Kontakt

al. Niepodlegości 53Collegium Iuridicum Novum UAM, pokój 11b, 61-714 Poznańe-mail: ppr@amu.edu.pl, www.ppr.amu.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Justyna Goździewicz-Biechońska
dr
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji
Tel. +48 693730159

Wsparcie techniczne

PRESSto