Z problematyki hodowli zwierząt gospodarskich w świetle nowych regulacji prawnych

Main Article Content

Izabela Lipińska
Izabela Hasińska

Abstrakt

Celem rozważań jest odpowiedź na pytanie, czy przyjęte na poziomie unijnym normy prawne w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich służą jej właściwej organizacji oraz czy ustawodawca krajowy przewidział odpowiednie rozwiązania pozwalające na wykonywanie prawa Unii Europejskiej. Według autorek nastąpiło przekształcenie i pewne uproszczenie europejskiego prawodawstwa zootechnicznego, pozwalające na płynne i efektywne prowadzenie działalności hodowcom. Przyjęcie w kraju nowej ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich pozwala na pełne i prawidłowe wykonywanie rozporządzenia unijnego, a także zapewnienie trwałości prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskich dzięki ciągłości prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów oraz prowadzenia oceny wartości użytkowej i genetycznej zwierząt.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lipińska, I., & Hasińska, I. (2020). Z problematyki hodowli zwierząt gospodarskich w świetle nowych regulacji prawnych. Przegląd Prawa Rolnego, (2(27), 101-114. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.27.2.6
Dział
ARTYKUŁY. Studia i materiały z badań

Bibliografia

  1. Arendonk J.A.M. van (2011), Cele hodowli zwierząt: zrównoważenie wydajności i wpływu na środowisko, „Przegląd Hodowlany” nr 9.
  2. European Commission (2018), Agricultural and farm income, DG Agriculture and Rural Development, and Rural Development, Brussels.
  3. Martyniuk E., Chełmińska A. (2017), Nowa legislacja UE dotycząca hodowli i obrotu zwierzętami – najważniejsze elementy, „Przegląd Hodowlany” nr 4.
  4. Pawlak H., Lipiński M. (2016), Leksykon zootechniczny, Poznań.
  5. Peyraud J.L., MacLeod M. (2020), Study on Future of EU livestock: how to contribute to a sustainable agricultural sector? Final Report, European Commission, Brussels.
  6. Roguet C., Gaigné C., Chatellier V., Cariou S., Carlier M., Chenut R., Daniel K., Perrot C. (2015), Spécialisation territoriale et concentration des productions animales européennes: état des lieux et facteurs explicatifs, „INRA Productions Animales” nr 28.
  7. Uzasadnienie projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, Druk nr 512, Warszawa, 17 lipca 2020 r., Sejm RP IX kadencji.