Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Roman Budzinowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Zastępca Redaktora Naczelnego

prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Sekretarz Redakcji

dr Justyna Goździewicz-Biechońska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

 

Rada Naukowa

Francesco Adornato, Università di Macerata, Włochy

Ferdinando Albisinni, Universitas Mercatorum, Roma, Włochy

Anna Bandlerova, Slovenská Pol’nohospodárska Univerzita v Nitre, Słowacja

Jerzy Bieluk, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Irene Canfora, Università di Bari, Włochy

Catherine del Cont, Université de Nantes, Francja

Paweł Czechowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Daniej Gadbin, Université de Rennes 1, Francja

Ines Härtel, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder, Niemcy

Beata Jeżyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Monika Anna Król, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Dorota Łobos-Kotowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Polska

José  Martínez, Georg-August-Universität Göttingen, Niemcy

Ángel Martínez Gutiérrez, Universidad de Jaén, Hiszpania

Leonadro Pastorino, Università di Verona, Włochy

Flavia Trentini, Universidade de São Paulo, Brazylia 

Zygmunt Truszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Enrique Napoleon Ulate Chacón, Universidad de Costa Rica, Kostaryka

Trinidad Vazquez Ruano, Universidad de Jaén, Hiszpania