The Principle of Good-Neighbourliness in International Nuclear Law
PDF

Keywords

public international law
international nuclear law
the principle of good-neighbourliness

How to Cite

Gadkowski, T. . (2021). The Principle of Good-Neighbourliness in International Nuclear Law. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 12, 265–285. https://doi.org/10.14746/ppuam.2021.12.10

Abstract

The paper is an English translation of Zasada dobrego sąsiedztwa w międzynarodowym prawie atomowym by Tadeusz Gadkowski, published originally in Polish in 1997. The text is published as a part of a jubilee edition of the “Adam Mickiewicz University Law Review. 100th Anniversary of the Department of Public International Law” devoted to the achievements of the representatives of the Poznań studies on international law.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2021.12.10
PDF

Funding

1 Translated from: T. Gadkowski, Zasada dobrego sąsiedztwa w międzynarodowym prawie atomowym, in: Pokój i sprawiedliwość przez prawo międzynarodowe, ed. C. Mik, Toruń 1997, pp. 89–102 by Tomasz Żebrowski and proofread by Stephen Dersley and Ryszard Reisner. The translation and proofreading were financed by the Ministry of Science and Higher Education under 848/2/P-DUN/2018

References

“Dobre sąsiedztwo” w Konwencji Prawa Morza z 1982, “Prawo Morskie” vol. IV, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990.

“Nuclear Law Bulletin” 1988, no. 41.

Andrassy J., Les relations internationales de voisinage, “79 Recueil des Cours…” 1951, vol. II.

Bilateral, Regional and Multilateral Agreements Relating to Cooperation in the Field of Nuclear Safety, IAEA, Vienna 1990, Legal Series No. 15.

Bothe M., Legal Problems of Industrial Siting in Border Areas and National Environmental Policies, in: Transfrontier Pollution and Role of States, OECD, Paris 1981.

Casflisch L., La pratique suisse en matière de droit intenational public 1973, “Schweizerisches Jahrbuch für Internationales Recht” 1974, vol. 30.

Ciechanowicz J., Zasady ustalania odszkodowania w prawie międzynarodowym publicznym, Gdańsk 1989.

Convention text: UNTS 1041:350 (Poland is not a party to it).

Convention text: UNTS 1063:265.

Convention text: UNTS 956:251 (Poland is not a party to it).

Current Problems of Nuclear Liability in the Post-Chernobyl Period – A General Standpoint, “Nuclear Law Bulletin” 1987, no. 39.

Depuy P.M., Due Diligence in the International Law of Liability, in: Legal Aspects of Transnational Pollution, OECD, Paris 1977.

Gadkowski T., Odpowiedzialność międzynarodowa państwa za szkodę jądrową, Poznań 1990.

Gadkowski T., International Liability of State for Nuclear Damage, Poznań, Delft 1989.

Gadkowski T., Odpowiedzialność międzynarodowa państwa…, p. 55 ff.

Gramegna P., Kernenergienutzung und Staatsgrenzen aus der Sicht des Nachbarrechts, in: Friedliche Kernenergienutzung und Staatsgrenzen in Mitteleuropa, ed. N. Pelzer, Baden-Baden 1987.

Gugenheim P., La pratique suisse en matière de droit intenational public 1956, “Schweizerisches Jahrbuch für Internationales Recht” 1957, vol. 14.

Handl G., Grenzenüberschreiten—des nukleares Risiko und völkerrechtlicher Schutzanspruch, Berlin 1992.

Heydte F. von der, Das Prinzip der guten Nachbarshaft in Völkerrecht, Vienna 1960.

Huber M., Ein Beitrag zur Lehre von der Gebietshoheit an Grenzflüssen, “Zeitschrift für Völkerrecht” 1907, vol. 1.

International Law and Pollution, ed. D.B. Musgrave, Philadelphia 1991.

Jasudowicz T., “Dobre sąsiedztwo” w Konwencji Prawa Morza z 1982, “Prawo Morskie” vol. IV.

Jasudowicz T., Pojęcie dobrosąsiedztwa w stosunkach międzynarodowych, “Sprawy Międzynarodowe” 1977, no. 4.

Jasudowicz T., Zasada dobrego sąsiedztwa w Karcie Narodów Zjednoczonych, “Acta Universitatis Nicolai Copernici – Prawo XXVIII”, Toruń 1990.

Kiss A., Shelton D., International Environmental Law, London 1991.

Kloepfer M., Internationalrechtliche Probleme Grenzer Kernkraftwerke, “Archiv des Völkerrecht” 1987, Bd 25. Heft 3.

Kocot K., Prawnomiędzynarodowe zasady sozologii, Wrocław 1977.

Kwiatkowska-Czechowska B., Odpowiedzialność państwa wynikająca z badania i eksploatacji dan mórz i oceanów, in: Odpowiedzialność państwa w prawie międzynarodowym, ed. R. Sonnenfeld, Warszawa 1980.

La Fayette L. de, International Environmental Law and the Problem of Nuclear Safety, “Journal of Environmental Law” 1993, vol. 5, no. 1.

Łopuski J., Liability for Nuclear Damage, An International Perspective, Warszawa 1993.

Międzynarodowe problemy walki z zanieczyszczeniem rzek, “Sprawy Międzynarodowe” 1972, no. 2.

NuclearTests Case, ICJ Reports 1971;

Pelzer N., The Impact of the Chernobyl Accident on International Nuclear Law, “Archiv des Völkerrecht” 1987, Bd. 25, Heft 3.

Pisillo-Mazzeschi R., Forms of International Responsibility for Environmental Harm, in: International Responsibility for Environmental Harm, eds F. Francioni& T. Scovazzi, London–Dordrecht–Boston 1991.

Politi M., The Impact of the Chernobyl Accident on the State’s Perception of International Responsibility for Nuclear Damage, in: International Responsibility for Environmental Harm, eds F. Francioni, T. Scovazzi, London–Dordrecht–Boston 1991.

The International Law of Nuclear Energy, Basic Documents, Part 2, Dordrecht–Boston–London 1993.

Reuter P., Principles de droit international public, Hague 1962, p. 592.

Rummel-Bulska I., Użytkowanie wód śródlądowych dla celów nieżeglownych w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 1981.

Schmidt F.W., Kernenergienutzung und Staatsgrenzen aus der Sicht des Nachbarstaats, in: Friedliche Kernenergienutzung und Staatsgrenzen in Mitteleuropa, ed. N. Pelzer, Baden-Baden 1987.

Selected Multilateral Treaties in the Field of the Environment, ed. A. Kiss, Cambridge 1982.

Siting of Nuclear Facilities. Proceedings of a Symposium Jointly Organized by IAEA and NEA, Vienna 9–13 Dec. 1974, IAEA, Vienna 1975.

Sorensen M., Principles de droit international public, “101 Receuil des Cours de l’Academiede Droit International de la Haye” 1960, vol. III.

Symonides J., Terytorium państwowe w świetle zasady efektywności, Toruń 1957.

The Charter of the United Nations: A Commentary, ed. B. Simm, Oxford 1994.

Tomuschat Ch., International Liability for Injurious Consequences Arising out of Acts not Prohibited by International Law: The Work of the International Law Commission, in: International Responsibility for Environmental Harm, eds F. Francioni& T. Scovazzi, London–Dordrecht–Boston 1991.

Trail Smelter Arbitration, Reports of International Arbitral Awards, III. Willisch J., State Responsibility for Technological Damage in International Law, Berlin 1987.

Winiarski B., Principles généraux du droit fluvial international, “45 Recueil des Cours…” 1933, vol. III.