Agreement on the use of land for the construction and operation of renewable energy installations – selected legal aspects

Main Article Content

Jakub Jóźwiak

Abstrakt

The paper presents an analysis of the legal nature of an agreement on the use of land for the construction and operation of renewable energy installations, especially wind farms. In particular, it focuses on the legal significance of the Supreme Court judgment of 5 October 2012 (IV CSK 244/12), which ruled that such an agreement cannot be regarded as a  lease. The author seeks to identify the possible practical consequences of this judgment and propose legislative measures to ensure the sustainability of such agreements, and thus the investments which go with them as well as to analyze the legal term fructus in the civil law in the context of this judgment.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jóźwiak, J. (2013). Agreement on the use of land for the construction and operation of renewable energy installations – selected legal aspects. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 2, 29-41. https://doi.org/10.14746/ppuam.2013.2.02
Dział
Articles

Bibliografia

 1. M. Ruszel, Polska perspektywa pakietu energetyczno-klimatycznego, „Nowa Energia”, nr 4(10), 2009.
 2. K. Kochanowsk, Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej, „Nowa Energia”, nr 1, 2012.
 3. F. Dehousse, T. Zgajewski, The EU climate policy after the climate package and copenhagen – promises and limits, Gent 2010.
 4. A. Sylwestrzak, Użytkowanie. Konstrukcja prawna, Warszawa 2013.
 5. W. Pelc, Umowa o korzystanie z gruntu na cele farmy wiatrowej jako umowa dzierżawy, „Finanse Komunalne” nr 5, 2010.
 6. Słownik współczesnego języka polskiego, red. J. Dunaj, Warszawa 1996, s. 759.
 7. A. Stelmachowski, [w:] System Prawa Prywatnego. Tom. 3. Prawo rzeczowe, red E. Gniewek, Warszawa 2013, s. 399;
 8. M. Bednarek, Mienie., Komentarz do art. 44–55(3) kodeksu cywilnego, Kraków 1997.
 9. J. Katner, Komentarz do art.45 Kodeksu cywilnego, [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, red. M. Pyziak-Szafnicka, Warszawa 2009.
 10. J. Górecki, G. Matusik, Komentarz do art. 693 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2012.
 11. A. Lichorowicz, Dzierżawa, [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa. Tom VIII , red. J. Panowicz-Lipska, Warszawa 201.
 12. M. Szambelańczyk, Prawna „bankowalność” projektów wiatrowych, „Czysta Energia” nr 2, 2013