„Przegląd Prawa Rolnego” jest zarejestrowanym w 2007 r. czasopismem z zakresu szeroko rozumianego prawa rolnego. Obejmuje ono obok (tradycyjnie rozumianego) rolnictwa także prawną problematykę żywności, środowiska (w rolnictwie) i obszarów wiejskich w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym. Na tak rozumianą problematykę prawa rolnego składa się więc nie tylko regulacja produkcji rolniczej, struktur agrarnych czy rynków rolnych, ale także prawo rolno-żywnościowe i rolno-środowiskowe. Stanowi ono wspólną płaszczyznę badań prawników agrarystów z całego świata.

 

INDEKSOWANE W:

ERIH+, ISSN Portal, Crossref, EBSCO Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), POL-INDEX, AMUR, CEJSH, Google Scholar, WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 70

eISSN: 2719-7026
ISSN: 1897-7626
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS OD 2017:
Przegląd Prawa Rolnego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp (CC BY-NC-ND 4.0 International Licence) do wszystkich jego treści, zgodnie z zasadą, że swobodnie dostępne badania zwiększają i przyspieszają globalny rozwój naukowy.
 

Nr 1(30) (2022)

Opublikowane: 2022-06-08

Słowo wstępne

Andrzej Zieliński

11-12

Wyświetl wszystkie numery