Kontakt

Przegląd Prawa Rolnego
Collegium Iuridicum Novum UAM
Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr
www.ppr.amu.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Adriana Staniszewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Prawa i Administracji  

Wsparcie techniczne

PRESSto