Komitet Redakcyjny

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Roman Budzinowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Zastępca Redaktora Naczelnego

prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Sekretarz Redakcji

dr Justyna Goździewicz-Biechońska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Zastępca Sekretarza Redakcji

dr Łukasz Mikołaj Sokołowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

 

Członkowie 

prof. UwB dr hab. Jerzy Bieluk, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa i Administracji, Polska

prof. dr hab. Paweł Czechowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Polska

prof. UMCS dr hab. Beata Jeżyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, Polska

prof. UŁ dr hab. Monika Anna Król, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Polska

prof. UŚ dr hab. Dorota Łobos-Kotowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Polska

prof. UJ dr hab. Zygmunt Truszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

 

Zagraniczny Komitet Doradczy

Francesco Adornato, Università di Macerata, Włochy

Ferdinando Albisinni, Uniersitas Mercatorum, Roma, Włochy

Anna Bandlerova, Slovenská Pol’nohospodárska Univerzita v Nitre, Słowacja

Irene Canfora, Università di Bari, Włochy

Catherine del Cont, Université de Nantes, Francja

Daniej Gadbin, Université de Rennes 1, Francja

Ángel Martínez Gutiérrez, Universidad de Jaén, Hiszpania

Ines Härtel, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder, Niemcy

José  Martínez, Georg-August-Universität Göttingen, Niemcy

Leonadro Pastorino, Università di Verona, Włochy

Enrique Napoleon Ulate Chacón, Universidad de Costa Rica, Kostaryka

Trinidad Vasquez Ruano, Universidad de Jaén, Hiszpania

Flavia Trentini, Universidade de São Paulo, Brazylia