Przegląd Prawa Rolnego jest zarejestrowanym w 2007 r. czasopismem z zakresu szeroko rozumianego prawa rolnego. Stał się on formą wymiany myśli w skali światowej, służąc rozwiązywaniu problemów związanych z gospodarką rolno-żywnościową, także z punktu widzenia polskiego prawa. Logo umieszczone na jego okładce wyraża szerokie ujęcie prawa rolnego, obejmujące obok tradycyjnie rozumianego rolnictwa, także prawną problematykę żywności, środowiska (w rolnictwie), obszarów wiejskich i krajobrazu wiejskiego. Łączy ono element lokalny z elementem globalnym w rozwoju tej dziedziny. W Przeglądzie są także publikowane opracowania przedstawicieli zagranicznej nauki prawa rolnego. W warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej wręcz niezbędne jest uwzględnianie doświadczeń innych państw - członków UE w zakresie wdrażania unijnego prawa rolnego. By ułatwić wymianę i dostęp do zamieszczonych w Przeglądzie publikacji, do wszystkich artykułów zostały dołączone obcojęzyczne streszczenia.

INDEKSOWANE W:

POL-INDEX; AMUR; CEJSH; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
MNiSW 20
DOI: 10.14746/ppr
ISSN: 1897-7626
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:

Aktualizacja platformy PRESSto

2019-12-10

W dniach 11- 20.12.2019r. będzie przeprowadzana aktualizacja platformy PRESSto oraz dostosowanie interfejsu witryny do kolejnej wersji systemu OJS3. W związku z tymi pracami uprzejmie prosimy o o niewprowadzanie nowych artykułów i kont użytkowników. Przerwa w działaniu będzie dotyczyła również obsługi pełnego procesu redakcyjnego. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem,

Redakcja PRESSto

Nr 2(23) (2018)

Opublikowane: 2018-09-15

Wyświetl wszystkie numery