie zasad polityki kosmicznej dla rozwoju wschodzących regionów geograficznych. Park Technologii Kosmicznych w województwie lubuskim – studium przypadku
https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.3.1
PDF (English)
Nataliia Natalina
17-34
Demokracja i instytucjonalna subiektywność polityczna: studium porównawcze dla Europy i Azji Środkowej
https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.3.2
PDF (English)
Joanna Rak
35-45
Zdarzenia krzywdzące moralnie jako determinanty dynamiki mobilizacji na rzecz praw kobiet w Polsce
https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.3.3
PDF (English)
Jakub Jakubowski, Beata Pająk-Patkowska
47-56
“Bardziej społeczne” oznacza “bardziej wadliwe”: jak nowe media przyczyniają się do upadku polskiej demokracji
https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.3.4
PDF (English)
Maria Giryn-Boudy
57-68
Rodziny transgraniczne i ograniczenia w poruszaniu się po pograniczu polsko-niemieckim podczas pandemii COVID-19
https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.3.5
PDF (English)
Liudmyla D. Chekalenko
69-80
Ukraina w systemie bezpieczeństwa integracji europejskiej
https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.3.6
PDF (English)
Tomasz Herudziński, Piotr Swacha
81-93
Polacy wobec transformacji energetycznej i źródeł energii – perspektywa socjologiczna
https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.3.7
PDF (English)
Kamila Rezmer-Płotka
95-103
Dlaczego kobiety stały się wrogiem demokracji w Polsce? Reakcja reżimu antyliberalnego na Ruch na rzecz Obrony Praw Kobiet
https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.3.8
PDF (English)