Kontakt

Collegium Iuridicum Novum UAMAl. Niepodległości 53,
61-714 Poznań
e-mail: ppr@amu.edu.plwww.ppr.amu.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz
Zastępca Redaktora Naczelnego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

Wsparcie techniczne

PRESSto