The Dominant Position of Regional Facilities for the Processing of Municipal Waste
PDF

Keywords

waste management
competition protection
dominant position
municipal waste
maintenance of cleanliness and order in a municipality
voivodeship waste management plans

How to Cite

Bujny, J., & Mądry, T. (2017). The Dominant Position of Regional Facilities for the Processing of Municipal Waste. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 7, 311–323. https://doi.org/10.14746/ppuam.2017.7.19

Abstract

This paper addresses the issue of the functioning of regional facilities for the processing of municipal waste in the light of the provisions of the Competition and Consumer Protection Act of 16 February 2007. The authors seek answers to the question of whether in certain specific situations it is possible to conclude that a given facility holds a dominant position on the market in which it operates. Two situations will be subjected to close analysis, namely those in which only one or two facilities with RMWPF status operate in a given region of municipal waste management.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2017.7.19
PDF

References

Bernatt M., Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawach gospodarczych, Warszawa 2006.

Bernatt M., Jurkowska-Gomułka A., Skoczny T., Zakaz nadużywania pozycji dominującej, in Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego, vol. 15, ed. M. Kępiński, Warszawa 2014.

Brzezińska-Rawa A., Dyskryminacja jako przejaw nadużycia pozycji dominującej w unijnym prawie konkurencji, PiP 2011, no. 1.

Brzezińska-Rawa A., Zakaz nadużycia pozycji dominującej we wspólnotowym i polskim prawie antymonopolowym, Toruń 2009.

Kohutek K., Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących. Prawidłowość i stosowalność reguł prawa konkurencji, SIP LEX 2012.

Majewska-Jurczyk B., Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej, Wrocław 1998.

Sieradzka M., Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji, SIP LEX 2012.

Szadkowski N., Drapieżnictwo cenowe w teorii ekonomii i w praktyce orzeczniczej polskiego organu antymonopolowego, in Konkurencja w gospodarce współczesnej, ed. C. Banasiński, E. Stawicki, Warszawa 2007.

Szydło M., Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji, Warszawa 2010.