Przegląd Prawa Rolnego

Aktualny numer

Nr 2(31) (2022)
Opublikowany 2022 grudnia 20

„Przegląd Prawa Rolnego” jest zarejestrowanym w 2007 r. czasopismem z zakresu szeroko rozumianego prawa rolnego. Obejmuje ono obok (tradycyjnie rozumianego) rolnictwa także prawną problematykę żywności, środowiska (w rolnictwie) i obszarów wiejskich w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym. Na tak rozumianą problematykę prawa rolnego składa się więc nie tylko regulacja produkcji rolniczej, struktur agrarnych czy rynków rolnych, ale także prawo rolno-żywnościowe i rolno-środowiskowe. Stanowi ono wspólną płaszczyznę badań prawników agrarystów z całego świata.


INDEKSOWANE W:

ERIH+, DOAJ, Crossref, EBSCO, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), POL-INDEX, AMUR, CEJSH, Google Scholar, WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 70

DOI: 10.14746/ppr
eISSN: 2719-7026
ISSN: 1897-7626

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS OD 2017:
Licencja Creative Commons
Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Przegląd Prawa Rolnego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp (CC BY-SA 4.0 International Licence) do wszystkich jego treści, zgodnie z zasadą, że swobodnie dostępne badania zwiększają i przyspieszają globalny rozwój naukowy.  

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA. Recenzje i noty recenzyjne

Wojciech Radecki
289-298
Milan Damohorský a kolektiv, Zemědělské právo, Nakladatelství Eva Rozkotová, Beroun 2021
PDF
Wyświetl wszystkie wydania