Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Roman Budzinowski 
e-mail: roman.budzinowski@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Roman Budzinowski, profesor nauk prawnych, od 1999 r. jest kierownikiem Zakładu Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska (dawniej Katedry Prawa Rolnego). Głównym przedmiotem jego badań naukowych są problemy teorii prawa rolnego, w tym rozwoju tej gałęzi prawa. Zajmuje się również problematyką stosowania prawa w praktyce oraz zagadnieniami administracji rolnictwa.  Publikuje także za granicą (we Włoszech, w Niemczech, Szwajcarii, Francji i w Hiszpanii, a ostatnio w Meksyku i w Argentynie). Był głównym organizatorem 12 konferencji międzynarodowych oraz Światowego (w 2018 r.) i Europejskiego (w 2019 r.) Kongresu Prawa Rolnego – więcej 

Curriculum vitae, dorobek naukowy prof. Romana Budzinowskiego – więcej

Sekretarz Redakcji

dr Justyna Goździewicz-Biechońska
e-mail: jusgoz@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Justyna Goździewicz-Biechońska jest adiunktem w Zakładzie Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska, doktorem nauk prawnych i magistrem inżynierem architektem. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce prawa ochrony środowiska (w tym zagadnień rolnośrodowiskowych), prawa ochrony zasobów naturalnych (zwłaszcza krajobrazu), a także prawnych aspektów planowania przestrzennego oraz odnawialnych źródeł energii. Jest autorką monografii „Wadliwość decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym” (2011) oraz artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych – więcej

Rada Naukowa
Francesco Adornato, Università di Macerata, Włochy
Ferdinando Albisinni, Universitas Mercatorum, Roma, Włochy
Anna Bandlerova, Slovenská Pol’nohospodárska Univerzita v Nitre, Słowacja
Jerzy Bieluk, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa i Administracji, Polska
Irene Canfora, Università di Bari, Włochy
Catherine del Cont, Université de Nantes, Francja
Paweł Czechowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
Daniel Gadbin, Université de Rennes 1, Francja
Ines Härtel, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder, Niemcy
Beata Jeżyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, Polska
Monika Anna Król, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Polska
Dorota Łobos-Kotowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Polska
José  Martínez, Georg-August-Universität Göttingen, Niemcy
Ángel Martínez Gutiérrez, Universidad de Jaén, Hiszpania
Leonardo Pastorino, Università di Verona, Włochy
Flavia Trentini, Universidade de São Paulo, Brazylia 
Zygmunt Truszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
Enrique Napoleon Ulate Chacón, Universidad de Costa Rica, Kostaryka
Trinidad Vazquez Ruano, Universidad de Jaén, Hiszpania