The Forms of Recognition of State Borders After World War II (With Particular Focus on the Arrangements Pertaining to the Polish-German Border)
PDF

Keywords

public international law
w, forms of recognition of state borders
Polish-German border

How to Cite

Klafkowski, A. (2021). The Forms of Recognition of State Borders After World War II (With Particular Focus on the Arrangements Pertaining to the Polish-German Border). Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 12, 33–65. https://doi.org/10.14746/ppuam.2021.12.02

Abstract

The paper is an English translation of Forma uznania granic państwowych po drugiej wojnie światowej, by Alfons Klafkowski, published originally in Polish in „Życie i Myśl” in 1964. The text is published as a part of a jubilee edition of the “Adam Mickiewicz University Law Review. 100th Anniversary of the Department of Public International Law” devoted to the achievements of the representatives of the Poznań studies on international law.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2021.12.02
PDF

References

Balling F.C., Unconditional surrender and a unilateral declaration of peace, “The American Political Science Review” 1945, no. 3.

Bishop Jr. W.W., Judicial decisions involving questions of international law, “The American Journal of International Law” 1948.

Bouthoul G., Huit mille traites de paix, Paris 1948.

Durdenevski W.N., Krylov S.B., Podręcznik prawa międzynarodowego, Polish Edition, Warszawa 1950.

Kalfkowski A., Umowa poczdamska z dnia 2.VIII.1945 r. Podstawy prawne likwidacji skutków wojny polsko-niemieckiej z lat 1939–1945, Warszawa 1960.

Klafkowski A., Granica polsko-niemiecka a konkordaty z lat 1929 i 1933, Warszawa 1958.

Klafkowski A., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1964.

Klafkowski A., Sprawa traktatu pokoju z Niemcami, Warszawa 1955.

Nys E., Le droit international, vol. II, 1905.

Oppenheim L., Lauterpacht H., International Law, 1957, vol. I

Phillipson C., Termination of War and Treaties of Peace, London 1916.

Recueil de textes à l’usage des conférences de la paix, Paris 1946.

Sawicki J., Zawarcie i wygaśnięcie układu rozejmowego, Warszawa 1961.

Wiewióra B., Uznanie nabytków terytorialnych w prawie międzynarodowym, Poznań 1961. S