„Przegląd Prawa Rolnego” jest zarejestrowanym w 2007 r. czasopismem z zakresu szeroko rozumianego prawa rolnego. Obejmuje on prawną problematykę działalności rolniczej i wszelkich stosunków społecznych z nią związanych, w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym. Tematyka ta dotyczy też prawnych aspektów funkcjonowania systemów żywnościowych oraz aspektów środowiskowych. Artykuły publikowane w czasopiśmie są także źródłem dla badań prawnoporównawczych, gdyż odnoszą się do różnych porządków prawnych.

 

INDEKSOWANE W:

POL-INDEX; AMUR; CEJSH; Google Scholar; WorldCat; ERIH+

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 70

eISSN: 2719-7026
ISSN: 1897-7626
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:

Nr 1(30) (2022)

Opublikowane: 2022-06-08

Słowo wstępne

Andrzej Zieliński

11-12

Wyświetl wszystkie numery