Legal issues related to the concept of the placing food on the market
PDF (Język Polski)

Keywords

food marketing
placing food on market
launching foodstuffs on market
food safety
food security

How to Cite

Sokołowski, Łukasz M. (2023). Legal issues related to the concept of the placing food on the market. Przegląd Prawa Rolnego, (1(32), 139–160. https://doi.org/10.14746/ppr.2023.32.1.8

Abstract

The aim of the considerations is an attempt to answer the question of whether the concept of food marketing includes the specificity of foodstuffs, the need to ensure special consumer protection, or the challenges of modern times related to the need to ensure food safety. While the author answers this question positively, he notes that in legislative acts on food law and food marketing it is understood in different ways. This, together with the imprecision of the provisions of national and EU regulations concerning the concept of placing food on the market, may create significant interpretative problems and result in the hindering of the application of the law. In consequence, the regulations under review may not fully address the challenges of modern times or the need to ensure food security which intended to be achieved through, among other things, new technologies and innovative methods of food production, an introduction for human consumption of previously unknown foodstuffs and a further reduction of food waste.

https://doi.org/10.14746/ppr.2023.32.1.8
PDF (Język Polski)

References

Bobeł Ł., Leśkiewicz K. (2007), Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną przez niebezpieczny środek spożywczy, „Przemysł Spożywczy” nr 3.

Büscher R. (1995), Was sind „Novel Food”? Zum Anwendungsbereich der „Novel Food”-Verordnung, w: R. Streinz (red.), Novel Food, Bayreuth.

Korzycka M., Wojciechowski P. (2017), System prawa żywnościowego, Warszawa.

Kraus M. (2001), Novel Food: Risikominimierung neuartiger Lebensmittel durch Zulassungsrestriktionen?, Bayreuth.

Kremer E. (2004), Odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, Kraków.

Kuźmicka-Sulikowska J. (2013), Pojęcie produktu niebezpiecznego na gruncie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez ten produkt, w: J. Mazurkiewicz (red.), Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka, doktora Marka Zagrosika, Wrocław.

Leśkiewicz K. (2015), Prawne aspekty przeciwdziałania marnowaniu żywności, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2. DOI: https://doi.org/10.14746/ppr.2014.15.2.7

Lipińska I. (2015), Ryzyko innowacyjne w produkcji żywności – aspekty prawne i ekonomiczne, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” t. XVII, z. 1.

Meyer A. H. (2002), Gen Food Novel Food. Recht neuartiger Lebensmittel, München.

Olejniczak A. (red.) (2014), System Prawa Prywatnego, t. 6: Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa.

Rehbinder E. (1999), Das Konzept des anlagen- und produktbezogenen EG-Gentechnikrechts – die Freisetzungsrichtlinie und die Novel Foods-Verordnung, „ZUR – Zeitschrift für Umweltrecht” nr 1.

Simpson C. (2020), Issues Concerning the Definition of ‘Placing on the Market’ under Regulation (EC) No 178/2002, „European Food and Feed Law Review” nr 6.

Spranger T. M. (2000), WTO-rechtliche Probleme der Genehmigungspflicht für neuartige Lebensmittel im Hinblick auf das SPS-Übereinkommen, „ZLR – Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht” nr 1.

Streinz R. (1998), Anwendbarkeit der Novel Food-Verordnung und Definition von Novel Food, „ZLR – Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht” nr 1.

Szymecka-Wesołowska A. (red.) (2013), Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz, Warszawa.

Taczanowski M. (2017), Prawo żywnościowe, Warszawa.

Wojciechowski P. (2011), Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny żywnościowy pierwotny i przetworzony. Wybrane problemy, „Studia Iuridica Agraria” t. IX. DOI: https://doi.org/10.15290/sia.2011.09.24

Wojciechowski P. (2014), Cele prawa żywnościowego, „Studia Iuridica Agraria” t. XII. DOI: https://doi.org/10.15290/sia.2014.12.04

Zbinden N. (2009), Die Zulassung von Novel Food nach Gemeinschaftsrecht und schweizerischem Recht, Basel.