The Economic Aspects of Sovereignty and Self-Determination in Contemporary International Law. Basic Issues
PDF

Keywords

public international law
economic aspects of sovereignty
economic aspects of self-determination

How to Cite

Tyranowski, J. . (2021). The Economic Aspects of Sovereignty and Self-Determination in Contemporary International Law. Basic Issues. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 12, 245–264. https://doi.org/10.14746/ppuam.2021.12.09

Abstract

The paper is an English translation of Ekonomiczne aspekty suwerenności i samostanowienia we współczesnym prawie międzynarodowym (zagadnienia podstawowe) by Jerzy Tyranowski, published originally in Polish in “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” in 1992. The text is published as a part of a jubilee edition of the “Adam Mickiewicz University Law Review. 100th Anniversary of the Department of Public International Law” devoted to the achievements of the representatives of the Poznań studies on international law. 

https://doi.org/10.14746/ppuam.2021.12.09
PDF

References

Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, ICJ Reports 1986.

Declaration on the Establishment of a New International Economic Order of 1 May 1974; Resolution 3201/S-VI.

Declaration on the Establishment of a New International Economic Order (Resolution 3201/S-VI) and the Charter of Economic Rights and Duties of States.

Dembiński L., Samostanowienie w prawie i praktyce ONZ, Warszawa 1969.

Doehring K., Das Selbstbestimmungsrecht der Völker als Grundsatz des Völkerrechts, “Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht“ 1974.

Doswald-Beck L., The Legal Validity of Military Intervention by Invitation of the Government, “The British Year Book of International Law” 1986, vol. LVI.

Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe of 1 Aug. 1975. Declaration on Principles Guiding Relations between Participating States.

Gilas J., Sprawiedliwość międzynarodowa gospodarcza, Toruń 1991.

Hyde J.N., Permanent Sovereignty over Natural Wealth and Resources, “The American Journal of International Law” 1956, vol. 50, no. 4.

ILA Report of the Sixty-Fourth Conference, 1990.

International Law Association, Report of the Sixty-Second Conference, Seoul 1986.

Jacewicz A., Pojęcie siły w Karcie Narodów Zjednoczonych, Warszawa 1985.

Makarczyk J., Zasady nowego międzynarodowego ładu gospodarczego. Studium prawnomędzynarodowe, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988.

Progressive Development of the Participles and Norms of International Law Relating to the New International Economic Order, Report of the Secretary – General, A/39/504/Add. l, 23 X 1984. Schachter O., The Legality of Pro-Democratic Invasion, “The American Journal of International Law” 1984, vol. 7.

Skubiszewski K., Karta Gospodarczych Uprawnień i Obowiązków Państw, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1981, vol. 2.

Thomas C., New States, Sovereignty and Intervention, Aldershot (England) 1985.

Tyranowski J., Integralność terytorialna, nienaruszalność granic i samostanowienie wprawie międzynarodowym, Warszawa–Poznań 1990.

Tyranowski J., Zasada suwerennej równości państw a inne podstawowe zasady prawa międzynarodowego, in: Suwerenność we współczesnym prawie międzynarodowym, Warszawa 1991.

UN General Assembly Resolution 2625 (XXV).

UN General Assembly Resolution 3281 (XXIX).

Waart M. de, Implementing the Right to Development, Annotated outline for joint research under the auspices of the ILA NIEO Committee, International Law Association, Warsaw Conference 1988.

Zarys prawa międzynarodowego publicznego, vol. I, Warszawa 1955.