Impactos sociales, económicos y medioambientales derivados de la pérdida y el desperdicio de alimentos
PDF (Italiano)

Słowa kluczowe

utrata i marnowanie żywności
niedożywienie
Unia Europejska
żywność

Jak cytować

Carretero García, A. (2018). Impactos sociales, económicos y medioambientales derivados de la pérdida y el desperdicio de alimentos. Przegląd Prawa Rolnego, (2(23), 127–139. https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.9

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie społecznych, ekonomicznych i środowiskowych uwarunkowań utraty i marnowania żywności. Według Urzędu ds. Badań Żywności i Rolnictwa ONZ każdego roku na całym świecie marnuje się 1,3 miliarda ton żywności, a około 1 miliarda ludzi cierpi z powodu niedożywienia. Aby przeciwdziałać tym negatywnym tendencjom, Komisja Europejska stworzyła nową europejską platformę internetową, której celem jest przeciwdziałanie utracie i marnowaniu żywności. Platforma ma wspierać wszystkich, którzy chcą angażować się w działania na rzecz eliminacji marnowania żywności na wszystkich etapach produkcji, promować najlepsze praktyki rynkowe w działalności rolniczej i produkcji, monitorować postępy w zwalczaniu strat i marnotrawienia żywności oraz zachęcać do współpracy międzysektorowej. Zdaniem autorki, choć działania podjęte w tym zakresie przez Unię Europejską zasługują na pochwałę, to są one niewystarczające. Marnowanie żywności jest spowodowane przez wiele czynników, które wpływają na ostateczną i rzeczywistą wartość produktu. Należą do nich koszty społeczne i środowiskowe generowane przy produkcji i transporcie żywności, a także koszty związane z procesem przygotowania żywności do spożycia. Aby temu przeciwdziałać, należy podjąć działania mające na celu wprowadzenie istotnych zmian w sposobie produkcji, przetwarzania, dystrybucji i konsumpcji żywności, które przyczyniłyby się do powstania bardziej zrównoważonego środowiskowo i odpowiedzialnego społecznie procesu produkcji.

https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.9
PDF (Italiano)

Bibliografia

FAO (2011), Global food losses and food waste – Extent, causes and prevention, Roma.

FAO (2013), Food wastage footprint, Impacts on Natural resources, Summary report, Roma.