„Przegląd Prawa Rolnego” jest zarejestrowanym w 2007 r. czasopismem z zakresu szeroko rozumianego prawa rolnego. Stał się on formą wymiany myśli w skali światowej, służąc rozwiązywaniu problemów związanych z gospodarką rolno-żywnościową, także z punktu widzenia polskiego prawa. Logo umieszczone na jego okładce wyraża szerokie ujęcie prawa rolnego, obejmujące obok tradycyjnie rozumianego rolnictwa także prawną problematykę żywności, środowiska (w rolnictwie), obszarów wiejskich i krajobrazu wiejskiego. Łączy ono element lokalny z elementem globalnym w rozwoju tej dziedziny. W „Przeglądzie” są także publikowane opracowania przedstawicieli zagranicznej nauki prawa rolnego. W warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej wręcz niezbędne jest uwzględnianie doświadczeń innych państw – członków UE w zakresie wdrażania unijnego prawa rolnego. By ułatwić wymianę i dostęp do zamieszczonych w „Przeglądzie” publikacji, do wszystkich artykułów zostały dołączone obcojęzyczne streszczenia.

INDEKSOWANE W:

POL-INDEX; AMUR; CEJSH; Google Scholar; WorldCat; ERIH+

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 70

eISSN: 2719-7026
ISSN: 1897-7626
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:

Nr 2(29) (2021)

Opublikowane: 2021-12-30

Koncepcja rezerwatów biosfery UNESCO

Beata Jeżyńska, Radosław Pastuszko

237-246

O umowach prawnorolnych

Stanisław Prutis

367-386

Wyświetl wszystkie numery