Przegląd Prawa Rolnego

Aktualny numer

Nr 1(30) (2022)
Opublikowany 2022 czerwca 8

„Przegląd Prawa Rolnego” jest zarejestrowanym w 2007 r. czasopismem z zakresu szeroko rozumianego prawa rolnego. Obejmuje ono obok (tradycyjnie rozumianego) rolnictwa także prawną problematykę żywności, środowiska (w rolnictwie) i obszarów wiejskich w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym. Na tak rozumianą problematykę prawa rolnego składa się więc nie tylko regulacja produkcji rolniczej, struktur agrarnych czy rynków rolnych, ale także prawo rolno-żywnościowe i rolno-środowiskowe. Stanowi ono wspólną płaszczyznę badań prawników agrarystów z całego świata.

 

INDEKSOWANE W:

ERIH+, ISSN Portal, Crossref, EBSCO Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), POL-INDEX, AMUR, CEJSH, Google Scholar, WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 70

DOI: 10.14746/ppr eISSN: 2719-7026 ISSN: 1897-7626 PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS OD 2017: Licencja Creative Commons
 Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.
Przegląd Prawa Rolnego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp (CC BY-NC-ND 4.0 International Licence) do wszystkich jego treści, zgodnie z zasadą, że swobodnie dostępne badania zwiększają i przyspieszają globalny rozwój naukowy.  
Pełny numer
PDF

ARTYKUŁY

Francesco Adornato
13-24
Agricoltura plurale paradigma dell’Europa
https://doi.org/10.14746/ppr.2022.30.1.2
PDF (Italiano)
Pablo Amat Llombart
25-43
Legal regime on food contracts in Spain: Freedom of agreements and mandatory contractual conditions
https://doi.org/10.14746/ppr.2022.30.1.3
PDF (English)
Irene Canfora
45-55
La normativa speciale dell’impresa agricola nel quadro di un sistema agroalimentare sostenibile in Europa
https://doi.org/10.14746/ppr.2022.30.1.4
PDF (Italiano)
Paweł Czechowski, Adam Niewiadomski
57-70
Ewolucja obrotu państwowymi nieruchomościami rolnymi w Polsce po 1989 roku
https://doi.org/10.14746/ppr.2022.30.1.5
PDF
Justyna Goździewicz-Biechońska
71-92
Rolnictwo miejskie w kontekście współczesnych wyzwań prawa rolnego
https://doi.org/10.14746/ppr.2022.30.1.6
PDF
Anna Kapała
93-106
Zamówienia publiczne na żywność lokalną w prawie Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/ppr.2022.30.1.7
PDF
Magdalena Krzysztofik-Pelka
107-124
Z prawnej problematyki świadczenia usług opiekuńczych w gospodarstwach rolnych
https://doi.org/10.14746/ppr.2022.30.1.8
PDF
Jarmila Lazíková, Anna Bandlerová
125-143
Land lease in Slovakia in the light of the new legal regulations
https://doi.org/10.14746/ppr.2022.30.1.9
PDF (English)
Nancy L. Malanos
145-155
La evolución del derecho agrario a 50 años de la “teoria della agrarietà”
https://doi.org/10.14746/ppr.2022.30.1.10
PDF (Español (España))
Joanna Mucha
157-186
Refleksje nad modelem rozpoznawania przez sądy spraw cywilnych z zakresu prawa rolnego
https://doi.org/10.14746/ppr.2022.30.1.11
PDF
Esther Muñiz Espada
187-199
De minimis aid in agriculture and its registration in Spain. The new legislative project for the organisation of agricultural information
https://doi.org/10.14746/ppr.2022.30.1.12
PDF (English)
Leonardo Pastorino
201-234
Transición: ¿a cuál agricultura? Fitosanitarios y modelos de agricultura no convencionales en la Unión Europea
https://doi.org/10.14746/ppr.2022.30.1.13
PDF (Español (España))
Paul Richli
235-254
On legal income targets for agriculture in Switzerland and in the European Union
https://doi.org/10.14746/ppr.2022.30.1.14
PDF (English)
Ángel Sánchez Hernández
255-273
La contratación agroalimentaria tras las medidas de la nueva Ley 16/2021 de 14 de diciembre para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria
https://doi.org/10.14746/ppr.2022.30.1.15
PDF (Español (España))
María Adriana Victoria
275-294
Nuevos perfiles de la empresa agraria como expansión del derecho agrario
https://doi.org/10.14746/ppr.2022.30.1.16
PDF (Español (España))
Wyświetl wszystkie wydania