Przegląd Prawa Rolnego

Aktualny numer

Nr 1(32) (2023)
Opublikowany 2023 czerwca 29

„Przegląd Prawa Rolnego” jest zarejestrowanym w 2007 r. czasopismem z zakresu szeroko rozumianego prawa rolnego. Obejmuje ono obok (tradycyjnie rozumianego) rolnictwa także prawną problematykę żywności, środowiska (w rolnictwie) i obszarów wiejskich w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym. Na tak rozumianą problematykę prawa rolnego składa się więc nie tylko regulacja produkcji rolniczej, struktur agrarnych czy rynków rolnych, ale także prawo rolno-żywnościowe i rolno-środowiskowe. Stanowi ono wspólną płaszczyznę badań prawników agrarystów z całego świata.


INDEKSOWANE W:

ERIH+, DOAJ, CEEOL, Crossref, EBSCO, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), POL-INDEX, AMUR, CEJSH, Google Scholar, WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023): 140

DOI: 10.14746/ppr
eISSN: 2719-7026
ISSN: 1897-7626

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS
OD 2017 DO 2022:
Licencja Creative Commons
Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

OD 2023:

Uznanie autorstwa 4.0.

Przegląd Prawa Rolnego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp (CC BY 4.0 International Licence) do wszystkich jego treści, zgodnie z zasadą, że swobodnie dostępne badania zwiększają i przyspieszają globalny rozwój naukowy.  
Wyświetl wszystkie wydania