Redaktor naczelny

prof. dr hab. Roman Budzinowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Redaktor tematyczny

prof. dr hab. Elżbieta Kremer, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Sekretarze redakcji

dr Justyna Goździewicz-Biechońska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

dr Łukasz Mikołaj Sokołowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Komitet naukowy

prof. dr hab. Paweł Czechowski, Uniwersytet Warszawski, Polska

prof. Dr. José Martinez, Georg-August-Universität Göttingen, Niemcy

prof. Dr. Ines Härtel, Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder, Niemcy

prof. Ángel Martínez Gutiérrez, Universidad de Jaén, Hiszpania

PhDr. Giuseppe Giuffrida, Università di Messina, Włochy

prof. Alberto Germanò, IDAIC, Firenze, Włochy

prof. Daniel Gadbin, Université de Rennes 1, Francja

Prof. Dr. Anna Bandlerová, Slovenská Pol’nohospodárska Univerzita v Nitre, Słowacja

prof. Ferdinando Albisinni, Università della Tuscia, Włochy

prof. Francesco Adornato, Università di Macerata, Włochy

prof. dr hab. Stanisław Prutis, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

prof. dr hab. Aleksander Oleszko, Uniwersytet im. Marii Curie – Skłodowskiej, Polska

prof. dr hab. Aleksander Lichorowicz, Uniwersytet Jagielloński, Polska

prof. Trinidad Vázquez Ruano, Universidad de Jaén, Hiszpania