The Notion of the Recognition of Territorial Acquisition
PDF

How to Cite

Wiewióra, B. (2021). The Notion of the Recognition of Territorial Acquisition. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 12, 149–168. https://doi.org/10.14746/ppuam.2021.12.06

Abstract

The paper is an English translation of Uznanie nabytków terytorialnych w prawie międzynarodowym by Bolesław Wiewióra, published originally in Polish in 1965. The text is published as a part of a jubilee edition of the “Adam Mickiewicz University Law Review. 100th Anniversary of the Department of Public International Law” devoted to the achievements of the representatives of the Poznań studies on international law.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2021.12.06
PDF

References

Anzilotti D., Corso di diritto internazionale, vol. I, Padua 1955.

Barsegov I.G., Territoriia v mezhdunarodnom prave, Moscow 1958.

Berezowski C., Zagadnienia zwierzchnictwa terytorialnego, Warszawa 1957.

Bieberstein W., Zum Problem der völkerrechtlichen Anerkennung der beiden deutschen Regierungen, Berlin 1959.

Brierly J.L., The Law of Nations, 5th edition, Oxford 1955.

Charpentier J., La reconnaissance internationale et l’évolution du droit des gens, Paris, 1956.

Charpentier J., La Reconnaissance Internationale et l’Évolution du Droit des Gens, Paris 1956.

Chen T.C., The International Law of Recognition, London 1951.

Durdenevski W.N., Krylov S.B., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 1950.

Ehrlich L., Prawo międzynarodowe, 4th edition, Warszawa 1958, p. 142 ff.

Gould W.L., An Introduction to International Law, New York 1957.

Heffter A.W., Das europäische Völkerrecht der Gegenwart, 8th edition, Berlin 1888.

Hyde Ch., International Law, 2nd edition, vol. I.

Kelsen H., Principles of International Law, New York 1959.

Kozhevnikov F.I., Mezhdunarodnoye pravo, Moskwa 1957.

Kozhevnikov F.I., Twórcza rola ZSRR w słusznym rozwiązywaniu zagadnień terytorialnych, “Państwo i Prawo” 1950, no. 12.

Lauterpacht H., Private Law Sources and Analogies of International Law, London 1927.

Lauterpacht H., Recognition in International Law, Cambridge 1947.

Makowski J., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 1948.

Muszkat M. ed., Zarys prawa międzynarodowego publicznego, vol. II, Warszawa 1956.

Oppenheim-Lauterpacht: International Law, London 1955, vol. I.

Phillimore R., Commentaires upon International Law, vol. II, London 1882.

Rousseau Ch., Droit international public, Paris 1953.

Schaumann W., Anerkennung, in Wörterbuch des Völkerrechts, ed. K. Strupp, H.J. Schlochauer, Berlin 1960, vol. I.

Sharp R. H., Duties of Non-Recognition in Practice, “Geneva Special Studies” 1934, vol. 5, no. 4.

Sibert M., Traité de droit international public. Le droit de la paix, Paris 1951.

Starke J.G., An Introduction to International Law, 3rd edition, London 1954.

Strupp K., Schlochauer H.J., Wörterbuch des Völkerrechts, vol. I, Berlin 1960.

Ullmann E., Völkerrecht, Tübingen 1908.

Váli F.A., Servitudes of International Law. A study of Rights in Foreign Territory, London 1958.

Verdross A., Völkerrecht, Wien 1955.

Wiewióra B., Niemiecka Republika Demokratyczna jako podmiot prawa międzynarodowego, Poznań 1961.