The legal nature and substantive consequences of the records in section ‘IIdentification of real estate’ in the mortgage register

Main Article Content

Ivo Kucharczuk

Abstract

The article deals with the controversies concerning the legal nature of the records in section ‘I- Identification of real estate’ in the mortgage register, which implicitly determine the reach of the rights disclosed in other sections, and may be of importance for both the legal presumptions pertaining to these rights and the principle of public credibility of the register. Having discussed the administrative regulation of the land and building register as well as procedural mechanisms for making records in section I of the mortgage register, the author continues to analyze the view of the doctrine on the legal importance of factual data in this section, divided according to their effect on the principle of public credibility and legal presumptions of the mortgage register.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kucharczuk, I. (2013). The legal nature and substantive consequences of the records in section ‘IIdentification of real estate’ in the mortgage register. Adam Mickiewicz University Law Review, 2, 43-56. https://doi.org/10.14746/ppuam.2013.2.03
Section
Articles

References

 1. M. Boratyńska, Położenie i obszar nieruchomości a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych (cz. I), „Nieruchomości” 2000.
 2. R. Strzelczyk, Prawo Nieruchomości, Warszawa 2012.
 3. S. Rudnicki, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych, Komentarz, Warszawa 2009.
 4. P. Hoffmann, Dane i informacje z ewidencji gruntów i budynków a księgi wieczyste, „Rejent” 2002, nr 5.
 5. W. Prądzyński, Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, „Nowe Prawo” 1948, nr 9.
 6. S. Breyer, Dział instrukcyjno-szkoleniowy. Wpisy w księgach wieczystych, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1948.
 7. S. Breyer, Glosa do postanowienia SN z dnia 18 listopada 1971 r., „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1973, nr 1, poz. 5.
 8. S. Rudnicki, Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Warszawa 2000, s. 33, cf. B. Jelonek-Jarco, Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, Warszawa 2011.
 9. M. Boratyńska, Położenie i obszar nieruchomości a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych (cz. II), „Nieruchomości” 2000, nr 8.
 10. S. Rudnicki, Dwa problemy rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, „Przegląd Sądowy” 2002, nr 6.
 11. A. Wacke, Münchener Kommentar. Sachenrecht, t. 6, Monachium 2004.
 12. R. Domański, Czy istnieje możliwość nabycia nieruchomości gruntowej o cechach innych niż te, które wynikają z księgi wieczystej?, „Rejent” 2005, nr 12.