Polityka otwartego dostępu

Teksty publikowane w „Przeglądzie Prawa Rolnego” są chronione właściwymi przepisami prawa autorskiego. Przekazując artykuł do publikacji w czasopiśmie, autor wyraża zgodę na opublikowanie w czasopiśmie na zasadach otwartego dostępu i umożliwia zamieszczanie tekstów na platformach i w bazach internetowych upowszechniających wyniki badań naukowych, zachowując przy tym pełnię praw autorskich do utworu. 

Wydawca zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp (CC BY-SA 4.0 Międzynarodowe) do wszystkich treści czasopisma. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Długoterminowa archiwizacja czasopisma w PKP Preservation Network.

Polityka wydawnicza 
Harmonogram wydawniczy: „Przegląd Prawa Rolnego” jest półrocznikiem, ukazuje się na koniec każdego półrocza w wersji elektronicznej (OA) i drukowanej. Jako pierwsza ukazuje się wersja elektroniczna, która jest wersją pierwotną czasopisma.

Zgłoszenie artykułu, proces recenzyjny oraz publikacja w „Przeglądzie Prawa Rolnego” są bezpłatne.