Kontakt

Collegium Iuridicum Novum UAM

Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

e-mail: ppr@amu.edu.pl

www.ppr.amu.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz
Zastępca Redaktora Naczelnego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

Wsparcie techniczne

PRESSto